Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức cống hiến phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
Cập nhật: 02-06-2023 01:59
Vừa qua, Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Đồng Nai; đồng thời đã tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023 với văn nghệ sĩ, trí thức và các nhà khoa học trong tỉnh.

​          Điều này đã thể hiện sự quan tâm, tôn vinh những đóng góp, động viên, khích lệ tinh thần đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; đồng thời làm cầu nối giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức, qua đó phản ánh tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức tỉnh nhà với Đảng và Nhà nước; ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đối với sự phát triển của tỉnh Đồng Nai nói chung và lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học công nghệ nói riêng. Đây cũng là dịp để phát huy vai trò, sự cống hiến và đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh, đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Sau đây là những việc làm nổi bật của Liên hiệp Hội Đồng Nai trong năm 2022:

1. Chủ động tập hợp đội ngũ trí thức, triển khai đa dạng các hoạt động:

Trong năm 2022, với sự chủ động, nỗ lực của Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và sự phối hợp của các Sở, ngành, địa phương, gắn với Kết luận số 357-KL/TU ngày 4/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy, các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhìn chung Liên hiệp Hội tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực, hiệu quả và thiết thực hơn, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023

Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã và đang thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, phổ biến có hiệu quả kiến thức khoa học kỹ thuật như: xuất bản Bản tin Khoa học và Đời sống, duy trì hoạt động website, xây dựng kế hoạch chương trình truyền thông bảo vệ môi trường... Qua đó góp phần phổ biến những nội dung mang tính thời sự, mới phát sinh đến quần chúng nhân dân; quan tâm công tác nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học ứng dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học đem đến những ứng dụng khả thi, cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh và cấp huyện, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, Giải thưởng Sách vàng sáng tạo hàng năm... thu hút, lựa chọn nhiều giải pháp dự thi có tính mới, tính sáng tạo, dần tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được chú trọng, tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo quan trọng của tỉnh trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, củng có, liên kết phát huy vai trò độ ngũ trí thức, các nhà khoa học được quan tâm chỉ đạo.

2. Ứng dụng khoa học công nghệ chưa xứng tầm với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:

Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế trong hoạt động của mình, cụ thể: sự liên kết, phối hợp giữa các Hội thành viên, Hội viên tập thể và giữa các Sở, ban, ngành, địa phương với Liên hiệp Hội tỉnh còn chưa thường xuyên, vai trò của Liên hiệp Hội còn chưa rõ nét; một số Hội thành viên hoạt động còn khó khăn, chưa hiệu quả; tỷ lệ tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ còn thấp, nhất là đội ngũ trí thức trẻ, các nhà khoa học là chuyên gia đầu ngành; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội còn hạn chế, đặc biệt, còn thiếu những hội viên là chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh, tư duy độc lập, đột phá trong nghiên cứu cơ bản, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, có khả năng giải quyết các vấn đề lớn bức thiết trước những đòi hỏi của thực tiễn; tình hình nhân sự biến động, cán bộ, viên chức, người lao động còn thiếu, làm ảnh hưởng đến hoạt động và công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn.


Đ/c Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy và các Sở, ngành với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Đồng Nai 

Trong những năm qua, tỉnh Đồng Nai mặc dù đã có nhiều chính sách thu hút các chuyên gia, các nhà khoa học nhưng vẫn chưa đủ sức hấp dẫn những nhân tài về địa phương làm việc như các tỉnh, thành giáp ranh. Điều này phản ánh vấn đề bất cập không chỉ là về cơ sở vật chất, thu nhập, cơ chế, chính sách đãi ngộ mà trí thức, các nhà khoa học cần có một không gian lý tưởng, môi trường tin cậy để đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của địa phương.

3. Khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc:

Để hoạt động của Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức đạt hiệu quả, Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh sẽ chủ động rà soát, khắc phục hạn chế và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 gắn với tiếp tục triển khai các nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy theo Kết luận số 357-KL/TU ngày 4/4/2022.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng tại Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên, tăng cường phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ cho hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, nhất là tăng cường tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.


Đ/c Vy Văn Vũ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai tặng hoa cảm ơn Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên; rà soát, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nhằm phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trẻ tuổi, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, công nghệ mới phục vụ cho nhu cầu thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới, nhất là khi các khu công nghiệp mới được hình thành, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh được đưa vào đầu tư như là: Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, đường Vành đai 3 - TP. Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu…

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Nghiên cứu, nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các dự án quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023 với đội ngũ văn nghệ sĩ và trí thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã nhấn mạnh: “Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai và Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh quan tâm, tạo điều kiện, môi trường sáng tạo hơn nữa để văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh Đồng Nai có cơ hội sáng tạo, hun đúc nhiều tác phẩm về Đồng Nai có giá trị. Các văn nghệ sĩ, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục đồng hành với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chính sách an sinh xã hội của tỉnh năm 2023; là những người phát hiện, cảm nhận, cổ vũ những mặt tốt, những nhân tố tích cực để lan tỏa những điểu tốt đẹp trong xã hội, đồng thời phê phán những mặt còn hạn chế, những rào cản trì trệ của đời sống xã hội một cách trung thực, sâu sắc vào tác phẩm, những công trình nghiên cứu khoa học có giá trị cao, phù hợp với sự phát triển năng động của tỉnh Đồng Nai trong những năm tới, hướng vào mục đích là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, để xây dựng Đồng Nai trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra”.    

TS. Vy Văn Vũ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập