Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Sơ kết chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn
Cập nhật: 15-10-2018 09:13
Ngày 12/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tổ chức hội nghị Sơ kết kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2016 - 2018. Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường 11 huyện, thị xã, thành phố.
 
Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh luôn được UBND tỉnh quan tâm và chỉ đạo các cấp chính quyền tập trung triển khai thực hiện và nhận được sự tích cực hưởng ứng tham gia của người dân để giữ cho môi trường sống được đảm bảo, góp phần cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội được bền vững. Đồng Nai đã triển khai rất nhiều biện pháp để cải thiện môi trường, một trong các giải pháp đó là triển khai thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn.
Quang canh Hoi nghi so ket CTR.jpg
Quang cảnh Hội nghị sơ kết phân loại chất thải tại nguồn
Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đoàn thể - chính trị thực hiện chương trình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn tỉnh. Qua thời gian triển khai chương trình đã đạt được nhiều kết quả khả quan, dần tạo được thói quen phân loại rác tại nguồn của cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ môi trường thì Thị xã Long Khánh là địa phương có tỷ lệ người dân tham gia phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đạt kết quả cao nhất. Cũng theo báo cáo, chương trình “Phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn thị xã Long Khánh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. UBND thị xã đã chỉ đạo quyết liệt trong quá trình tổ chức thực hiện. Bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực qua đó đã làm thay đổi từ nhận thức đến hành động của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là việc thực hiện phân loại và thải bỏ chất thải rắn đúng quy định. Đến nay các phường, xã trên địa bàn thị xã Long Khánh đều đã xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ “Phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”. Riêng trên địa bàn khu phố 2, phường Xuân Bình là địa bàn thí điểm thực hiện nhiệm vụ “Phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thị xã”, hiện tại số hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn đúng theo hướng dẫn là 382/416 hộ, đạt tỷ lệ 91 %.  Đến cuối năm 2017, 15/15 xã phường trên địa bàn thị xã đã triển khai nhiệm vụ phân loại rác tại nguồn với 4.821 hộ dân, nhân rộng thêm 1.050 hộ so với cuối năm 2016. Trong đó đã có gần 4.000 hộ đăng ký tham gia chương trình phân loại rác tại nguồn, đạt 82% và tăng 705 hộ so với cuối năm 2016. Tổng số tổ tự quản được thành lập phục vụ công tác phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thị xã là 127 tổ tăng 20 tổ tự quản.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đặng Minh Đức mong rằng trong thời gian tới, các địa phương sẽ thực hiện tốt như Thị xã Long Khánh. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cấp chính quyền địa phương tập trung triển khai thực hiện Chương trình phân loại rác tại nguồn; xây dựng đồng bộ quy trình, xây dựng bản đồ các điểm thu gom, xử lý, hệ thống quản lý tổng hợp chất thải rắn từ công đoạn thu gom, vận chuyển đến xử lý hiệu quả, đảm bảo rác thải không tồn đọng trong khu dân cư; phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa các Sở ban ngành, Ban chỉ đạo Chương trình; huy động các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương để phát huy và từng bước nâng cao chất lượng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia Chương trình nhằm góp phần cải thiện hệ thống quản lý chất thải hiện tại, đổi mới chiến lược bảo vệ môi trường theo xu thế phát triển bền vững.
                                                                                                                                                                 Lê Nghĩa
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập