Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018
Cập nhật: 27-09-2018 09:29
Trong 2 ngày 23 và 24/8/2018 tại tỉnh Tiền Giang, Liên hiệp Hội việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018. Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo tỉnh Tiền Giang có Đ/c Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Về phía lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam có Đ/c Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo Liên hiệp Hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Đ/c Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh Liên hiệp Hội là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, làm tốt công tác tập hợp trí thức, tổ chức và thực hiện tốt hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội đóng góp vào các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, không ngừng tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ trí thức luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
giao ban LHH trung uong (2).JPG
Đ/c Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam
phát biểu khai mạc tại Hội nghị
Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các địa phương trong thời gian qua và định hướng hoạt động trong thời gian tới. Hiện nay, trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã hình thành 2 cấp với 63 Liên hiệp Hội địa phương, 86 hội ngành toàn quốc và hơn 900 tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức trực thuộc, tập hợp trên 2,8 triệu trí thức và những người hoạt động có liên quan đến khoa học và công nghệ. Theo đó, Liên hiệp Hội Việt Nam và các địa phương đã tiếp tục thúc đẩy công tác củng cố, phát triển tổ chức; tập hợp đội ngũ trí thức; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tôn vinh trí thức, giải thưởng, hội thi; triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức. Cùng với đó, Liên hiệp Hội các địa phương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội, tập hợp đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động khoa học công nghệ, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, từng bước tham gia nghiên cứu và đề xuất cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh những chủ trương, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.
giao ban LHH trung uong (3).JPG
Quang cảnh Hội nghị
Các đại biểu lãnh đạo Liên hiệp Hội các địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến về xây dựng và củng cố tổ chức Liên hiệp Hội. Hầu hết các ý kiến cho rằng, cần làm sáng tỏ và khẳng định Liên hiệp Hội là một tổ chức chính trị - xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt khác, hiện nay Liên hiệp Hội các địa phương gặp nhiều khó khăn về bộ máy tổ chức, nhan sự, kinh phí hoạt động, đặc biệt nhiều Liên hiệp Hội không được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương, điều đó làm ảnh hưởng đến hoạt động và đóng góp của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
giao ban LHH trung uong (1).JPG
Đ/c Nguyễn Văn Liệt – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai phát biểu
 đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị giao ban đã diễn ra Hội thảo “Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới” và Hội nghị “Nâng cao năng lực công tác thi đua, khen thưởng”.
Tại Hội thảo “Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới”, căn cứ chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương giao cho Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các bên liên quan xây dựng Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam phù hợp với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trình các cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến và đến tháng 10/2018 trình Bộ Chính trị. Đề cương Đề án gồm 5 phần đã phản ánh thực trạng về tổ chức, tình hình hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các đại phương, những thuận lợi và khó khăn…
Tuy nhiên, một số ý kiến của các đại biểu cho rằng, hiện nay hệ thống Liên hiệp Hội gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự, một số địa phương chỉ có 3 – 4 nhận sự biên chế, kiêm nhiệm nhiều việc, kinh phí hoạt động hạn hẹp, công tác tập hợp đội ngũ trí thức chưa được phát huy làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội. Vì vậy các đại biểu đề xuất Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo Bộ Chính trị cần quan tâm, cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật, cơ chế để thực hiện thống nhất tổ chức hệ thống Liên hiệp Hội cả nước.
Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018 đã tập trung 3 vấn đề quan trọng: Tình hình hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các địa phương; Thảo luận, đóng góp ý kiến về Đề án nhân sự về xây dựng đội ngũ trí thức trình Bộ Chính trị trong tháng 10/2018; Tập huấn nâng cao năng lực về công tác thi đua – khen thưởng. Đồng thời đây là dịp để Liên hiệp Hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương nhằm xây dựng, phát triển bộ máy, tổ chức, hoạt động của đội ngũ trí thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
                                                                                                                                                                 Dương Phúc
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập