Tìm kiếm
 
 
GIỚI THIỆU
* Hình thức
- Tên Tờ tin : “ Tờ tin Khoa học& Đời sống”
* Khổ : 19 cm x 27 cm.
* Số trang :  56tr ( 52 trang ruột + 4 trang bìa )
* Số lượng : 500 cuốn.  
* Định kỳ xuất bản: 03 tháng/1kỳ. 
* Địa chỉ liên hệ: Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai, 281, Đường 30/4, Phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, ĐT: 0251.821.993, Email: banthongtinlhhdn@gmail.com
Tờ tin Khoa học và Đời sống là bản tin của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai được sự chấp thuận tại Công văn số 1136-CV/TU ngày 09/6/2011của Thường trực Tỉnh ủy. Tờ tin Khoa học và Đời sống được phát hành đến các Sở, ban, ngành trong tỉnh, các điểm thông tin Khoa học - Công nghệ tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Đồng Nai, Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố toàn quốc.
Tờ tin Khoa học và Đời sống ra đời góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, trong việc tập hợp và phát huy trí tuệ của đông đảo trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tỉnh giao. Tờ tin là tư liệu quan trọng giúp cho các cơ quan Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội hiểu rõ hơn về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước đối với Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh, là cầu nối gắn bó giữa trí thức trong tỉnh với đảng, phản ánh những đề xuất, tâm tư nguyện vọng của trí thức đối với đảng, với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Phản ánh hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên : Những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại, những kinh nghiệm cụ thể của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên trong xây dựng, phát triển Liên hiệp Hội; Ngoài việc là diễn đàn của trí thức trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh, tờ tin sẽ là phương tiện hữu ích giúp cho Liên hiệp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, phục vụ thiết thực cho tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa tại địa phương.
 
* Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Vy Văn Vũ: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Ban Biên tập:
- Th.S Trần Quang Toại: Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai - Trưởng ban.
- Th.S Nguyễn Văn Liệt: Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai - Thành viên.
- ThS. Đinh Kim Tuấn: Phó Tổng biên tập Báo Đồng Nai – Thành viên.
* Thực hiện
- CN. Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
- CN. Lê Minh Tân.
- CN. Dương Thị Phúc - Thư ký.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập