Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
(28/2/2013) Thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao
Cập nhật: 28-02-2013 04:36
Bộ Khoa học công nghệ đang xây dựng Đề án “Đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao giai đoạn 2012 - 2020”. Các đối tượng được giới hạn trong Đề án là đội ngũ lãnh đạo KH&CN.

 Thu hút nhân lực KHCN trình độ cao.jpg

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 đào tạo và thu hút được 130 nhà khoa học đầu đàn trong các lĩnh vực và khoa học và công nghệ, trong đó có 20 nhà khoa học đầu ngành đạt trình độ quốc tế; 20 tổng công trình sư, 1.000 kỹ sư trưởng. Đến năm 2020 đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức sát hạch được 10.000 kỹ sư đạt chuẩn quốc tế.

Mỗi năm đào tạo 300 cán bộ khoa học và công nghệ trình độ tiến sỹ trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên; tuyển chọn và cử 120 tiến sỹ tham gia chương trình nghiên cứu sau tiến sỹ ở trong và ngoài nước; đào tạo 150 nhà khoa học trẻ thông qua thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng để tạo nguồn phát triển nhân lực và khoa học và công nghệ trình độ cao.
Đến năm 2020 hình thành 25 viện nghiên cứu tiên tiến, trung tâm nghiên cứu xuất sắc theo chuẩn mực quốc tế trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên do các nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam ở trong nước hoặc nước ngoài giữ vị trí lãnh đạo khoa học.
Xây dựng được cơ chế, chính sách đặc biệt khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học đầu đàn, tổng công trình sư và kỹ sư trưởng phát huy năng lực sáng tạo phục vụ phát triển đất nước.
Các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án được thiết kế tập trung vào việc sử dụng và tạo mọi điều kiện tối đa để các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học đầu đàn, tổng công trình sư và kỹ sư trưởng phát huy năng lực sáng tạo; chú trọng tới việc đào tạo các lực lượng kế cận, tạo nguồn phát triển; tận dụng cơ hội hội nhập quốc tế để thu hút đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao ở nước ngoài về tham gia nghiên cứu và đào tạo ở Việt Nam.
Theo báo cáo của Bộ Khoa học công nghệ, hiện nay, số nhân lực KH&CN Việt Nam ước tính là 60.500 người, trong đó tiến sỹ là 5.293 người, thạc sỹ là 11.081 người, tốt nghiệp đại học là 28.689 người, trình độ khác là 15.480 người.
Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay cách hiểu về nhân lực KH&CN trình độ cao ở nước ta rất khác nhau. Có Bộ, ngành, địa phương cho rằng nhân lực KH&CN trình độ cao là đối tượng có trình độ từ tiến sĩ trở lên, nhưng cũng có không ít Bộ, ngành, địa phương lại cho rằng nhân lực KH&CN trình độ cao là những đối tượng có trình độ từ thạc sĩ, thậm chí từ đại học trở lên.
Trên thế giới, nhân lực KH&CN trình độ cao thường được gắn với bằng cấp, thông thường từ tiến sỹ trở lên. Tuy nhiên, trong chính sách đãi ngộ nhân lực KH&CN trình độ cao, các nước thường phân biệt nhân lực KH&CN trình độ cao thành các cấp khác nhau và tập trung vào một số nhóm đối tượng đặc biệt. Ví dụ như nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành, tổng công trình sư.
                                                                                               Ngọc Giáp - truyenthongkhoahoc.vn
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập