Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật: 08-06-2018 01:18
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai (Liên hiệp Hội Đồng Nai) được UBND tỉnh thành lập năm 1996. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội được ghi trong Điều lệ và Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị là: Phổ biến kiến thức cho nhân dân, tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học công nghệ. Thời gian qua, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã từng bước làm tốt công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ tại địa phương vào các tổ chức Hội chuyên ngành; đẩy mạnh các mặt hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phong trào lao động sáng tạo… đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Trong những năm qua, công tác phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho hội viên và nhân dân trong tỉnh luôn được Liên hiệp Hội Đồng Nai chú trọng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Bên cạnh việc xuất bản định kỳ định kỳ 3 tháng /lần Bản tin Khoa học và Đời sống – Diễn đàn của trí thức Đồng Nai và Website Liên hiệp Hội Đồng Nai, Liên hiệp Hội Đồng Nai còn đẩy mạnh các hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ thông qua chương trình truyền thông bảo vệ môi trường và triển khai kế hoạch phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ hàng năm.
Về chương trình truyền thông bảo vệ môi trường: Trên cơ sở Chương trình ký kết phối hợp hoạt động với Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp Hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn với nhiều chủ đề đa dạng, phong phú. Trong năm 2017, với chủ đề “Phân loại rác tại nguồn – Giải pháp bền vững để bảo vệ môi trường” với 7 lớp tập huấn cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn TP. Biên Hòa. Từ những kết quả đã đạt được, trong năm 2018, Liên hiệp Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường tại các trường tiểu học của huyện Cẩm Mỹ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tác dụng của việc tái chế, phân loại rác tại nguồn, từ đó làm thay đổi hành vi của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ môi trường. Các chủ đề truyền thông hàng năm của Liên hiệp Hội luôn bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời lồng ghép với chủ đề bảo vệ môi trường hàng năm do Sở Tài nguyên và Môi trường phát động, góp phần làm cho cộng đồng dân cư hiểu hơn về pháp luật bảo vệ môi trường cũng như các chính sách về bảo vệ môi trường của tỉnh ban hành; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chú trọng giới học sinh là những công dân tương lai của đất nước.
Về kế hoạch phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ: Từ năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Đề án Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 – 2020, trong đó giao cho Liên hiệp Hội Đồng Nai chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành triển khai kế hoạch hàng năm. Đề án tập trung vào 5 lĩnh vực: Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn; Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân; Lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Lĩnh vực bảo vệ môi trường; Lĩnh vực tuyên truyền phổ biến pháp luật. Theo đó, từ năm 2015, Liên hiệp Hội đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đến các huyện, địa phương trong tỉnh với nhiều chủ đề khác nhau. Riêng trong năm 2017, Liên hiệp Hội đã tổ chức 30 lớp tập huấn cho trên 7.000 học sinh với chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường” tại các trường trung học cơ sở thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán và Vĩnh Cửu. Tổ chức 9 lớp phổ biến kiến thức với chủ đề “Nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc” cho học sinh 7 trường trung học phổ thông tại huyện Trảng Bom và 2 trường trung học phổ thông tại huyện Thống Nhất. Các chương trình được lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Giám hiệu, thầy, cô giáo và học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đánh giá rất cao về tính thực tiễn và hiệu quả mà chương trình mang lại đối với từng đối tượng mà Liên hiệp Hội hướng tới phục vụ.
Trong năm 2018, Liên hiệp Hội tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ. Cụ thể là sẽ tổ chức tập huấn cho 41 trường trung học cơ sở của các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và TP. Biên Hòa với chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em”. Đây là hoạt động có ý nghĩa tích cực nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp học sinh bị bạo lực, xâm hại tình dục, góp phần tạo điều kiện cho các em học sinh được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, tạo điều kiện cho các em học sinh phát triển tốt nhất, giáo dục và rèn luyện cho các em học sinh các kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống trong học tập, sinh hoạt hằng ngày. Tính đến tháng 5/2018, Liên hiệp Hội đã triển khai chủ đề Phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em” tại 14 trường THCS với hơn 3.500 em học sinh của huyện Cẩm Mỹ. Bên cạnh đó Liên hiệp Hội cũng sẽ tổ chức tập huấn cho các em học sinh tại TX. Long Khánh với chủ đề “An ninh mạng và sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả” để giáo dục, tuyên truyền giáo viên, học sinh sử dụng mạng Internet và mạng xã hội đúng quy định, kịp thời phát hiện các biểu hiện lệch lạc, gây tác hại xấu đến môi trường giáo dục và xã hội, từ đó có biện pháp giáo dục, uốn nắn cho học sinh. Cùng với đó, để bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ làm công tác kiểm tra và viết báo cáo, góp phần nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu trong quá trình công tác tổ chức xây dựng Hội, Liên hiệp Hội sẽ tổ chức tập huấn công tác kiểm tra và viết báo cáo cho các Hội thành viên và Hội viên tập thể.
pho bien kien thuc KHCN.jpg
Chương trình phổ biến kiến thức khoa học công nghệ năm 2018 chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em” tại các trường THCS huyện Cẩm Mỹ
Ngoài ra, trong năm 2017, Liên hiệp Hội đã phối hợp các sở, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức thành công 2 hội thảo: “Ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” và   “Bảo tồn và phát triển nghề gốm truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Liên hiệp Hội cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Đồng Nai tổ chức Hội thảo “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ vị thành niên”. Các hội thảo của Liên hiệp Hội được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban ngành, các địa phương ghi nhận và đánh giá cao.
Thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, tập huấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho hội viên và quần chúng lao động trong tỉnh, hệ thống Liên hiệp Hội đã truyền tải được nhiều nội dung về chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước; về công tác khoa học công nghệ, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường. Hoạt động phổ biến kiến thức của tổ chức Liên hiệp Hội thời gian qua đã góp phần nâng cao dân trí và đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Những kết quả đã đạt được trong hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong thời gian qua đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò không chỉ của Liên hiệp Hội mà còn là sự phấn đấu vươn lên của đội ngũ trí thức tỉnh nhà; đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm hết sức sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đội ngũ trí thức tỉnh Đồng Nai được đánh giá cao những đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                                                                                       Dương Phúc

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập