Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Các hội thành viên Liên hiệp Hội tích cực thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2016
Cập nhật: 16-11-2016 05:05
Đa số các hội thành viên đã chú ý kiện toàn củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng trong việc phát triển hội viên như: Hội Điều dưỡng, Hội Hóa học, Hội Luật gia…. Riêng Hội Khoa học Lịch sử phát triển mới 14 hội viên thuộc các trường Đại học ĐN, Trường Chính trị tỉnh; CLB Trí thức thị xã Long Khánh có số lượng hội viên phát triển nhanh, từ 55 hội viên (cuối năm 2015), tháng 6/2016 tăng 55 hội viên, nâng tổng số hội viên Hội lên 110 Hội viên …
 
Đặc biệt, từ năm 2015, được tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động, các hội đã tập trung triển khai, nâng cao chất lượng nhiều hoạt động. 6 tháng đầu năm nay, các hội: Y tế Công cộng, Hội Khoa học Tâm lý giáo dục, Hội Châm cứu, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng, Hội Làm vườn, Hiệp Hội Gốm, Khí sinh học, Thủy lợi, Chăn nuôi. Nuôi ong, Hội Hóa học, Câu lạc bộ Trí thức thị xã Long Khánh, … ngày càng quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, thường xuyên tổ chức các cuộc thi, hội thảo khoa học và các lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng công tác hội, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và biện pháp phòng các bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tuyên truyền về hiệu quả các mô hình khuyến nông, các chủ trương, chính sách về nông nghiệp; chương trình khuyến nông hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo Tuyên truyền và hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý kịp thời hàng chục vụ khiếu nại của người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, chủ động đăng tin cảnh báo và hướng dẫn tiêu dùng nhằm giúp người tiêu dùng có cân nhắc và thận trọng hơn khi quyết định mua sắm hàng hóa. Câu lạc bộ Trí thức thị xã Long Khánh tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề lớn như: “Hội nhập kinh tế Quốc tế”, “Xây dựng thị xã Long Khánh đến năm 2020 và giai đoạn đến năm 2025”; Hội Khoa học Lịch sử tích cực tham gia các Hội đồng xét duyệt về văn hóa nghệ thuật tỉnh, xét duyệt 12 tượng đài của tỉnh, biểu trưng của các huyện, giới thiệu các danh nhân văn hóa tới học sinh và nhân dân; Biên soạn lịch sử: Đảng bộ Quân sự tỉnh, Công ty Cao su Đồng Nai, Lịch sử 10 xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Địa danh hành chính lịch sử văn hóa ĐN. Hội Nữ trí thức tuyên truyền tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, sơ kết hoạt động 6 tháng và tổ chức về nguồn thăm đền thờ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu và di tích lịch sử núi Minh Đạm thuộc huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  
Các hội: Luật gia, Đoàn Luật sư, làm tốt công tác tham gia góp ý, xây dựng dự án pháp luật về tư vấn pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí, giải đáp thắc mắc pháp luật 296 trường hợp, tư vấn, trợ giúp miễn phí 289 trường hợp cho công dân về các vấn đề tranh chấp đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, hành chính, lao động;
Tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học: các hội trong khối Y tế bảo đảm tốt tiến độ thực hiện 04 đề tài triển khai từ năm 2015; Hội Luật gia tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 dự án Tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật tại 06 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, thiếu hiểu biết về pháp luật thuộc huyện Tân Phú; Hội Khoa học tâm lý giáo dục triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Hệ thống phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại Đồng Nai trong tình hình mới”. Nhiều hội viên tham gia các nhóm nghiên cứu tại cơ sở, tham gia phản biện khoa học và viết các bài cho các tạp chí khoa học….
 Hội trong khối Y tế như hội: Điều dưỡng, Hội Y, Đông y, Y tế Công cộng, Hội Châm cứu, Cao đẳng Y tế, Hội Khoa học tâm lý giáo dục ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Hội viên còn tích cực trong việc nghiên cứu, ứng dụng kiến thức tâm lý học trong công tác tư vấn và điều trị bệnh nhân, tổ chức các buổi khám và tư vấn tại cộng đồng, tiến hành đánh giá và can thiệp cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, chậm nói; Tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, tham gia có hiệu quả trong các hoạt động phòng chống dịch, bệnh và các lĩnh vực y tế công cộng ở các tuyến ….
6 tháng đầu năm 2016, tuy còn nhiều khó khăn, Liên hiệp Hội đã có sự thống nhất cao và phối hợp chặt chẽ giữa Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chi bộ, các tổ chức chính trị của cơ quan, các hội thành viên, đến từng hội viên chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành liên quan, đã cụ thể hóa và thực hiện tốt kế hoạch công tác trong năm, nổi lên là các hoạt động tuyên truyền vận động trí thức chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, tăng cường hoạt động phổ biến kiến thức về chuyên môn, pháp luật, về thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ tôn vinh trí thức, về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong Hồ Chí Minh. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Hội và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, Liên hiệp Hội được giới thiệu 02 đại biểu nữ trí thức, có 01đ/c tái ứng cử và đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Đặc biệt Liên hiệp Hội đã tập trung chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ IV (2016 - 2021) gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, cơ bản hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm, trong đó có một vài chỉ tiêu đã thực hiện được từ 60 – 80% nhiệm vụ cả năm.
Từ nay đến cuối năm, căn cứ nhiệm vụ tỉnh giao, thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội Liên hiệp Hội nhiệm kỳ IV(2016 - 2021). Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu Nghị quyết XII Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết VII Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IV Liên hiệp Hội Đồng Nai; Tiếp tục vận động phát triển các hội viên tập thể thuộc các trường đại học trong tỉnh và Hội Di sản của tỉnh tham gia tổ chức Liên hiệp Hội; Tiếp tục nắm tình hình tổ chức và hoạt động của các Hội thành viên, đặc biệt một số hội thành viên còn khó khăn trong công tác tổ chức và triển khai hoạt động để tham mưu đề xuất giải pháp  hỗ trợ kịp thời ( cụ thể: Hội Nghiên cứu giảng dạy văn học, Hội Dạy nghề, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài); Sửa chữa, sắp xếp, ổn định chỗ làm việc tại trụ sở mới; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ và tư vấn phản biện; Triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến kiến thức khoa học công nghệ 2016; Triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông bảo vệ môi trường 2016; Xuất bản tờ tin, cập nhật website, triển khai việc xét chọn đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở của Liên hiệp Hội năm 2017 và chuẩn bị tổ chức phản biện các dự án được tỉnh giao; Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xét chọn và tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2014 và 2015; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã  hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai và Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 11/2008/QĐ ngày 28/01/2008 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ nhà nước giữa các Sở ban ngành với Liên hiệp Hội và các hội thành viên;  Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

                                                                                                                 Ngọc Trâm

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập