Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
(3/6/2013) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai phát động phong trào nghiên cứu khoa học năm 2014
Cập nhật: 03-06-2013 02:09
Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; coi đầu tư cho khoa học và công nghệ là đầu tư phát triển; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh khoa học và công nghệ góp phần quyết định nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; phát triển văn hoá, con người Đồng Nai, giải quyết tốt những vấn đề xã hội.

Theo kế hoạch, định hướng khoa học công nghệ thành phố tỉnh Đồng Nai năm 2013, tỉnh sẽ tập trung đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ theo hướng tập trung nghiên cứu ứng dụng ở 3 lĩnh vực ưu tiên là: phát triển nông nghiệp đô thị, thực hiện cải cách hành chính và đào tạo phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

Trong đó tiếp tục khẳng định 3 mũi nhọn trong hoạt động: công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ sinh học và đào tạo phát triển nguồn nhân lực là động lực chính để phát triển khoa học và công nghệ góp phần tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố.
phát động phong trào nghiên cứu khoa học năm 2014.jpg
Quang cảnh buổi thẩm định kinh phí các đề tài năm 2013
Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai cũng chủ động đề xuất và được sự chấp thuận của UBND tỉnh, thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng đề tài khoa học cấp cơ sở theo quy chế 50/50. LHH đã thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ và đề ra Quy chế hoạt động của Hội đồng. Điều đặc biệt là trong 63 tỉnh thành của cả nước chỉ có Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai là triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học theo cơ chế này.
Qua đó, Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai đã triển khai các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ. Các đề tài nghiên cứu đều được các Hội đồng khoa học chuyên ngành của tỉnh đánh giá có tính ứng dụng cao.
Năm 2012, có 05 đề tài của 03 hội thành viên đăng ký tham gia. Có 04 đề tài của 02 hội thành viên đã được Hội đồng KHCN của LHH và Hội đồng Khoa học chuyên ngành thông qua, được thực hiện trong năm 2012. LHH đã hướng dẫn các hội thành viên đăng ký đề tài thực hiện năm 2013. Kết quả có 06 đơn vị đăng ký 23 đề tài thực hiện theo cơ chế này. Hội đồng KHCN của LHH đã thông qua được 09 đề tài của 04 hội thành viên để thực hiện trong năm 2013.
Ngày 02/6/2013, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai đã phát động phong trào nghiên cứu khoa học năm 2014 theo cơ chế 50/50 của LHH đến tất cả các Hội thành viên thuộc khối LHH, các trường Đại học, Bệnh viện…Nhằm phát huy tính năng động sáng tạo, sự say mê nghiên cứu khoa học của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học để ứng dụng vào thực tiễn đời sống phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
                                                                                                                                        Ngọc Giáp
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập