Tìm kiếm
 
 
 

 Hiệp hội Gốm mỹ nghệ Đồng Nai

 
Thông tin chung
Địa chỉ : Hợp tác xã gốm Thái Dương
(K2/87B, Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)
Điện thoại: 0913.850.357   
Năm thành lập : 1995
Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ :  IV (2019 - 2024)​​
Tổng số Hội viên: 32 Hội viên.
Chủ tịch : Nguyễn Viết Bình
Phó Chủ tịch : Huỳnh Hữu Nghĩa
                        Hứa Mỹ Triêu

Tổng số Ủy viên BCH: 7
Tổng số Ủy viên BTV: 4
Tôn chỉ, Mục đích

Hiệp hội gốm mỹ nghệ Đồng Nai là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thành lập nhằm mục đích tập hợp đoàn kết các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong ngành nghề gốm mỹ nghệ Đồng Nai để cùng phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, góp phần bảo tồn và phát triển bản sắc nghề gốm truyền thống, vì lợi ích của xã hội và của hội viên. Hội chịu sự quản lý nhà nước, của UBND tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của Sở Công Thương.

Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thoại : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập