Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Cập nhật: 08-12-2021 02:50
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng theo chỉ đạo, kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai, trong năm 2021, Chi bộ Liên hiệp Hội đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng trong đơn vị.
 

​         Trong công tác tổ chức, Chi bộ đã đề xuất và được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cho phép thành lập Chi ủy. Đến nay Chi bộ có 9 đảng viên với 1 Bí thư và 1 Phó Bí thư; số cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan Liên hiệp Hội12 người. Hệ thống chính trị của Liên hiệp Hội tiếp tục được củng cố tăng cường với Chi bộ tổ chức Công đoàn cơ sở. Trong tháng 3/2021, Chi đoàn Liên hiệp Hội được giải thể theo quy định.


 

Cán bộ, đảng viên Liên hiệp Hội tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (2020 - 2025)

Trong năm 2021, Chi bộ Liên hiệp Hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Liên hệ và nắm thông tin tổ chức và hoạt động của các Hội thành viên, Hội viên tập thể. Chủ động trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ: xuất bản Bản tin từ số 40 đến số 43, duy trì hoạt động website, hoạt động nghiên cứu triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ: tổ chức giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đề án phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ năm 2021; Thực hiện chuyên mục Tọa đàm Nhịp cầu trí thức mỗi quý 1 số; Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Đồng Nai nhiệm kỳ V (2021 - 2026)… đẩy mạnh các phong trào thi đua của Liên hiệp Hội cũng như các phong trào thi đua của Cụm thi đua khối 11.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã triển khai học tập các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện tốt nghị quyết Chi bộ và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ quan đã đề ra trong năm 2021.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, chuyên viên, nhân viên Liên hiệp Hội thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19 như: tham gia lực lượng phòng chống dịch, cập nhật thông tin về chủng ngừa tại địa phương, tiêm vacine đầy đủ theo quy định, thực hiện nghiêm quy định 5K, giãn cách xã hội, giữ khoảng cách an toàn, cài đặt các ứng dụng phần mềm trên điện thoại (sổ sức khỏe điện tử, PC-Covid, cài đặt mã QR…), đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi làm việc và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng, để tự bảo vệ mình, gia đình và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.


Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

Chi bộ phối hợp với Thường trực Liên hiệp Hội tổ chức triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, như: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2021 - 2026), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (2020 - 2025), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX (2020 - 2025), Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII (2020 - 2025); Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên theo chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với sự tham gia của tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan. Qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức trong việc tham gia, phát huy trí tuệ đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. 

Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh và chủ trương chuyển hoạt động sang trạng thái bình thường mới nhưng trong năm 2021 tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và chuyên viên và người lao động trong Liên hiệp Hội tốt, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo ổn định. Tất cả cán bộ, đảng viên, chuyên viên luôn tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước.

Dương Phúc

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập