Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên
Cập nhật: 20-11-2023 02:47
Sáng ngày 17/11 tại tỉnh Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên.

Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam - Nguyễn Quyết Chiến; Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội Liên hiệp Hội Việt Nam - Phạm Hữu Duệ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam - Lê Xuân Thảo đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện cho các Hội ngành toàn quốc, Liên hiệp Hội địa phương khu vực miền Trung, miền Bắc và các ban chức năng, chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam. Liên hiệp hội tỉnh Đồng Nai cử Ông Nguyễn Văn Liệt-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký tham dự hội nghị này.

z4898168831844_9706d8d484c81b66fd25e74e8d1795b4.jpg 
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến cho biết, trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về cả phát triển tổ chức và kết quả hoạt động; được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao, có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà cũng như đối với Liên hiệp Hội Việt Nam. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng đã được ban hành nhằm cụ thể hóa các quan điểm lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp Hội Việt Nam.

 z4898169905884_c8e26d88a8f579577d9496ee29c35f6b.jpg

Tổng Thư ký LHH Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến phát biểu khai mạc hội nghị

Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến nhấn mạnh, mối quan hệ về mặt tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã được quy định trong rất nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước cũng như văn bản của Liên hiệp Hội Việt Nam. Việc tổ chức thực hiện, định kỳ đánh giá và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ nêu trên là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phối hợp, hỗ trợ của Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội thành viên, nêu bật được những điểm mạnh và kết quả đã làm tốt trong công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Nhiều đại biểu đã đề cập đến những vấn đề về cơ sở pháp lý, việc ban hành các văn bản tăng cường hỗ trợ, phối hợp của Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội thành viên; Đánh giá kết quả thực hiện cơ chế phối hợp, hỗ trợ của Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội thành viên; Chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam với hội thành viên trong giai đoạn tới.

Đại diện Hội ngành toàn quốc, Liên hiệp Hội các địa phương đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua đã giúp nâng cao vai trò, vị thế của các Hội ngành, Liên hiệp Hội các địa phương. Một số đại biểu cho rằng công tác phối hợp, hỗ trợ giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các Liên hiệp Hội địa phương, Hội ngành toàn quốc, đặc biệt là sự phối hợp giữa Hội ngành trung ương và Liên hiệp Hội địa phương cần tiếp tục được củng cố, tăng cường nhằm hình thành được mối liên kết chủ động, có hiệu quả và khai thác được hết tiềm năng sẵn có của các đơn vị.


Thay mặt cho Thường trực LHH tỉnh Đồng Nai, Ông Nguyễn Văn Liệt đã trao đổi:

Hoạt động phối hợp giữa Liên hiệp Hội Đồng Nai với các Sở, ban, ngành trong tỉnh những năm qua đã góp phần tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trong việc triển khai các nghị quyết của của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ. Thông qua những hoạt động phối hợp đã phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ, sức sáng tạo, sự cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh.

Với những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm đã có, trên cơ sở những chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh, thời gian tới Liên hiệp Hội Đồng Nai phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của địa phương và của đất nước. Xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, lực lượng tiên phong trong đổi mới, sáng tạo của tỉnh nhà.

Trong tương lai Đồng Nai mong muốn có được sự phối hợp với LHH Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ khoa học, các đề tài phản biện cũng như việc ươm mầm tài năng nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đồng Nai.

Đồng Nai cũng mong muốn LHH Việt Nam giúp tỉnh tổ chức hội thảo khoa học về Nông nghiệp theo hướng “Khí canh”; những ưu khuyết điểm về canh tác khí canh so với thủy canh và canh tác truyền thống theo hướng hữu cơ;

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch sân bay Biên Hòa là sân bay “lưỡng dụng” đây là một khái niệm tương đối mới mẻ; tỉnh Đồng Nai cũng mong muốn LHH Việt Nam giúp LHH tỉnh đưa ra những khuyến nghị đối với Tỉnh ủy và UBND tỉnh khi triển khai thực hiện quy hoạch sân bay Biên Hòa là sân bay “lưỡng dụng”;

Trong quy hoạch chung tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 của tỉnh Đồng Nai có các hạng mục Thành phố/Đô thị Sân bay (Long Thành) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam bộ đây cũng là những khái niệm mới; LHH Đồng nai cũng mong muốn LHH Việt Nam giúp tỉnh Đồng Nai tổ chức các hội thảo khoa học liên quan đến vấn đề này;

Hàng năm LHH Đồng Nai đều tổ chức Phổ biến kiến thức KHCN thông qua 2 kênh: Nhịp cầu tri thức trên Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai và phổ biến trực tiếp cho các em học sinh cấp 1,2 và Trung học phổ thông; do đó cũng cần LHH Việt Nam gợi ý giúp chúng tôi một số chủ đề “khung” để định hướng triển khai cụ thể tại địa phương.

Tỷ lệ tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tại Đồng Nai còn thấp, chưa rộng khắp, nhất là đối với các trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp, còn thiếu những hội viên là chuyên gia đầu ngành; chưa quy tụ đông đảo và phát huy hết tiềm năng, trí tuệ của đội trí thức trong và ngoài tỉnh nhằm phục vụ tốt cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền. LHH Đồng Nai mong muốn rằng ngoài sự phối hợp giữa LHH Việt Nam cũng nên có sự phối hợp giữa các LHH trong cùng cụm thi đua hay các cụm thi đua liền kề nhau để có thể chia sẽ đội ngũ chuyên gia cho nhau.

z4898163113016_8aa94ee058376b7c0183d6a651263b36.jpg
Lãnh đạo LHH tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị

LHH Đồng Nai mong muốn LHH Việt Nam “Tiếp tục quan tâm đến hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai” thông qua cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để khẳng định Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

LHH Việt Nam “Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội Đồng Nai, các Hội thành viên, Hội viên tập thể trực thuộc LHH Đồng Nai” hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ mà Nhà nước đã giao.

Hội nghị Công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên nhằm nằm trong kế hoạch công tác 2023 của Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm tổng kết, đánh giá công tác phối hợp, hỗ trợ giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp hội địa phương, các Hội thành viên trong nửa Nhiệm kỳ 2020 - 2025, khóa VIII. Ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị là cơ sở để Liên hiệp Hội Việt Nam chuẩn bị cho việc định hướng xây dựng nội dung các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2025-2030) của Liên hiệp Hội Việt Nam.

 z4898162127620_188219484f233eba234864313f1056d2.jpg
Đại biểu và Ban Tổ chức hội nghị chụp ảnh lưu niệm
 
Ths. Nguyễn Văn Liệt - PCT - TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập