Tìm kiếm
 

 Tìm kiếm

 
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thể loại
Tên văn bản
Nội dung
Số ký hiệu
Từ ngày ban hành
Select a date from the calendar.
Đến ngày ban hành
Select a date from the calendar.


Số / Ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTên văn bảnFile đính kèm
27-NQ/TW06/08/2008  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA X Về xây dựng đội ngũ trí thức trong... Chon
42-CT/TW16/04/2010  CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Chon
45/2010/NĐ-CP21/04/201001/07/2010 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Chon
106-HD/BTGTW25/05/2010  HƯỚNG DẪN SỐ 106-HD/BTGTW NGÀY 25/5/2010 CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN... Chon
353-TB/TW25/06/2010  THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc xác định các vấn đề triển khai thực hiện... Chon
153 - KH/TU22/09/2010  KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao... Chon
68/2010/QĐ-TTg01/11/201020/12/2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ Chon
68/2010/QĐ-TTg 01/11/201020/12/2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ Chon
11/2010/TT-BNV26/11/2010  THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010... Chon
10460 /KH-UBND16/12/2010  KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Kế hoạch số 153-KH/TU... Chon
162A /KH – LHH20/12/201001/01/2011 KẾ HOẠCH Của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai Chon
01/2011/TT-BTC 06/01/2011  Quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nư Chon
116/TB-VPCP12/05/2011  THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC... Chon
6771/UBND-VX04/10/2011  Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghĩ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội Chon Chon
680/QĐ-LHHVN 11/11/2011  Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật" Chon
34/2011/TT-BKHCN 14/12/2011  hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Chon
818/QĐ-LHHVN 22/12/2011  Quy định thành lập, quản lý và giải thể các tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc. Chon Chon
12-NQ/TW 16/01/2012  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Chon
203/BC-LHHVN 03/04/2012  Báo cáo số 203/BC-LHHVN ngày 3/4/2012 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam về tình hình hoạt động và Chon
24/CT-TTg17/09/2012  Về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Chon
123
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập