Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật: 03-06-2019 12:09
Ngày 14/5/2019, tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tham dự hội nghị có Đ/c Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Quốc Hùng – TUV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Huỳnh Lam Phương - Ủy viên Thường vụ - Trưởng cơ quan đại diện phía nam Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Đ/c Nguyễn Thị Hoàng – Phó Cục trưởng, cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các đồng chí lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng các báo, đài đến dự và đưa tin.
 

​Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), Đồng Nai tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đạt được những chuyển biến khá tích cực, đó là: Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò và tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện đất nước hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.500 tổ hợp tác, hợp tác xã; trong đó có 389 hợp tác xã, tăng 275 hợp tác xã so với trước khi có Nghị quyết Trung ương 5. Đến nay đã có trên 111.710 thành viên là cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp tham kinh tế tập thể, quy mô vốn góp và loại hình hoạt động, lĩnh vực ngành nghề ngày càng rộng lớn, phủ khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

7ed142fd90c5759b2cd4.jpg 
  Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận 12 chuyên đề: Cơ cấu tổ chức, thực trạng và vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong quá trình triển khai Nghị quyết và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ( liên kết sản xuất và tiêu thủ sản phẩm, phát triển cánh đồng mẫu lớn,…); Thực trạng và giải pháp nâng cao tổ chức hoạt động của các Qũy tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung quản lý nhà nước về Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tổng kết chính sách tín dụng hỗ trợ cho các Hợp tác xã trên đia bàn tỉnh; Thực trạng và giải pháp nâng cao tổ chức hoạt động của các Hợp tác xã xây dựng trên địa bàn tỉnh; Thực trạng và giải pháp nâng cao tổ chức hoạt động của các Hợp tác xã môi trường trên địa bàn tỉnh. Tổng kết chính sách về đất đai hỗ trợ cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP. Biên Hòa, huyện Xuân Lộc, Tân Phú gắn với quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới; Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về hợp tác xã tại các Sở, ngành và địa phương; Đánh giá kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ đối với việc nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã đề xuất, kiến nghị về chính sách.

8dd69ff44dccbbbba892f1dd.jpg 
 
 Đ/c Huỳnh Lam Phương - Ủy viên Thường vụ - Trưởng cơ quan đại diện phía nam Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đ/c Huỳnh Lam Phương - Ủy viên Thường vụ - Trưởng cơ quan đại diện phía nam Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đánh giá cao kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), đồng chí yêu cầu các cơ quan tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể các chính sách hỗ trợ hợp tác xã của tỉnh, từ đó loại bỏ những chính sách không còn phù hợp, duy trì và có thể tăng hỗ trợ đối với những chính sách phát huy hiệu quả tốt, quyết tâm tạo đột phá cho khu vực kinh tế tập thể phát triển. “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, những giải pháp thiết thực sẽ đi vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã đi lên, góp phần ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                                                                                                        Tin và ảnh: Lê Tân

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập