Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Dạy nghề Đồng Nai

 
Thông tin chung
 Địa chỉ 7E1, Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
 Điện thoại: 0913.221.849
​ Năm thành lập  : 2009 
 Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
 Tổ chức Đại hội lần thứ : I (2009 – 2014)
 Tổng số Hội viên Hội viên tính đến ngày 31/12/2011 : 244 Hội viên.
 Chủ tịch:     Đ/c Nguyễn Đình Thắng
 P.Chủ tịch : Đ/c Lâm Duy Tín, Đ/c Nguyễn Mạnh Văn.
 Số uỷ viên BCH : 12
Tôn chỉ, Mục đích
Hội Dạy nghề tỉnh Đồng Nai là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện với mục đích đại diện cho quyền và lợi ích của cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề nhằm tập hợp, liên kết các hoạt động của các cá nhân, đơn vị, tổ chức, các trường, các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề hoặc có liên quan đếndạy nghề trong và ngoài tỉnh quan tâm đóng góp, tạo điều kiện, củng cố, xây dựng, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần cụ thể hóa, hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về dạy nghề, nâng cao nhận thức về học nghề, lập nghiệp với người lao động trên địa bàn tỉnh.
Hội dạy nghề Đồng Nai hoạt động dưới sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh và được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo, tạo điều kiện tham gia xây dựng chính sách, cơ chế quản lý phù hợp với điều kiện và khả năng của Hội, đồng thời tham gia vào quá trình xã hội hóa dạy nghề. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản riêng, có trụ sở làm việc theo đúng quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập