Tìm kiếm
 

 Đảng nhà nước và các tổ chức khác

 
Số / Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnFile đính kèmTrích yếu
12-NQ/TW 16/01/2012 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Chon

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI):

34/2011/TT-BKHCN 14/12/2011 hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Chon

về hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ​

116/TB-VPCP12/05/2011 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC... Chon

Ngày 15 tháng 4 năm 2011, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Cùng tham dự buổi...

01/2011/TT-BTC 06/01/2011 Quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nư Chon

Quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội ​

11/2010/TT-BNV26/11/2010 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010... Chon

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

68/2010/QĐ-TTg01/11/2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ Chon

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 33 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức,...

68/2010/QĐ-TTg 01/11/2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ Chon

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Điều 33 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức...

353-TB/TW25/06/2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc xác định các vấn đề triển khai thực hiện... Chon

Tại phiên họp ngày 23 – 6 – 2010, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trình bày ý kiến về việc xác định một số nội dung cần được xây dựng thành các đề...

106-HD/BTGTW25/05/2010 HƯỚNG DẪN SỐ 106-HD/BTGTW NGÀY 25/5/2010 CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN... Chon

Để xây dựng Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ tri thức khoa học...

45/2010/NĐ-CP21/04/2010 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Chon

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

42-CT/TW16/04/2010 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Chon

Hơn một phần tư thế kỷ hoạt động, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, được tổ chức rộng khắp trong cả nước với 125 hội thành viên, gồm 55 liên hiệp...

 

27-NQ/TW06/08/2008 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA X Về xây dựng đội ngũ trí thức trong... Chon

Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức...

 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập