Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai nhiệm kỳ V (2021 - 2026): Đoàn kết - Đổi mới - Trí tuệ - Phát triển
Cập nhật: 13-01-2022 09:44
Đó là chủ đề của Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai nhiệm kỳ V (2021 - 2026) được long trọng tổ chức trong 2 ngày (23 và 24/12/2021) tại Hội trường Thành ủy Biên Hòa. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 43 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Vy Văn Vũ tái đắc cử Chủ tịch; các đồng chí: Nguyễn Văn Liệt, Lý Thành Phương, Nguyễn Cao Cường được Đại hội tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai nhiệm kỳ V, riêng đồng chí Nguyễn Văn Liệt được bầu làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký.
           Nhận thức được vị trí của tỉnh nằm trong khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam, vị trí và vai trò của khoa học công nghệ và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh, năm 1996, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương thành lập Liên Hiệp Đồng Nai nhằm mục đích tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kỷ niệm 25 năm thành lập (1996 - 2021) và Đại hội Liên hiệp Hội Đồng Nai nhiệm kỳ V (2021 - 2026) là dịp để lãnh đạo tỉnh nhìn nhận, đánh giá về sự đóng góp của tổ chức, của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh; từ đó tiếp tục phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cho sự nghiệp xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh.


Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung, các dự thảo văn kiện

Từ khi mới thành lập và đi vào hoạt động, Liên hiệp Hội Đồng Nai chỉ có 6 Hội thành với 3.000 hội viên trí thức khoa học công nghệ thì đến nay (năm 2021), Liên hiệp Hội Đồng Nai đã phát triển lên 35 Hội thành viên và Hội viên tập thể với hơn 25.000 hội viên. Tùy vào điều kiện của mỗi tổ chức Hội, các Hội thành viên và Hội viên tập thể đã có rất nhiều nỗ lực trong việc tập hợp, phát triển hội viên; với nhiều hoạt động thiết thực vừa thông tin các chính sách mới cho hội viên; tổ chức tập huấn chuyên môn nâng cao trình độ nhận thức chính trị, nghề nghiệp; tham gia nhiều hoạt động tư vấn, phản biện giám định xã hội; tham gia các chương trình của tỉnh góp phần ứng dụng khoa học kỹ thuật xử lý môi trường, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất, phổ biến tư vấn pháp luật, đưa tri thức khoa học, lịch sử, văn hóa dân tộc đến với công chúng cùng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn.

Về tổ chức bộ phận thường trực, tổ chức đảng và đoàn thể: Khi mới thành lập, bộ máy thường trực của Liên hiệp Hội Đồng Nai chỉ có 1 Chủ tịch chuyên trách, còn lại là những thành viên không chuyên trách. Đến nay, bộ phận thường trực Liên hiệp Hội Đồng Nai gồm có 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch chuyên trách (trong đó 1 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký); Ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Đồng Nai gồm Trung tâm Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Ban Khoa học công nghệ; Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên, Văn phòng. Tổng cộng cán bộ, chuyên viên, người lao động của Liên hiệp Hội Đồng Nai là 12 người, mỗi người phải đảm trách nhiều công việc. 

Năm 2008, Liên hiệp Hội Đồng Nai thành lập Đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, có tổ chức Công đoàn cơ sở. Năm 2015, được sự quan tâm của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Đồng Nai được cấp trụ sở làm việc mới (số 281, đường 30/4, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa).

Hoạt động chuyên môn của Liên hiệp Hội Đồng Nai thực hiện theo Điều lệ. Nhiệm vụ chính của Liên hiệp Hội Đồng Nai thể hiện trên các mặt: nghiên cứu khoa học; truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tỉnh ủy và UBND giao.   

Xác định công tác phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội Đồng Nai, năm 2015 UBND tỉnh đã ban hành Đề án “Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ Liên hiệp Hội Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020”. Mục tiêu Đề án là nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn; chăm sóc sức khỏe nhân dân; giáo dục và đào tạo; bảo vệ môi trường; tuyên truyền phổ biến pháp luật... cho quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hàng năm Liên hiệp Hội Đồng Nai còn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai các lớp tập huấn về phân loại rác tại nguồn và tái chế rác cho các học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh. Đối tượng phổ biến kiến thức tập trung vào học sinh, sinh viên, những công dân trong tương lai, nông dân, công nhân. Số lượng trường học, học sinh và địa phương (các huyện, thành phố trong tỉnh) được triển khai đều tăng trong từng năm.

Từ năm 2019, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã phối hợp cùng Đài PT - TH Đồng Nai mở chuyên mục “Nhịp cầu trí thức”, mỗi năm sản xuất 4 chương trình theo các chủ đề thiết thực về khoa học, môi trường, xã hội, y tế, giáo dục... Chương trình đã huy động được chất xám, trí tuệ của các chuyên gia từ các Hội thành viên, Hội viên tập thể (theo lĩnh vực chuyên môn); tận dụng được lợi thế công nghệ, được sự quan tâm của đông đảo công chúng theo dõi truyền hình.

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đồng Nai được triển khai từ nhiệm kỳ III, tuy nhiên chưa đi vào nề nếp, chưa thể hiện được tính chủ động của đơn vị. Trong những năm tiếp theo, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã tham mưu văn bản chỉ đạo cho UBND tỉnh về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đưa công tác này trở thành nhiệm vụ thường xuyên, khoa học, mang tính độc lập trên cơ sở nâng cao nhận thức của các Sở, ban ngành về công tác này. Đến nay, nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đồng Nai được khẳng định qua văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời UBND tỉnh chấp thuận đặt hàng tư vấn, phản biện cho Liên hiệp Hội Đồng Nai; đảm bảo cho công tác này đi vào nề nếp theo đề xuất của Liên hiệp Hội Đồng Nai và sự phối hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Kết quả có trên 10 đề án, dự án dân sinh của tỉnh và các huyện, thành phố đã được Liên hiệp Hội Đồng Nai thành lập hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức góp ý đảm bảo tính độc lập và khoa học, góp phần để chủ dự án và lãnh đạo tỉnh phê duyệt triển khai.


Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Đồng Nai nhiệm kỳ V (2021 - 2026) ra mắt tại Đại hội

Năm 2016, Liên hiệp Hội Đồng Nai chính thức tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Sau 6 năm tổ chức, Cuộc thi vừa động viên, khuyến khích các trường học, giáo viên và học sinh tham gia, các giải pháp, mô hình dự thi đều tăng lên. Đặc biệt các giải pháp dự thi đạt giải của Trung ương tăng lên rõ rệt (từ 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích năm 2017 thì đến năm 2020, Đồng Nai có 1 giải Nhất, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích).

Bên cạnh đó, từ năm 2018, Liên hiệp Hội Đồng Nai được UBND tỉnh giao tiếp nhận và tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh. Công tác phát động Hội thi đến việc thành lập hội đồng trên các lĩnh vực được tổ chức chặt chẽ, nên các giải pháp tham dự Hội thi ngày càng tăng về số lượng và nâng cao hơn về chất lượng. Hàng năm, Đồng Nai đều có từ 1 - 2 giải pháp sáng tạo đạt giải Trung ương. Ngoài ra, Liên hiệp Hội Đồng Nai còn tham gia hội đồng giới thiệu, chọn các giải pháp để đăng trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam hàng năm, giới thiệu những kết quả nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học tỉnh đã ứng dụng có hiệu quả trong phát triển kinh tế địa phương.

Là thành viên trong Khối thi đua 11 của tỉnh, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã tham gia tích cực các hoạt động của Khối thi đua đề ra trên các lĩnh vực, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các hoạt động xã hội, từ thiện, các hoạt động tuyên truyền về các sự kiện lịch sử trọng đại của Đảng, dân tộc; tham gia đóng góp các đề án của tỉnh. Với sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, UBND, sự cộng tác, giúp sức của các Hội thành viên, Hội viên tập thể và các Sở, ban ngành, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã đạt được những tiến bộ nhất định trên các lĩnh vực tập hợp đội ngũ trí thức, liên kết mở rộng hoạt động chính trị - xã hội theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, tư vấn phản, biện và giám định xã hội với một số dự án, chính sách của tỉnh và các ngành có hiệu quả.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Đồng Nai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba. Kỷ niệm 25 năm thành lập và Đại hội nhiệm kỳ V của Liên hiệp Hội Đồng Nai là dịp để đơn vị và các thành viên nhìn lại những việc làm được và chưa làm được, rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết để phấn đấu, nỗ lực xây dựng Liên hiệp Hội Đồng Nai thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Liên hiệp Hội Đồng Nai và các Hội thành viên, Hội viên tập thể giữ vững niềm tin, phấn đấu và cống hiến tốt hơn nữa trong việc tập hợp, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh vì Đồng Nai giàu mạnh theo hướng công nghiệp và hiện đại hóa.  

Dương Phúc

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập