Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
HỘI THẢO “ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ CON NGƯỜI ĐỒNG NAI ĐÁP ỨNG NGUỒN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”
Cập nhật: 01-11-2023 03:10
Ngày 24/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Thực hiện đề cương văn hoá Việt Nam trong xây dựng và phát triển văn hoá con người Đồng Nai đáp ứng nguồn phát triển bền vững”.

​       Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ; PGS.TS nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Nguyễn Sơn Hùng - TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS Huỳnh Văn Tới - Uỷ viên Hội đồng trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí: Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Phạm Xuân Hà - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lê Thị Ngọc Loan - TUV - Giám đốc Sở Văn hoá TT&DL; Nguyễn Thị Hồng Trang - TUV - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Liệt - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Trần Quang Toại - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đồng Nai cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh đến tham dự hội thảo.

HT DE CUONG VAN HOA DN.jpg 

Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đề cương về văn hóa đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Việc xây dựng nền văn hóa mới phải gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, phát huy và lan toả những giá trị to lớn, bền vững của bản Đề cương, đẩy mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với ý nghĩa đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu ra 7 vấn đề cần tập trung thảo luận và trao đổi giữa các nhà khoa học, các chuyên gia để làm sâu sắc hơn việc vận dụng sáng tạo, phát huy giá trị của bản Đề cương về văn hoá Việt Nam trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người Đồng Nai.

Các đại biểu đã lắng nghe 8 tham luận trình bày tại Hội thảo với các nội dung: Xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần xây dựng môi trường và đời sống văn hóa cho người dân phong phú, lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh…

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, hội thảo khoa học này là một dịp quan trọng để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, các ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, các cơ quan, đơn vị tại hội thảo đã tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử, giá trị của bản Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, chấn hưng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Phạm Tuyền

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập