Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Hội Y học Đồng Nai - Nỗ lực triển khai tốt các hoạt động
Cập nhật: 18-12-2017 03:00
Hội Y học là một trong 35 hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và là một trong số các hội thành viên thường xuyên chăm lo công tác tổ chức và triển khai tốt các hoạt động.

 

Về cơ cấu tổ chức, hiện Hội có 19 chi hội, đó là Chi hội Văn phòng Sở Y tế, Chi hội Trường Cao đẳng Y tế, Chi hội các cơ sở y tế tư nhân và 16 Chi hội các bệnh viện thuộc ngành y tế tỉnh. Hiện do Hội chưa có trụ sở riêng nên thường trực Hội trực tại Văn phòng Sở Y tế. Trong năm 2016, Ban Chấp hành Hội duy trì tốt sinh hoạt định kỳ và các cuộc họp đột xuất khi cần thiết để sơ kết, tổng kết hoạt động và đề ra phương hướng cho thời gian tiếp theo.
 Năm 2017, thông qua Liên hiệp Hội, UBND tỉnh đã cấp kinh phí hỗ trợ hoạt động cho Hội với số tiền 35.000.000 đồng, tạo cho Hội có điều kiện triển khai các hoạt động; Các chi hội của Hội nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Cấp uỷ, Lãnh đạo bệnh viện, Công đoàn bệnh viện, sự chỉ đạo của Hội Y học tỉnh Đồng Nai, sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đặc biệt sự quan tâm hỗ trợ của Sở Y tế. Tuy còn có những khó khăn nhưng ngay từ đầu Hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động, duy trì tốt sinh hoạt định kỳ, nội bộ đoàn kết, phát huy dân chủ cơ sở, hội viên nỗ lực, chung sức phấn đấu cùng với sự nhiệt tình và trách nhiệm của Ban Chấp hành và toàn thể hội viên, trong năm 2016, Hội Y học không chỉ phát triển tăng nhanh về tổ chức mà còn triển khai được khá nhiều hoạt động thiết thực của ngành Y tế, trong đó nổi lên là hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao vào khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
* Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, pháp luật cho hội viên: Căn cứ kế hoạch hoạt động, các chi hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến hội viên thuộc chi hộ. Thường xuyên tuyên truyền Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và nhân viên ngành Y tế, tuyên truyền đổi mới pong cách của cán bộ, nhân viên ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Luật Khám bệnh chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác.
* Công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao: Hội Y học và các chi hội quan tâm triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học nhất là trong lĩnh vực khám và điều trị, đồng thời tăng cường triển khai ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong việc thăm khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện. Bên cạnh đó, trong công tác nghiên cứu khoa học: Hội viên các chi hội đã thực hiện 105 đề tài nghiên cứu khoa học, với 4 đề tài cấp ngành, Liên hiệp hội và 101 đề tài cấp cơ sở. Kết quả của những nội dung nghiên cứu thiết thực của các đề tài đã góp phần rất lớn, có hiệu quả trong việc phục vụ khám và điều trị cho bệnh nhân, song song đó toàn hội đã triển khai áp dụng 12 sáng kiến trong quản lý và chăm sóc bệnh nhân và ứng dụng nhiều kỹ thuật mới có hiệu quả tại Các bệnh viện Đồng Nai, Thống Nhất, Nhi đồng, Long Khánh và Long Thành...
* Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, công tác xã hội từ thiện: Việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên của Hội là hoạt động Hội thường xuyên quan tâm, tuy chưa phải là hoạt động nổi bật nhất của Hội, song những việc mà Hội đã làm trên lĩnh vục này đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn cho hội viên, cụ thể: Hội đã quan tâm hướng dẫn và sinh hoạt đối với các chi hội thường xuyên, quan tâm đến các hội viên về môi trường làm việc, kỹ năng chuyên môn và hỗ trợ bảo vệ đồng nghiệp theo đúng các quy định chuyên môn và quy định của pháp luật trong quá trình tác nghiệp chuyên môn tại đơn vị. Mặt khác, về công tác xã hội từ thiện: Đây là hoạt động khá nổi bật tại các chi hội trực thuộc, các chi hội đã thường xuyên tổ chức các đoàn khám chữa bệnh từ thiện phục vụ đồng bào các vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách, gia đình nghèo … đã góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế cho những đối tượng đang còn khó khăn, giúp họ được quan tâm chăm sóc sức khoẻ, biết tự chăm sóc sức khoẻ và phòng chống một số bệnh tật thông thường; trong năm 2017 các chi hội đã tổ chức khám chữa bệnh từ thiện cho 11.580 lượt người với tổng kinh phí là 1.281.133.213 đồng.
Đối với những mặt công tác khác: Về tư vấn phản biện và giám định xã hội, hội chưa có nhiều hoạt động nhưng đã tham gia Hội đồng phản biện, đã tư vấn góp ý kiến vào các đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, cấp Liên hiệp Hội. Các chi hội cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực tích cực tham gia xây dụng ngành y tế, tham gia thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng bệnh viện nhằm ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ cho người bệnh. Thực hiện Đề án 1816 của ngành: các đơn vị đã tổ chức tiếp nhận nhiều kỹ thuật chuyển giao từ tuyến trên để áp dụng tại đơn vị. Nhiều đơn vị trong ngành cũng đã tích cực, chủ động chuyển giao nhiều kỹ thuật cho tuyến huyện, chỉ đạo tuyến tuyến huyện, xã và bồi dưỡng nhiều cán bộ chuyên môn cho ngành. Ngoài ra, căn cứ nhu cầu thực tế, các chi hội rất chủ động trong việc tổ chức đào tạo tại chỗ và sinh hoạt chuyên môn định kỳ tại đơn vị cho cán bộ công chức và hội viên chi hội, cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn với các lớp đào tạo dài hạn và các lớp ngắn hạn.
Qua thực tế hoạt động, Hội Y học cũng như các hội khác, còn có nhiều khó khăn: Nhân sự của Hội tỉnh và các chi hội hoàn toàn là kiêm nhiệm nên các thành viên chưa sắp xếp được nhiều thời gian dành cho công tác hội. Hội tỉnh và các chi hội không có trụ sở làm việc phải hoạt động tại trụ sở của Sở Y tế và các bệnh viện; không có phương tiện làm việc. Các chi hội không có kinh phí hoạt động… Từ những khó khăn trên, Hội kiến nghị với Trung ương cần có quy định cụ thể về hội đặc thù đối với các hội, có như vậy thì các hội mới có kinh phí và nhân lực cho hoạt động mặt khác kịp thời hướng dẫn các Hội triển khai các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nhất là các chủ trương liên quan đến hoạt động chuyên môn của các Hội; Kiến nghị với UBND tỉnh và Liên hiệp hội tạo điều kiện cho các Hội có trụ sở làm việc cũng như phương tiện để hoạt động.
Phát huy những thành tích đạt được năm 2017, năm 2018 Hội sẽ triển khai một số  nhiệm vụ chủ yếu như: Về công tác hội: Tổ chức Đại hội Hội Y học tỉnh Đồng Nai lần thứ III. Hướng dẫn các Chi hội kiện toàn Ban Chấp hành chi hội sau khi sáp nhập các đơn vị y tế tuyến huyện, vận động kết nạp thêm hội viên mới. Phát huy vai trò Chi hội tích cực tham gia vào những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, đặc biệt tham gia hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn. Tăng cường rèn luyện y đức, trau dồi kỹ năng giao tiếp, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Tiếp tục phối hợp các Hội, các tổ chức thực hiện khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách. Tổ chức Hội nghị Chi hội đầu năm 2018 để bàn phương hướng hoạt động;  Tăng cường thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng bệnh viện. Duy trì công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Đẩy mạnh thực hiện Đề án 1816 của ngành. Chủ động triển khai kỹ thuật mới tại đơn vị. Quan tâm thực hiện tốt hợp tác quốc tế tại đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Luật Khám bệnh chữa bệnh trong hoạt động tại đơn vị và vận động hội viên thực hiện nhiêm túc trong hoạt động hành nghề ngoài đơn vị. Phát động và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt tham gia nhiều hơn về số lượng đề tài cấp ngành, cấp tỉnh. Tích cực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành về công tác khám và điều trị, về phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chuyên môn của từng đơn vị góp phần thực hiện có hiệu quả và đạt các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch của ngành năm 2018, nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, góp phần đưa ngành Y tế Đồng Nai ngày càng phát triển.

                                                                                                                                               Văn Quyết

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Thăm dò ý kiến

 
Ý kiến của bạn về giao diện của website ? 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập