Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Đảm bảo tính kế thừa, ổn định, phát triển của hệ thống pháp luật về đất đai
Cập nhật: 16-05-2024 02:38
Ngày 26/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Thanh Mỹ - Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp thuộc tỉnh; cùng cơ quan báo, đài đến dự và đưa tin hội nghị.

99df71f135009b5ec211.jpg

Quang cảnh hội nghị.

Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều so với Luật Đất đai năm 2013. Luật Đất đai mới sẽ thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai; đảm bảo kế thừa, ổn định, phát triển của hệ thống pháp luật về đất đai; sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn; đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về đất đai với các luật có liên quan; hoàn thiện các chế định để quản lý đất đai theo chức năng là tài nguyên, tài sản, nguồn lực cả về diện tích, chất lượng, không gian sử dụng; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai; tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững; hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác quản lý đất đai dựa trên hệ thống thông tin, dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung, phục vụ đa mục tiêu kết nối từ Trung ương đến địa phương, quản lý biến động đến từng thửa đất.

 c7718543c1b26fec36a3.jpg

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Mỹ - Vụ trưởng Vụ Đất đai triển khai những nội dung mới, quan trọng của Luật Đất đai năm 2024.

Phát biểu triển khai tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Thanh Mỹ - Vụ trưởng Vụ Đất đai nhấn mạnh việc ban hành Luật Đất đai năm 2024, thay thế Luật Đất đai năm 2013 là quan trọng, cần thiết, nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra.

          Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sẽ mang lại nhiều tác động tích cực, song Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn luật để việc thi hành, áp dụng được đảm bảo, thực thi có hiệu quả./.

                                                                                                                   Tấn Phát
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập