Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Nhiệm kỳ III ( 2010 - 2015) nhiều hội thành viên Liên hiệp Hội
Cập nhật: 16-11-2016 04:44
Nhiệm kỳ III ( 2010 - 2015) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai có 42 Ủy viên Ban Chấp hành, 09 Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra gồm có 03 đồng chí. Cuối nhiệm kỳ Liên hiệp Hội có 33 hội thành viên với 12.679 hội viên cá nhân và 02 hội viên tập thể ( Trường Đại học Lạc Hồng và Trường Cao Đẳng Y tế ). Các Hội thành viên của Liên hiệp Hội đều là các hội chuyên ngành hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. 5 năm qua, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Liên hiệp Hội đã tích cực hoạt động, nghiên cứu, sáng tạo nhiều sản phẩm khoa học công nghệ, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh. Trân trọng giới thiệu sự đóng góp đó của các hội thành viên...

 

Hội Y học: Thành lập năm 2006. Tổng số Hội viên năm 2010: 1015 hội viên, số hội viên hiện nay: 1127 hội viên, tăng 112 Hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến hội viên, quan tâm triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học nhất là trong lĩnh vực khám và điều trị, đồng thời tăng cường triển khai ứng dụng kỹ thuật, nhiều kỹ thuật mới trong thăm khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân được ứng dụng tại các bệnh viện. thường xuyên tổ chức các đoàn khám chữa bệnh từ thiện phục vụ đồng bào các vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách … đã góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế cho những đối tượng đang còn khó khăn, giúp họ được quan tâm đến chăm sóc sức khoẻ, biết tự chăm sóc sức khoẻ và phòng chống một số bệnh tật thông thường. Các chi hội đã tích cực tham gia xây dựng ngành y tế, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người bệnh.
 Hội Đông Y: Trong nhiệm kỳ, tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 24 – CT/TW Ban Bí thư Trung ương về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, dự thảo sửa đổi Luật đất đai 2003. Hội tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 86 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh từ thiện cho các đối tượng gia đình chính sách, người già, người nghèo, trẻ em tàn tật…
Hội Châm cứu: Thành lập năm 1997, đã tổ chức Đại hội lần thứ 4. Tổng số Hội viên năm 2010: 220 hội viên, số hội viên hiện nay: 300 hội viên, tăng 80 Hội viên so với năm 2010. Từ 2010 đến nay, Hội đã giúp đỡ hội viên trau dồi y đức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Phối hợp với Bệnh viện YHCT Đồng Nai hướng dẫn thực hành, tập huấn chuyên môn châm cứu, trung bình mỗi năm mở được từ 05-10 lớp về châm cứu, xoa bóp bấm huyệt chữa bệnh thông thường cho các hội viên. Đã góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân bằng châm cứu và phương pháp không dùng thuốc. Hàng năm hội tổ chức châm cứu, bấm huyệt cho hàng ngàn người. Từ 2014, Hội đã nghiên cứu được 4 đề tài nghiên cứu khoa học. Mạng lưới hoạt động của Hội ngày càng rộng khắp, trình độ chuyên môn hội viên ngày càng được nâng cao, góp phần cùng Ngành Y tế trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương.
Hội Điều dưỡng: Thành lập năm 1998, đã tổ chức Đại hội lần thứ 4. Tổng số Hội viên năm 2010: 2865 hội viên, số hội viên hiện nay: 3165 hội viên, tăng 300 Hội viên so với năm 2010. Tổng số Chi hội thành viên trực thuộc: 24 chi hội. Từ 2010 đến nay, Hội đã phối hợp cùng với Lãnh đạo Ngành, xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo lại, đào tạo liên tục về mọi mặt chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nguồn lực, trình độ điều dưỡng của ngành trong những năm tiếp theo. Chỉ đạo các Chi hội tăng cường công tác đào tạo lại, đào tạo liên tục cho đội ngũ điều dưỡng tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Tổ chức hưởng ứng các phong trào thi đua do Ngành phát động trong đó có phong trào thi tay nghề giỏi, Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên, Hội thi Điều dưỡng, Hộ sinh giỏi – thanh lịch cấp ngành. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức cho Chi hội tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm công tác chuyên môn và lĩnh vực hoạt động hội ở các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh,…
Hội Y tế Công cộng: Thành lập năm 2006, đã tổ chức Đại hội lần thứ 2. Tổng số Hội viên năm 2010: 380 hội viên, số hội viên hiện nay: 700 hội viên, tăng 320 Hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Từ 2010 đến nay, Hội đã triển khai cho toàn thể Hội viên đăng ký thực hiện các đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học. phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện, đoàn thanh niên tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn,..với số tiền trên 20 triệu đồng. Hội vận động hội viên tham gia hiến máu tình nguyện, tổ chức tư vấn sức khỏe cho người dân. Tổ chức nhiều hoạt động trên lĩnh vực y tế công cong và y học dự phòng góp phần giúp tỉnh và ngành có những hoạch định chính sách thích hợp trong công tác y tế công cộng và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hội tập trung củng cố và phát triển hệ thống y tế của tỉnh nói chung và y tế cơ sở nói riêng, Triển khai các chương trình nghiên cứu, can thiệp cộng đồng, tập trung kiểm soát bệnh truyền nhiễm, tổ chức vệ sinh môi trường và triền khai các biện pháp cộng đồng phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp truyền thông góp phần từng bước nâng cao kiến thức cộng đồng về rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe. Lồng ghép các phong trào xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã với phong trào xây dựng gia đình, khu ấp văn hóa và các phong trào thi đua khác….
          Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai: Thành lập năm 1997. Tổng số Hội viên năm 2010: 45 hội viên, số hội viên hiện nay: 99 hội viên, tăng 44 Hội viên so với năm 2010. Từ năm 2010 đến năm 2015 là giai đoạn Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai đang từng bước củng cố và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Từ một trường trung cấp được nâng cấp thành trường Cao đẳng vào năm 2007, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường chưa phát triển mạnh do thiếu nhân lực và phương tiện. Các đề tài nghiên cứu chủ yếu là khảo sát, đánh giá thực trạng ở quy mô cấp cơ sở, chưa có đề tài cấp Liên hiệp Hội, cấp tỉnh và cấp bộ. Nhà trường chưa có tạp chí, tập san cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Số lượng cán bộ, giảng viên tham gia viết bài cho các tạp chí khoa học còn thấp. Trong 05 năm có 02 giảng viên tham gia viết bài với tổng số 06 bài được đăng
          Hội Khoa học Phát triển nguồn nhân lực, nhân tài: Đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Tài năng. Hội hiện có 17 đồng chí Ban Chấp hành, có 21 Chi hội trực thuộc với 145 Hội viên. Năm 2013 không phát triển được chi hội mới. Hội đề nghị và đã được UBND tỉnh công nhận về nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển tài năng. Từ năm 2014, do Chủ tịch Hội bị tai nạn đột xuất, thiếu nhân sự lãnh đạo nên Hội không hoạt động thường xuyên. 
Trường Đại học Lạc Hồng: Thành lập năm 1997. Từ năm 2010 đến nay, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, phổ biến tham gia các cuộc thi, giải thưởng, chuyển giao nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, được ứng dụng thành công trong thực tiễn. Ngoài ra, nhà trường còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội – từ thiện…
 Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục: Thành lập năm 2006, đã tổ chức Đại hội lần thứ II. Tổng số Hội viên năm 2010: 150 hội viên, số hội viên hiện nay: 170 hội viên, tăng 20 Hội viên so với năm 2010. Số Chi hội thành viên hiện tại: 07 Chi hội. Hội là đơn vị khá mạnh về hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ năm 2010 đến nay, Hội đã đăng ký chủ trì 02 đề tài cấp tỉnh, phối hợp chủ trì 01 đề tài cấp tỉnh, 06 đề tài cấp Liên hiệp Hội. Thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi trao đổi chuyên đề, các khóa huấn luyện cho hội viên, các hội thảo khoa học cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp khu vực. Bên cạnh đó, Hội còn quan tâm đến công tác hội viên, tích cực tham gia các phong trào xã hội hóa giáo dục đào tạo, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.
Câu lạc bộ trí thức thị xã Long Khánh: Thành lập năm 2013 với 55 hội viên, đã tổ chức Đại hội lần thứ 1. Tổng số Hội viên hiện nay: 100 hội viên, tăng 45 hội viên. Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ trí thức thị xã Long Khánh đã tham dự một số đề tài khoa học cấp tỉnh, tham gia các hội thảo khoa học, hội thi sáng tạo kỹ thuật, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về sức khỏe sinh sản, sức khỏe người cao tuổi cho hội viên. tượng được hưởng trợ giúp pháp lý.
 Hội Cựu Giáo chức: Thành lập năm 2005, đã tổ chức Đại hội lần thứ 2. Tổng số Hội viên năm 2010: 2100 hội viên, số hội viên hiện nay: 2802 hội viên, tăng 702 Hội viên so với năm 2010. Toàn tỉnh có 11 chi hội/11 huyện, thị, thành phố. Thực hiện tốt sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ, triển khai kịp thời nghị quyết Ban Chấp hành. Ban Chấp hành từ tỉnh đến cơ sở hoạt động tốt, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, thăm hội viên ốm đau, hội viên khó khăn, chi cho các hoạt động khuyến học khuyến tài địa phương cơ sở … Cán bộ hội hầu hết có trình độ, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội. Hội đã vận động Quỹ giảm nghèo và người bệnh khó khăn là 2,3 tỷ đồng
          Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường: Thành lập năm 2014, đã tổ chức Đại hội lần thứ 1. Tổng số Hội viên hiện nay: 326 hội viên. Từ khi thành lập đến nay, Hội tập trung kiện toàn bộ máy, nhân sự, vận hành trang thông tin điện tử, xây dựng quy chế hoạt động, quy chế làm việc, quy chế tài chính. Một số Hội viên còn tham gia phản biện các đề tài, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, bảo vệ môi trường,…
          Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng: Hội có 15 hội viên tập thể, 20.000 hội viên cá nhân. Hội cử nhân sự tham dự các khóa đào tạo, các hội nghị do Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức. Phối hợp: Cục Sở hữu trí tuệ TP. HCM, Công ty Tư vấn Luật kinh doanh và Sở hữu trí tuệ Aliat Legal tổ chức Hội thảo “Sở hữu trí tuệ - Từ chính sách đến cuộc sống”; Phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ Đồng Nai, Công ty cổ phần phát triển KHCN (Vina CHG) tổ chức Hội thảo “Bảo vệ thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng bằng giải pháp tem chống hàng giả SMS”; Phối hợp với Hội Người Cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ Đồng Nai và Công ty cổ phần sữa Vinamilk tổ chức nhiều Hội thảo “Một số điều cần biết khi lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”. Hàng tháng, Hội chủ động phối hợp Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tuyên truyền phổ biến về quyền lợi của người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tham gia viết bài đăng Báo Đồng Nai, Bản tin Khoa học & công nghệ, Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Tiếp tục quảng bá thông tin về Hội qua nhiều kênh thông tin khác nhau như: website, báo, đài, brochure, tổng đài 1080 … để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người tiêu dùng biết đến Hội và liên hệ với Hội khi cần thiết. Hội kịp thời cung cấp các thông tin có liên quan để Báo, Đài đăng tin cảnh báo, hướng dẫn giúp người tiêu dùng cân nhắc, thận trọng hơn khi quyết định mua sắm hàng hóa. Mỗi năm, tư vấn, giải quyết khiếu nại khoảng 10-15  trường hợp khiếu nại của người tiêu dùng...
         Nhìn chung, trong nhiệm kỳ III ( 2010 – 2015), các hội thành viên với những chức năng, nhiệm vụ khác nhau, tuy còn có nhiều khó khăn nhưng các hội đều có nhiều cố gắng trong kiện toàn tổ chức phát triển hội viên và tổ chức các hoạt động của Hội, đặc biệt thông qua việc tổ chức các hội thảo, tập huấn, họp mặt, không chỉ góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng công tác hội cho hội viên, tuyên truyền phổ biến ứng dụng khoa học công nghệ mà còn góp phần kiện toàn củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển hội viên mới. Đây là một trong những hoạt động có nhiều hội làm rất tốt, trong đó phải kể đến Hội Khoa học Tâm lý giáo dục, Hội Xây dựng, Hội làm vườn, Hội Nuôi ong, Hội Điều dưỡng, Hội Cựu Giáo chức, Hội Hóa học, Hội Tiêu chuẩn BVNTD… Hội Y học, Điều dưỡng, Ytế Công cộng, Hội Lịch sử, Hội Tâm lý giáo dục còn quan tâm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ và hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đóng góp nhiều sản phẩm khoa học công nghệ thiết thực trên các lĩnh vực …  Các hội: Luật gia, Đoàn Luật sư, Hội Y học, Hội Đông Y, Hội Châm cứu, Hội Tiêu chuẩn BVNTD … làm tốt công tác tư vấn miễn phí về pháp luật, kiến thức tiêu dùng và về sức khỏe, trợ giúp pháp lý và khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo…
                                                                                                                         Ngọc Trâm
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập