Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
(26/9/2013) Gắn liền phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực KH&CN
Cập nhật: 26-09-2013 04:27
Phát triển và thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao phải đi đôi với việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đó, nếu không sẽ là một lãng phí vô cùng lớn cả về mặt tài chính, con người cũng như các nguồn lực xã hội khác.

Đây là quan điểm của các chuyên gia Australia và Việt Nam tại buổi làm việc giữa đại diện "Chương trình viện trợ phát triển của Australia” (AusAid) với Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN Việt Nam ngày 20/9 tại Hà Nội.

Buổi làm việc nhằm mục đích xác định các nội dung liên quan đến chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN cũng như kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chính sách nhân lực KH&CN của Việt Nam, góp phần hoàn thiện chương trình viện trợ phát triển của Australia, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.

Theo TS. Hoàng Xuân Long, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (NISTPASS), Chính phủ Australia và Chương trình AusAid thời gian qua đã hỗ trợ 3 nội dung quan trọng cho phát triển của Việt Nam: cấp học bổng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao; hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng, cải cách kinh tế; phát triển môi trường bền vững với các chủ đề về nước sạch, vệ sinh và biến đổi khí hậu.

medium_sgan lienhv1379747554.jpg
Việc thu hút nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao phải

gắn liền với việc sd hiệu quả nguồn nhân lực đó

Đại diện NISTPASS đã giới thiệu một số nội dung quan trọng liên quan đến nguồn nhân lực KH&CN của Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các điểm hạn chế như nhân lực KH&CN còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng; cơ cấu phân bổ nhân lực chưa hợp lý giữa vùng, miền, ngành; hiện trạng môi trường hàn lâm cũng như môi trường kinh tế cho các hoạt động nghiên cứu còn nhiều hạn chế;… Đồng thời đưa ra những khó khăn chính trong phát triển của chuyên gia KH&CN như: thù lao cho hoạt động nghiên cứu thấp, cơ hội tiếp xúc với khoa học quốc tế chưa nhiều, thiếu liên kết hợp tác với tổ chức khoa học quốc tế trong khi chưa có tổ chức nào đứng ra làm trung gian môi giới,…

Các chuyên gia của NISTPASS cũng giới thiệu các quan điểm phát triển nguồn nhân lực KH&CN của Việt Nam tại các văn bản chính sách gần đây như Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Luật KH&CN (sửa đổi), Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Phát triển KHCN và một số quan điểm chính sách được vận dụng để xây dựng các chính sách liên quan.

Hai bên đã cùng trao đổi, thảo luận về những chính sách phát triển KH&CN nói chung trong đó có chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực KH&CN ưu tiên. Theo đó, hai bên cùng cho rằng việc phát triển và thu hút nhân lực trình độ cao cũng phải đồng thời cùng với sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đó, nếu không sẽ là một lãng phí vô cùng lớn cả về tài chính, con người cũng như các nguồn lực xã hội.

Các chuyên gia cũng đưa ra những gợi ý để chuẩn bị cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam, bao gồm: mở rộng chương trình tài trợ học bổng sau tiến sĩ và quỹ giáo sư dành cho tiến sĩ, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên. Đây là lực lượng nhân lực KH&CN trình độ cao, có vai trò then chốt và tiềm năng trở thành nhà khoa học đầu đàn trong các lĩnh vực KH&CN của Việt Nam. Bên cạnh các hỗ trợ học bổng, hỗ trợ nghiên cứu, các chính sách hỗ trợ cho chuyên gia quay trở về nước cũng nên được quan tâm. Một số chính sách hỗ trợ tới các nghiên cứu cụ thể như nghiên cứu về giới, khuyến khích nhà khoa học nữ, hỗ trợ tài chính cho các cựu sinh viên đề xuất, hỗ trợ cho việc hình thành nhóm nghiên cứu,... cũng nên được quan tâm xem xét.

Bà Sheridan, Chuyên gia của Chương trình AusAid cho rằng tiến trình xây dựng chiến lược này đòi hỏi thời gian lâu dài và qui trình phức tạp, song hy vọng sẽ là đóng góp thiết thực, hữu ích cho phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam trong thời gian tới.

                                                                             Dương Phúc (Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn)
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập