Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
(11/4/2014) Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 (khóa VI)
Cập nhật: 11-04-2014 03:08
Ngày 01/4/2014 tại Hà Nội, Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 (khóa VI) đã họp toàn thể Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gồm 60 Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 74 Hội ngành toàn quốc.
 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động 2013 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của Liên hiệp Hội Việt Nam. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam.

nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5[Desktop Resolution].jpg
Hội nghị đã thống nhất cao Tờ trình số 207/TTr-LHHVN ngày 28/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam về việc kết nạp Hội thành viên, bổ sung, thay đổi, miễn nhiệm Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam.
Hội nghị đã thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) dự kiến quý II năm 2015. Triển khai Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phú về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Giáo sư Tiến sỹ khoa học Đặng Vũ Minh đã thay mặt Đoàn Chủ tịch kết luận hội nghị, biểu dương, tinh thần làm việc nghiêm túc của Hội nghị.
                                                                                                                                              TL
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập