Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai
Cập nhật: 11-04-2019 12:02
Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy định số 09-QĐ/TU ngày 23/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, ngày 10/4/2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học & Công nghệ, Giáo dục & Đào tạo.
 

Tại buổi làm việc, các thành viên dự họp đã nghe Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, chương trình công tác năm 2019. Năm 2018, tuy còn gặp một số khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành liên quan, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công tác kiện toàn, phát triển tổ chức và tham mưu đề xuất tỉnh một số kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với đội ngũ trí thức Khoa học - Công nghệ của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến, nghiên cứu khoa học và công nghệ thông qua việc thực hiện Đề án Phổ biến kiến thức KH&CN, Tờ tin Khoa học & Đời sống, Website, các chương trình hoạt động phối hợp công tác; tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học & Công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội...Bên cạnh đó, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã làm tốt chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trên địa bàn tỉnh, là đầu mối giữa các Hội thành viên, Hội viên tập thể với các cơ quan Đảng, Nhà nước, điều hòa phối hợp có hiệu quả hoạt động của các Hội thành viên, Hội viên tập thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của trí thức khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Vy Văn Vũ: Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến: Cơ chế nghiên cứu khoa học; chế độ hỗ trợ như phụ cấp công vụ cho chuyên viên; kinh phí hoạt động thường xuyên; việc tổ chức Tọa đàm “Nhịp cầu trí thức” và bổ sung nhân sự hợp đồng lao động để đảm bảo các điều kiện cơ bản trong quá trình tổ chức và triển khai các hoạt động.

 gdsgfgnyjkw.JPG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chị đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Năm 2018, với sự chủ động, nỗ lực trong điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, hiệu quả hơn, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng nhất trí với các nội dung, nhiệm vụ, đề xuất của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong năm 2019. Đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp giải quyết tốt các kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách và các mặt hoạt động đối với Liên hiệp hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ tỉnh giao.

                                                                                                                                                               Ngọc Vĩ

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập