Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tập hợp và phát huy được tiềm năng đội ngũ trí thức khoa học công nghệ là nhờ làm tốt công tác dân vận
Cập nhật: 16-11-2016 04:36
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là tổ chức chính trị xã hội, có chức năng tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, làm đầu mối giữa các Hội thành viên với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức khác của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho hoạch định các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của tỉnh; Phố biến kiến thức khoa học và công nghệ; Tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; Tích cực góp phần xã hội hóa giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; Tham gia phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân … Với chức năng và nhiệm vụ trên, trong những năm qua, Liên hiệp Hội đã rất coi trọng và thường xuyên làm tốt công tác dân vận, đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Liên hiệp Hội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tỉnh giao.
 
Công tác dân vận của Liên hiệp Hội được triển khai gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ quan và công tác cải cách hành chính, đặc biệt được chú trọng và tiếp tục triển khai sâu rộng từ năm 2010 đến nay. Thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 25/2/2010 về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quyết định số 768 của Tỉnh ủy về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của tỉnh, đối với Liên hiệp Hội, trước hết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 290- QĐ/TW  và Quyết định 768-QĐ/TU được Liên hiệp Hội tổ chức học tập, quán triệt sớm, đến CBVC, các hội thành viên và hội viên. Đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai đến các thành viên Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và trong cơ quan liên hiệp Hội, đồng thời gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan.
 Từ năm 2010 đến nay, thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của tỉnh, Liên hiệp Hội tích cực tuyên truyền, vận động và đã kết nạp 09 hội thành viên vào hội, nâng tổng số hội thành viên Liên hiệp Hội đến nay là 33 hội thành viên với 12.679 hội viên cá nhân và 02 hội viên tập thể, các hội thành viên tăng trên các lĩnh vực môi trường, giao thông, nông nghiệp, sinh vật cảnh, khí sinh học…, đạt kết quả tập hợp 53% trí thức của tỉnh vào tổ chức Liên hiệp Hội, về chất lượng trí thức tham gia vào Liên hiệp Hội ngày càng được nâng cao và đa dạng ngành nghề.
Với một đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đông đảo, hoạt động trong các hội chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực: Y tế, giáo dục, xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi,  gốm mỹ nghệ, chế biến nông sản, chế biến gỗ … Tuy không hưởng lương nhà nước, nhưng trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, học sinh, thanh thiếu niên và nhân dân tích cực hưởng ứng sáng tạo khoa học công nghệ, những hội viên này với tấm lòng yêu nghề, đã tự nguyện và vận động các hội viên cùng nghề với mình tích cực tham gia, nghiên cứu, sáng tạo, làm ra nhiều sản phẩm khoa học, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình, đồng thời đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Vận động hội viên các hội đã tham gia 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở theo cơ chế 50/50; Vận động 4.800 hội viên, nông dân và giáo viên, học sinh của 37 xã phường thuộc 03 huyện, thành phố và 12 trường trung học cơ sở trong tỉnh tham gia 22 lớp truyền thông bảo vệ môi trường; Vận động 1.100 hội viên và nông dân tham gia 11 lớp tại 11 xã thuộc 2 huyện Thống Nhất và Trảng Bom về phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ … Liên hiệp Hội chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan triển khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh 2016 tập hợp được 69 giải pháp tham gia, có 36 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh, có 02 giải pháp, mô hình lọt vào vòng chung khảo và đều đoạt  Giải Nhì cấp quốc gia; Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ hàng năm tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh và tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Đến nay, Hội thi đã tổ chức lần thứ 20 với trên 650 giải pháp dự thi, có 430 giải pháp đoạt giải; sau 5 năm triển khai đã tập hợp, chọn được 57 công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ toàn quốc, trong đó đoạt 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 06 giải Khuyến khích. Liên hiệp Hội Đồng Nai đã được Liên hiệp Hội Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen đơn vị có nhiều thành thích xuất sắc trong việc tuyên truyền triển khai Giải thưởng và là đơn vị có những công trình đạt giải cao, được vinh danh tại các lễ tổng kết.
Tại cơ quan Liên hiệp Hội, Thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quyết định số 768 của Tỉnh ủy, từ nhiều năm nay, Thường trực Liên hiệp Hội có quy định và đã  duy trì tốt việc tiếp viên chức, hội viên và người lao động vào chiều thứ 5 hàng tuần. Liên hiệp Hội luôn rà soát, tổ chức cho CBVC đóng ý kiến để sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đơn vị cho phù hợp với thực tế, nội quy cơ quan gắn với quy định văn hóa nơi công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong đơn vị.
Tại kế hoạch thực hiện quy chế công tác dân vận, Đảng đoàn Liên hiệp Hội đã phân công trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng đoàn phụ trách chung và quyết định trong việc đề ra nội dung nhiệm vụ công tác dân vận của Liên hiệp Hội; Đối với chính quyền và công đoàn có nhiệm vụ cụ thể là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng văn hóa văn minh nơi công sở, đảm bảo tốt mối quan hệ làm việc giữa CBVC với các tổ chức liên quan và trong nội bộ cơ quan; Đối với mỗi CBVC của Liên hiệp Hội là phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của tỉnh giao cho trí thức; Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, thường xuyên giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, cá nhân có trách nhiệm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của CBVC; Tại cơ quan, duy trí tốt lịch tiếp CBVC hàng tuần.
Bên cạnh đó, duy trì tốt hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Thanh tra nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chế độ, chính sách, việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW và Quyết định số 768-QĐ/TU được thực hiện thường xuyên, không tách rời việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy tính tập thể làm chủ, cá nhân lãnh đạo. Thực hiện quá trình này Đảng đoàn Liên hiệp Hội  luôn đề cao việc giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật cho CBVC về các chủ trương chính sách của Đảng, chế độ đối với trí thức, giáo dục trí thức, CBVC sống và làm việc theo Pháp luật. Trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, luôn luôn đảm bảo lợi ích trực tiếp cho người lao động về các lĩnh vực như: sắp xếp lại lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, đào tạo và đào tạo lại, tiền lương và thu nhập, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vv… Hàng năm cơ quan đều tổ chức Đại hội CNVC, Đại hội Công đoàn để lấy ý kiến đóng góp sửa đổi bổ sung các Quy chế hoạt động của đơn vị nhằm công khai hóa các hoạt động về chính sách đào tạo, tuyển dụng , đề bạt, bổ nhiệm, chế độ tiền lương, tài chính tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, khen thưởng kỷ luật vv…
Qua quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW và Quyết định số 768-QĐ/TU tại cơ quan, đơn vị, nhận thức CBVC chuyển biến rõ nét, toàn thể CBVC hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền, khẳng định cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng nòng cốt trực tiếp thực hiện công tác dân vận. Công tác dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính của tỉnh, đồng thời được triển khai rộng đến toàn thề CBCNV, nhiều sáng kiến cải cách hành chính được áp dụng hiệu quả, thủ tục hành chính được cắt giảm. Nhiều chủ trương, chính sách an sinh xã hội được thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận, mở rộng dân chủ trực tiếp đồng thời với việc nâng cao chất lượng dân chủ đại diện. CBCNV được tham gia vào các tổ chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể, được tạo điều kiện để gặp gỡ, bàn bạc, thảo luận các vấn đề và đi tới quyết định bằng sự đồng thuận hoặc theo nguyên tắc biểu quyết theo đa số. Đã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp thông qua các cuộc giao ban định kỳ có Đảng đoàn, Thường trực, công đoàn, đoàn thanh niên để trao đổi, góp ý xây dựng cơ quan và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, chấn chỉnh ý thức, thái độ làm việc của CBVC. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị: Khi thực hiện tốt Quy chế về công tác dân vận đã góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của chính quyền, vai trò của các tổ chức chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần thái độ làm việc của CBVC Liên hiệp Hội. Đảng đoàn và Ban thường vụ, Thường trực duy trì tốt sinh hoạt định kỳ đề ra nghị quyết hàng tháng, chương trình hành động trong năm, tập trung kiện toàn, phát triển tổ chức, rèn luyện phẩm chất đạo đức và tác phong của CBVC, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả  các hoạt động khoa học công nghệ. Trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh: đơn vị đã gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hàng năm, chuyên đề trong năm 2015 “Trung thực, trách nhiệm gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh” nhằm nâng cao ý thức của từng cá nhân trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện …. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Liên hiệp Hội; Chính quyền đã thực hiện tốt hơn trách nhiệm quản lý điều hành các lĩnh vực hoạt động, hàng năm cơ quan Liên hiệp Hội đều được UBND tỉnh công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham gia tích cực vào quá trình quản lý của đơn vị. CBVC nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tại cơ quan, gia đình và tại nơi cư trú, 
Qua hơn 5 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quyết định số 768 ngày 21/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Liên hiệp Hội luôn thể hiện vai trò chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng nói chung và chính sách dân vận nói riêng thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các chế độ chính sách, đãi ngộ và tôn vinh trí thức của Đảng và Nhà nước; Vai trò của các đoàn thể, từng cá nhân CBVC được thể hiện rõ nét trong các lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp Hội cũng như trong gương mẫu chấp hành và vận động gia đình cùng thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước. Thực tế, việc thực hiện Quy chế công tác dân vận trong Liên hiệp Hội đã góp phần tích cực trong việc triển khai thực hiện NQ 27TW của Đảng về tập hợp đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của trí thức phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển nền kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.
                                                                                                               Hiền Tâm 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập