Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 8, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Cập nhật: 05-12-2018 04:17
Ngày 5/12/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khai mạc kỳ họp thứ 8, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp cuối năm HĐND gồm nhiều nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2018 và đề ra các mục tiêu, giải pháp năm 2019; Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của HĐND, UBND, các ban, ngành và thông qua 16 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực... Tham dự kỳ họp có Đ/c Nguyễn Phú Cường – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Đinh Quốc Thái – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Huỳnh Văn Tới – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Đại diện lãnh đạo Trung ương, Văn phòng đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Sở, ban ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 80/86 đại biểu cùng các phóng viên, báo đài, các phương tiện truyền thông đến dự và đưa tin.
 
Phát biểu khai mạc tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 8, Đ/c Nguyễn Phú Cường – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2018 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của tỉnh Đồng Nai, các ngành, các cấp đã có sự nỗ lực tập trung thực hiện nhiệm vụ, kịp thời bổ sung các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tỉnh cơ bản đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng phù hợp so với Nghị quyết. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tỉnh đã hoàn thành thắng lợi nhiệm xây dựng nông thôn mới ở 133/133 xã trong toàn tỉnh… Đạt được những thành tích nêu trên có sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh; trong đó có sự đóng góp của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ của HĐND, tham gia quyết định đúng đắn những vấn đề phát triển của địa phương trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
khai mac hop HDND.jpg
Quang cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX diễn ra trong 3 ngày 5, 6, 7/12/2018. Trong ngày họp đầu tiên đã thông qua thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị với HĐND và UBND tỉnh trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động của chính quyền địa phương trong gần một năm qua; Báo cáo và Tờ trình của HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn Hóa – Xã hội, Ban Pháp chế….
                                                                                                                                                                          Dương Phúc
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập