Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021
Cập nhật: 16-11-2021 10:17
Ngày 15/11/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trực tiếp và trực tuyến Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021. Ông Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và ông Phạm Quang Thao – Phó chủ Liên hiệp Hội tịch Việt Nam chủ trì hội nghị.

​          Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam từ một đoàn thể quần chúng cấp trung ương, với 15 hội thành viên, đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành tổ chức chính trị - xã hội hoạt động rộng khắp cả nước, gồm 63 Liệp hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 90 hội ngành toàn quốc, hơn 600 tổ chức KH&CN trực thuộc, với 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu là trí thức, bằng 32,5% tổng trí thức cả nước. Để đạt được những thành tựu về phát triển tổ chức cũng như kết quả hoạt động như ngày nay là sự nỗ lực của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Các nhiệm vụ này thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung qua các nhiệm kỳ Đại hội phù hợp với sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam và quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong từng thời kỳ. Theo đó, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam cũng có sự thay đổi phù hợp qua các giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước nói chung và Liên hiệp Hội nói riêng.

 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nghe ông Phạm Quang Thao – Phó chủ Liên hiệp Hội tịch Việt Nam báo cáo công tác chỉ đạo, điều phối hoạt động của Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam và kết quả hoạt động của các Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố 10 tháng đầu năm 2021.

 

Ông Nguyễn Văn Liệt – PCT Liên hiệp Hội Đồng Nai phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và đưa nhiều ý kiến về đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam như đổi mới việc tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp và hội thảo khoa học; chú trọng trong việc lựa chọn nội dung cấp thiết, tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp những vấn đề lớn, đất nước đang đặt ra; tư vấn những giải pháp đột phá phát triển các lĩnh vực, các chiến lược phát triển đất nước. Sau diễn đàn và hội thảo khoa học, cần có báo cáo kết quả và đề xuất được những nội dung cụ thể với Đảng, Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đây cũng là khâu đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động cần quan tâm thực hiện được để nâng cao được vai trò, vị thế của Liên hiệp hội.

Lê Tân

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập