Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị Ban Chấp hành lần V (Mở rộng) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai
Cập nhật: 06-08-2018 03:01
Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Hội nghị Ban Chấp hành lần V (Mở rộng) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai Nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) đã được tiến hành trọng thể tại Hội trường Nhà khách 71. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV ( 2016 – 2021) đại diên cho 24/39 Hội thành viên, Hội viên tập thể. Cùng đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và đại diện các Báo, đài đã đến dự và đưa tin Hội nghị.
 
Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thảo luận dân chủ và sôi nổi, đóng góp ý kiến bổ sung cho nội dung các báo cáo, Hội nghị Ban Chấp hành lần V Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai Nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) thống nhất thông qua nội dung các báo cáo, văn bản do Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai Nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) trinh Hội nghị. Đồng thời, bầu bổ sung Đ/c Lý Thành Phương - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Đồng Nai, Đ/c Nguyễn Văn Điệp - Chủ tịch Hội Khoa kỹ thuật Cầu đường Cảng, Đ/c Nguyễn Văn Điệp - Chủ tịch Hội Khoa kỹ thuật Cầu đường Cảng tham gia Ban Ban Chấp hành Liên hiệp Hội nhiệm kỳ IV (2016-2021).
Hội nghị giao nhiệm vụ cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2016-2021) căn cứ vào các ý kiến phát biểu tại hội nghị, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến và sớm hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, văn bản.
Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, các Hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, góp phần đưa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.
                                                                                                                                                                                 Thanh Trúc
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập