Tìm kiếm
 

 Khoa học - Công nghệ

 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là tổ chức chính trị xã hội, có chức năng tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, làm đầu mối giữa các Hội thành viên với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức khác của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho hoạch định các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của tỉnh; Phố biến kiến thức khoa học và công nghệ; Tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; Tích cực góp phần xã hội hóa giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; Tham gia phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân … Với chức năng và nhiệm vụ trên, trong những năm qua, Liên hiệp Hội đã rất coi trọng và thường xuyên làm tốt công tác dân vận, đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Liên hiệp Hội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tỉnh giao. Xem tiếp...
Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp tốt trong hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội.
(23/3/2015) Phần mềm giúp đơn giản hóa việc làm sạch môi trường
(23/3/2015) Khoa học và công nghệ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của ngô
(23/12/2014) Một số điểm mới về quy định đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ
 

 Trí thức

 
Trong những năm tháng xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước, các nhà trí thức, nhà khoa học luôn thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của mình. Trong đội ngũ ấy, không thể không nhắc tới những nữ trí thức tiêu biểu đã đóng góp tài năng và trí tuệ cho đất nước. Xem tiếp...
(23/12/2014) Tăng cường công tác dân vận trong tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
(17/12/2014) Tăng cường công tác dân vận trong tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
17/12/2014) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài.
(3/7/2014) Năm 2016, sẽ có 1.000 chuyên gia phục vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội
 

 Hoạt động hội

 
Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, Chi đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã phối hợp tổ chức và triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016). Đây là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 85 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành và tạo điều kiện cho đoàn viên có cơ hội tìm hiểu, ôn lại và nâng cao nhận thức của đoàn viên về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Xem tiếp...
7 Hội thuộc Nhóm an sinh xã hội - Khối thi đua 11Hết lòng chăm lo các đối tượng thuộc diện chính sách và người nghèo trong và ngoài tỉnh
Nhóm chuyên môn trí thức - Khối thi đua 11 Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2016
Các hội thành viên Liên hiệp Hội tích cực thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2016
Nhiệm kỳ III ( 2010 - 2015) nhiều hội thành viên Liên hiệp Hội
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập