Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
(20/6/2016) Tờ tin và Website Liên hiệp Hội tích cực trên lĩnh vực truyền thông khoa học công nghệ
Cập nhật: 20-06-2016 03:53
Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Quảng Châu (Trung Quốc). Để tuyên truyền những tư tưởng cách mạng vào trong nước, Người sáng lập tờ Báo Thanh niên, số đầu tiên tờ Thanh Niên ra ngày 21/6/1925. Tháng 2/1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa V) quyết định lấy ngày 21/6/1925 là ngày truyền thống của Báo chí cách mạng Việt Nam. Đây được coi là điểm mốc đánh dấu quá trình hình thành của báo chí cách mạng Việt Nam. Ngay sau đó lần lượt các tờ báo khác ra đời: Tháng 12/1926 - Báo Công nhân, tháng 01/1927- Báo Lính kếch mệnh, 1/8/1941 – Báo Việt Nam độc lập….

 

Theo báo cáo năm 2015 của Bộ Thông tin và truyền thông, cả nước hiện có 857 cơ quan báo chí, trong đó có 199 cơ quan báo chí in (86 báo trung ương, 113 báo địa phương), 658 tạp chí (521 tạp chí trung ương, 137 tạp chí địa phương), 01 hãng thông tấn quốc gia. Cả nước có 105 báo, tạp chí điện tử, trong đó có 83 báo, tạp chí điện tử của cơ quan báo chí in và 22 báo, tạp chí điện tử độc lập; Cả nước có 67 đài PTTH (02 đài quốc gia là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và 64 đài địa phương). 
Về đội ngũ cán bộ, phóng viên và nguồn nhân lực báo chí: Cả nước có trên 18.000 nhà báo được cấp thẻ và khoảng trên 5.000 phóng viên đang làm việc tại các cơ quan báo chí, nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo. Số người làm việc trong lĩnh vực báo chí khoảng trên 35.000  người. Cả lực lượng làm báo chuyên nghiệp và không chuyên đang ngày đêm nỗ lực học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, tích cực cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân đồng lòng chung sức xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Hơn 90 năm qua, kể từ số báo Thanh niên đầu tiên ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời của cách mạng và dân tộc, và đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh của đất nước ta, nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc: Phục vụ cách mạng và dân tộc để giành chính quyền năm 1945, giải phóng Miền Bắc năm l945, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, tiến hành sự nghiệp Đổi mới đất nước năm 1986 và hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế hiện nay… Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước đồng thời hình thành và phát triển của báo chí nước nhà,  Đảng và Bác Hồ đã luôn đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát các cơ quan thông tin đại chúng như Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam…. Đặc biệt, Bác Hồ trong nhiều năm trên cương vị Chủ tịch nước, mặc dù bận rộn việc quốc gia đại sự nhưng Bác luôn luôn dành thời gian viết nhiều bài đăng trên các báo. Theo thống kê, với gần 200 bút danh Bác Hồ đã viết hơn 2000 bài báo, 276 bài thơ …. Trong công cuộc dựng nước và giữ nước, báo chí nước ta đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, nhiều tác phẩm báo chí đã thực sự là tiếng kèn xung trận thúc giục đồng bào cả nước anh dũng đứng lên chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái, sáng tạo trong xây dựng đất nước, có hàng trăm nhà báo đã anh dũng hy sinh, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của báo chí và của dân tộc…
Tại tỉnh Đồng Nai hiện có 03 tờ báo lớn của tỉnh, đó là: Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai; 02 Tạp chí là: Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai ( Hội Văn học và Nghệ thuật Đồng Nai), Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Lạc hồng); 26 Tờ tin của các Sở ban ngành tỉnh.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp nhưng có thể nói báo chí trong tỉnh đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của tỉnh, đã thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, trong tỉnh, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân, đã tuyên truyền sâu rộng, có chất lượng, với hình thức phong phú, đa dạng về những sự kiện trọng đại của đất nước. Báo chí phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền các giải pháp của tỉnh nhằm phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Báo chí cũng đã tập trung phản ánh một số nhiệm vụ cấp bách và những vấn đề nóng của nền kinh tế được cả xã hội quan tâm và những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và đời sống.  Báo chí đã bám sát tư tưởng chỉ đạo, quan điểm, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, viết về chủ đề biển đảo, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đồng thời bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, kịp thời phát hiện, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí và các hành vi tiêu cực xã hội khác, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Tuyên truyền có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong lao động, học tập và bảo vệ Tổ quốc.  Báo chí đã làm tốt việc đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên. Thông tin trên báo chí của tỉnh đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, đất nước và con người Đồng Nai, thành tựu đổi mới của tỉnh…

 

Góp phần vào tiếng nói chung trên lĩnh vực truyền thông của tỉnh, được sự chấp thuận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ năm 2011 Liên hiệp Hội được phép xuất bản Tờ tin Khoa học & Đời sống, từ năm 2012 hình thành Website của Liên hiệp Hội. 5 năm qua, Liên hiệp Hội đã xuất bản 20 số với  10.000 bản Tờ tin Khoa học & Đời sống và phát hành đến các cơ quan, lãnh đạo, các ban ngành tỉnh, Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp Hội các tỉnh bạn, đến hội viên và các điểm thông tin Khoa học Công nghệ thuộc 18 xã điểm trong tỉnh; Hàng năm cập nhật hơn 200 tin bài trên Website. Tờ tin xuất bản đúng định kỳ, Website được cập nhật thường xuyên đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, trong việc tập hợp và phát huy trí tuệ của đông đảo trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tỉnh giao. Tờ tin là tư liệu quan trọng giúp cho các cơ quan Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội hiểu rõ hơn về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên. Thông qua nội dung Tờ tin, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước đối với Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ,  là cầu nối gắn bó giữa trí thức trong tỉnh với đảng, phản ánh những đề xuất, tâm tư nguyện vọng của trí thức đối với đảng, với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài việc là diễn đàn của trí thức trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh, tờ tin là phương tiện hữu ích giúp cho Liên hiệp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, phục vụ thiết thực cho tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa tại địa phương. Đặc biệt trong nhửng năm qua, Tờ tin tập trung phản ánh hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên, những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại, những kinh nghiệm cụ thể của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên trong xây dựng, phát triển tổ chức, triển khai các hoạt động cũng như trong công tác tham mưu đề xuất thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đối với trí thức, chính sách đãi ngộ tôn vinh trí thức…
Chỉ với 10 cán bộ nhân viên toàn cơ quan, mỗi người đều được giao phụ trách những nhiệm vụ chuyên môn nhưng với phương châm ai cũng phải viết bài, ai tham dự họp cũng phải viết tin nên suốt 5 năm qua toàn thể cán bộ nhân viên Liên hiệp Hội ngoài việc trở thành chuyên viên giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn thì tất cả đều thực sự trở thành người làm báo không chuyên. Người đi trước chỉ người mới vào làm việc, cứ thế kỹ năng viết của mỗi người ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đồng thời khi bản thân mỗi người đã viết tốt thì việc hỗ trợ ngược lại cho công tác chuyên môn càng nhanh hơn,nhạy bén hơn, hiệu quả cao hơn. 5 năm qua, ngoài việc trở nên thân thiện hơn, quen thuộc hơn, cần thiết hơn đối với bạn đọc và các hội thành viên thì Tờ tin Khoa học & Đời sống và Website của Liên hiệp Hội cũng được Sở Thông tin và truyền thông tỉnh đánh giá là Website hoạt động mạnh, có nội dung tôt. Riêng Tờ tin Khoa học & Đời sống tham gia Hội thi Báo Xuân của Tỉnh năm 2015 đoạt Giải Nhì, năm 2016 đoạt Giải Ba toàn tỉnh …
                                                                                                                                                Ngọc Trâm
 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập