Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Đồng Nai

 
Thông tin chung
Địa chỉ : Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai.
(88, KP1, Nguyễn Văn Hoa,  P. Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai)
Điện thoại: 0618.662.603    Fax : 0618.850.718
Email : hkhptnnlntdn@vnn.vn
Năm thành lập : 2008
Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : I (Nhiệm kỳ: 2008-2013)
Tổng số hội viên tính đến ngày 31/12/2011 : 140 Hội viên
Chủ tịch:  Trần Văn Hương.
P.Chủ tịch: Phạm Văn Thanh.
Tổng số uỷ viên BCH  : 
 15 người.  
Tôn chỉ, Mục đích

​1. Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài tỉnh Đồng Nai là một tổ chức xã hội – khoa học tự nguyện của những người có tâm huyết và nguyện vọng muốn đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực, nhân tài tỉnh Đồng Nai.
2. Tập hợp, đoàn kết những người hoạt động trên các lĩnh vực có tâm huyết và khả năng đóng góp cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực, nhân tài, cùng nhau trao đổi, học tập nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực, nhân tài đáp ứng cho yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đồng Nai. Hoạt động của Hội không nhằm mục đích lợi nhuận.

Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập