Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật: 11-09-2019 12:48
Ngày 6/8/2019, tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tham dự Hội thảo có Đ/c Hồ Thanh Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Tấn Linh – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cùng các báo, đài, các phương tiện truyền thông đến dự và đưa tin Hội thảo.
 
 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch số 206-KH/BTGTU về tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” với mục đích tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhầm nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua đó xây dựng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng ở địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh; Góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình: của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức.

Hội thảo đã nhận được 25 bài tham luận và 9 phát biểu tại Hội trường. Hầu hết các đại biểu tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung. Cụ thể, là đánh giá thực trạng công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng trong thời gian qua; Vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng; Một số đề xuất, kiến nghị đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện của nghị quyết đạt hiệu quả; Vai trò của đội ngũ báo viên với việc nâng cao hiệu quả công tác triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng đề xuất các giải pháp, vấn đề cần tập trung trong thời gian tới.

82dcf1b4d00b34556d1a.jpg
 Đ/c Trần Quang Toại – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Đồng Nai phát biểu tham luận

Theo Đ/c Trần Quang Toại – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Đồng Nai để nâng cao hiệu quả của công tác triển khai nghị quyết, thì trước hết cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập nghị quyết của Đảng. Công tác tổ chức học tập cần đội ngũ báo cáo viên có chất lượng, và xác định đối tượng học để có phương pháp hình thức thích hợp. Quan toàn tiện ứng dụng công nghệ thông tin, học trực tuyến để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời và chính xác.

0cc827a2061de243bb0c.jpg
Đ/c Hồ Thanh  Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo Đ/c Hồ Thanh  Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy xác định việc quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng giúp thống nhất trong nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, từ đó có chương trình hành động phù hợp. Đồng trí nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng cần xác định đó là trách nhiệm và quyền lợi của bản thân để mình tiếp thu chủ trương, đường lối giúp việc triển khai thực hiện cho đúng thực tiễn hơn.

                                                                                                                                                        Tin và ảnh: Lê Tân

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập