Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các Huyện ủy, Thành ủy trên địa bàn Đồng Nai
Cập nhật: 02-11-2022 09:08
Mặc dù còn gặp một số khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự chủ động, nỗ lực của Đảng đoàn Liên hiệp Hội trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và sự phối hợp của các Sở, ngành, địa phương, nhìn chung Liên hiệp Hội cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, Đảng đoàn Liên hiệp Hội đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu nhân sự, định hướng hoạt động trong 5 năm tới; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật, những nội dung mang tính thời sự, mới phát sinh đến các Hội thành viên, Hội viên tập thể và các tầng lớp nhân dân; tổ chức các phong trào hội thi; duy trì hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đồng thời tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo quan trọng của tỉnh trên các lĩnh vực; xây dựng, củng cố, liên kết phát huy vai trò các Hội thành viên, Hội viên tập thể.

​          Nhằm cụ thể hóa sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn Liên hiệp Hội đã tổ chức các buổi làm việc với 11 Huyện ủy, Thành ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 1600-QĐ/TU ngày 25/6/2019 của Tỉnh ủy về chương trình ký kết phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai với các Huyện ủy, Thành ủy trực thuộc tỉnh (được ký kết năm 2018).


Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai năm 2022 

Sau khi ký kết chương trình làm việc với các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng đoàn đã phối hợp với Thường trực Liên hiệp Hội tổ chức quán triệt, triển khai tới các phòng, ban Liên hiệp Hội, các Hội thành viên, Hội viên tập thể trong hệ thống Liên hiệp Hội nội dung các văn bản ký kết. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các Hội thành viên, Hội viên tập thể thuộc Liên hiệp Hội Đồng Nai cụ thể hóa nội dung chương trình phối hợp đưa vào kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, bảo đảm đúng tiến độ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mỗi bên theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch như: Kế hoạch phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với những chủ đề về kỹ năng sống, tư vấn tâm sinh lý cho các em như phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại tình dục, kỹ năng sống về bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn… để các em tự bảo vệ mình, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho học tập và rèn luyện. Cùng với đó, Liên hiệp Hội đã tổ chức tuyên truyền, triển khai các phong trào Cuộc thi, Hội thi đến các địa phương, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tạo phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học công nghệ lan rộng khắp toàn tỉnh. Nhiều mô hình, cách làm hay không chỉ đạt giải cao cấp tỉnh, cấp toàn quốc mà còn có tính ứng dụng trong thực tiễn, phục vụ lao động, sản xuất và sinh hoạt, góp phần nâng cao dân trí, dân sinh. Nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm và được cụ thể hóa tại Quyết định 37/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai cùng nguồn kinh phí độc lập cho hoạt động này. Liên hiệp Hội đã tổ chức tư vấn, phản biện một số dự án: Dự án hồ chứa nước Cà Ròn (xã Gia Canh, huyện Định Quán), dự án “Xây dựng hồ Gia Ui 2” (huyện Xuân Lộc), dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên” (huyện Long Thành). Những ý kiến góp ý, phản biện của các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành mang tính khách quan, trung thực, được các đơn vị tư vấn thiết kế đánh giá cao, tiếp thu, bổ sung và sửa chữa để hoàn thiện dự án, tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng cho tỉnh và địa phương. Hiện nay, Liên hiệp hội đang chủ động đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh chấp thuận Liên hiệp Hội phản biện xã hội một số dự án trọng điểm liên quan đến lĩnh vực xây dựng, thủy lợi…  Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn tham gia góp ý, phản biện một số dự án trong các hội đồng tư vấn, phản biện của tỉnh, các Sở, ngành và địa phương.


Đảng đoàn Liên hiệp Hội làm việc với Huyện ủy Tân Phú

Trong những năm vừa qua, Liên hiệp Hội đã phối hợp một số huyện, thành phố như huyện Trảng Bom, TP. Biên Hòa… tổ chức hội thảo về xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy nghề gốm, về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường… Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các chuyên gia, lãnh đạo các Sở, ngành, các Hội thành viên, Hội viên tập thể cùng với những đề xuất, những giải pháp cụ thể góp phần xây dựng Đồng Nai phát triển, văn minh, hiện đại. Liên hiệp Hội đã có báo cáo tổng hợp cùng những ý kiến của các chuyên gia gửi UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan để có căn cứ khoa học trong việc ban hành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với Liên hiệp Hội, các Hội thành viên, Hội viên tập thể đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp với các địa phương. Có thể kể đến Hội Khoa học Lịch sử, một trong những Hội tích cực hoạt động gắn với các địa phương thông qua việc biên soạn lịch sử đảng bộ của địa phương. Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động này của Hội, chủ động đặt hàng Hội để biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thành phố, cùng với nhiều công trình, kiến trúc gắn với văn hóa, lịch sử của địa phương mình. Hội Kiến trúc sư với những công trình về kiến trúc, quy hoạch tại các địa phương, nhất là TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh… góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại của các địa phương. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường với hoạt động phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường các huyện, thành phố xây dựng mô hình bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường, giới thiệu các mô hình quản lý, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, góp phần xây dựng và thực hiện các tiêu chí về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đoàn Luật sư Đồng Nai phối hợp các địa phương phổ biến kiến thức hòa giải và tranh tụng tại tòa khi xét xử, tư vấn pháp lý cho người nghèo…

Đồng chí Nguyễn Trung Thành - TUV - Bí thư Huyện ủy Tân Phú khẳng định, Đảng đoàn Liên hiệp Hội đã quan tâm, chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch về lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ rõ, tại Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định các nhiệm vụ đột phá, trong đó có đột phá về sản xuất và ứng dụng công nghệ cao, vì vậy trong thời gian tới cần sự giúp sức của Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức, các nhà khoa học để Đảng bộ huyện thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Liên hiệp Hội và các Huyện ủy, Thành ủy cần tiếp tục duy trì các buổi làm việc chung để kịp thời đánh giá và nắm bắt được tình hình việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phối hợp, qua đó sẽ chủ động đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ tiếp theo. Huyện ủy, UBND huyện Tân Phú sẽ giao các phòng, ban rà soát lại và chủ động đề xuất Liên hiệp Hội hỗ trợ thực hiện tư vấn, phản biện một số dự án trọng điểm, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, triển khai chương trình phổ biến kiến thức không chỉ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo mà còn cả trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh quảng bá du lịch… đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đồng chí Nguyễn Đức Hóa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Lộc cho rằng, huyện Xuân Lộc là địa phương đi đầu của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, vì vậy việc ứng dụng khoa học công nghệ là việc rất cần thiết và được huyện luôn quan tâm. Cùng với đó, lãnh đạo huyện đã chú trọng, tạo mọi điều kiện để Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai các phong trào Cuộc thi, Hội thi, giúp các em học sinh và giáo viên phát huy kỹ năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều chương trình phối hợp giữa 2 bên chưa thực hiện được. Để chương trình phối hợp của 2 bên được đồng bộ, nhịp nhàng và thường xuyên, Đ/c Nguyễn Đức Hóa chỉ đạo các phòng, ban của huyện rà soát lại các kế hoạch, chủ động đề xuất, phối hợp với Liên hiệp Hội thực hiện các nhiệm vụ về tư vấn, phản biện, tổ chức các chương trình phổ biến khoa học công nghệ, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào Cuộc thi, Hội thi, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Cũng theo lãnh đạo các huyện, thành phố, Liên hiệp Hội cần chủ động, tăng cường hơn nữa nhiều hoạt động, chương trình phối hợp triển khai về nhiệm vụ khoa học công nghệ thông qua các hoạt động đúng chuyên môn của Liên hiệp Hội như: Chủ động thực hiện tư vấn, phản biện các chương trình, dự án trọng điểm; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, truyền thông bảo vệ môi trường trên các lĩnh vực, hướng tới nhiều đối tượng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; Quan tâm hơn nữa việc triển khai các phong trào Hội thi, Cuộc thi, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được tiếp cận khoa học công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn của đời sống.

Đồng chí Vy Văn Vũ - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp Hội ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các Huyện ủy, Thành ủy, đồng thời khẳng định, thông qua các buổi làm việc, Liên hiệp Hội sẽ điều chỉnh, rà soát lại những việc đã làm được và khắc phục những việc chưa làm được để 2 bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đề xuất, bổ sung chương trình cho phù hợp với tình hình thực tế và thống nhất kế hoạch cho thời gian tiếp theo.

Trong thời gian tới Đảng đoàn Liên hiệp Hội sẽ chủ động triển khai một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, triển khai Quyết định 1600-QĐ/TU ngày 25/6/2019 của Tỉnh ủy, Quyết định 504/QĐ-UBND ngày 18/2/2019, chương trình phối hợp công tác với các Huyện ủy, Thành ủy. Trên cơ sở đó, tiếp tục cụ thể hóa các nội dung, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể hàng năm và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Tiếp tục phát huy vai trò và sự tham gia mạnh mẽ của trí thức khoa học và công nghệ trong việc tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, tư vấn phản biện và giám định xã hội trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mỗi bên theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

 Dương Phúc

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập