Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Chuẩn bị tổ chức hội thảo “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Trảng Bom”
Cập nhật: 21-10-2019 10:58
Huyện Trảng Bom đang trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 01 thị trấn và 16 xã, có 4 khu công nghiệp tập trung quy mô lớn gồm: Hố Nai, Sông Mây, Bàu Xéo, Giang Điền với 152 doanh nghiệp FDI đang hoạt động, thu hút 118 ngàn lao động với thu nhập ổn định. Theo niên giám thống kê huyện Trảng Bom năm 2018, quy mô dân số 314.978 người, trong đó: dân số thành thị khoảng 25.389 người; dân số nông thôn khoảng 289.589 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,98%/năm.
 

​Năm 2017, huyện Trảng Bom đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới tính đến thời điểm hiện tại huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Đông Hòa, Tây Hòa, Đồi 61 và An Viễn. Năm 2019, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu năm 2019 có từ 01 đến 02 xã hoàn thành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Với đặc điểm này, ngày 15/9/2017, Bộ Xây dựng đã thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai chọn Trảng Bom làm điểm xây dựng đề án: “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020”.

Mục tiêu của đề án Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025, nhằm nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới phù hợp với đặc điểm từng vùng miền; định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội, phù hợp với định hướng đô thị hóa, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Ảnh Bao DongNai fff(1).jpg 
 Mô hình trồng hoa cảnh trong nhà lưới. (ảnh Báo Đồng Nai)

Để có cơ sở triển khai đề án đúng đối tượng và đạt hiệu quả, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đang phối hợp với UBND huyện Trảng Bom, Hội Kiến trúc sư Đồng Nai xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học: “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”, dự kiến hội thảo sẽ được tổ chức vào tháng 11/2019 sắp tới.

Hội thảo sẽ tập trung trao đổi 9 vấn đề, bao gồm : (1). Hiện trạng xây dựng nông thôn mới trong quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bom; (2). Phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển đô thị Trảng Bom theo hướng bền vững; (3). Hình thành cơ chế và chính sách để phát triển đô thị Trảng Bom; (4). Phát triển đô thị gắn với phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục; (5). Vấn đề an sinh xã hội trong tiến trình xây dựng phát triển đô thị Trảng Bom; (6). Thực trạng các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, công nghệ chế biến và yêu cầu phát triển trong quá trình đô thị hóa; (7). Vấn đề giáo dục, xây dựng nguồn nhân lực trong quá trình phát triển đô thị hóa Trảng Bom theo hướng bền vững; (8). Vai trò kết nối đô thị liên vùng giữa Trảng Bom với vùng phụ cận; (9). Xây dựng nông thôn mới dưới góc nhìn đô thị hóa Trảng Bom.

Hội thảo mang tính ứng dụng nhằm đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới ở địa phương và tham mưu đề xuất những giải pháp đồng bộ để xây dựng và phát triển huyện Trảng Bom trong quá trình đô thị hóa; đồng thời góp thêm cơ sở để cho Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các huyện triển khai các chương trình, dự án theo quy hoạch nhằm định hướng phát triển huyện trong thời gian tới phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

                                                                                                                                                                                                                                                   Lê Nghĩa


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập