Tìm kiếm
 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo các chủ nhiệm đề tài đã được Hội đồng KH&CN Liên hiệp Hội lựa chọn, đưa vào danh mục các đề tài nghiên cứu ứng dụng KH&CN cấp cơ sở, đề nghị thực hiện trong năm 2013

Người thông báo: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai
Ngày thông báo: 22-11-2012
In nội dung

 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập