Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai: Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động
Cập nhật: 25-11-2020 10:18
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai (viết tắt là Liên hiệp Hội Đồng Nai) được thành lập năm 1996, là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ tỉnh Đồng Nai đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Đồng Nai. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trên địa bàn tỉnh, đóng góp trí tuệ, chất xám vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động của Liên hiệp Hội Đồng Nai ngày càng đa dạng, chất lượng và hiệu quả, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tập hợp đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để quần chúng nhân dân tiếp cận với khoa học và công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi lĩnh vực, mọi đối tượng của xã hội.
 

​Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Thường trực Liên hiệp Hội Đồng Nai đã tập trung củng cố, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ. Tháng 7/2012, Trang thông tin điện tử của Liên Hiệp Hội Đồng Nai được đưa vào vận hành. Đây là kênh thông tin quan trọng giúp các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội Đồng Nai và các Hội thành viên. Đồng thời, là cầu nối thông tin giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh, giữa Liên hiệp Hội với các Hội thành viên, Hội viên tập thể; giữa hội viên với nhân dân và các tổ chức thành viên của Hội trong việc điều hòa, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của trí thức khoa học - công nghệ. Góp phần trong công cuộc cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung trong quá trình hội nhập khu vực, quốc tế và sự phát triển bền vững của đất nước. 

Hàng năm, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển toàn diện về nội dung, hình thức của Website, bám sát chương trình hoạt động toàn khóa của Liên hiệp Hội. Tuân thủ các quy định của Nhà nước về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, Luật Xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền và các quy định về quản lý Website. Đồng thời, thành lập Ban biên tập, ban chuyên môn và đội ngũ cộng tác viên. Kịp thời ban hành quy chế hoạt động, quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin, quy chế nhuận bút, thù lao cho Ban biên tập và cộng tác viên. Trên cơ sở đó, xây dựng dự toán kinh phí duy trì hoạt động website hàng năm báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, góp phần trong việc quản lý, duy trì và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp theo đúng các quy định hiện hành. 

nang cao website (2).jpg 
  Hội thảo tăng cường sự tham gia của cộng tác viên trang VUSTA.VN các tỉnh phía Nam do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức

Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai là người chịu trách nhiệm chính về Trang thông tin điện tử; đội ngũ Ban Biên tập là Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch, là những người có trình độ, kinh nghiệm trong việc biên tập tin, bài, nắm vững kiến thức về khoa học và công nghệ, có trách nhiệm về tính đúng đắn, hợp pháp của các nguồn tin được đăng tải. Đồng thời, Ban biên tập website luôn khách quan, khoa học, đảm báo được tính thời sự, chuyên nghiệp trong việc biên tập tin, bài. Thành viên Ban biên tập xác định nội dung, chủ đề, mục tiêu mà người viết cần hướng tới và những hiểu biết nhất định mà tác giả phản ánh. 

Một yếu tố quyết định đến thành công của website Liên hiệp Hội Đồng Nai chính là xây dựng đội ngũ cộng tác viên có trình độ, chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, nắm và hiểu biết cơ bản về Liên hiệp Hội, về khoa học công nghệ, về đội ngũ trí thức của tỉnh, bám sát nội dung mà website cần hướng tới. Đội ngũ cộng tác viên của website là cán bộ, viên chức Liên hiệp Hội Đồng Nai và các Hội thành viên, Hội viên tập thể, là yếu tố thuận lợi để đăng tải kịp thời thông tin hoạt động của các tổ chức thành viên, đồng thời thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của các tổ chức Hội. Thông qua hình thức này, Liên hiệp Hội đã truyền tải thông tin đến các Hội thành viên và ngược lại, tạo mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ giữa các bên. Hàng năm, Thường trực Liên hiệp Hội Đồng Nai tổ chức cho đội ngũ cộng tác viên tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng viết tin, bài do Liên hiệp Hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Nội dung tin, bài đăng trên website của Liên hiệp Hội Đồng Nai không chỉ đảm bảo đảm nội dung, mà kỹ thuật  cũng được nâng lên súc tích, khái quát và dẫn nguồn, đảm bảo tính thời sự gắn với kiến thức được cập nhật. Ban Biên tập giao nhiệm vụ, phân công Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên có trách nhiệm viết tin, bài, phối hợp chặt chẽ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, Hội viên tập thể viết các tin, bài phản ánh về tình hình hoạt động, trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, Hội viên tập thể, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh... Đồng thời, có nhiệm vụ tổng hợp tin, bài, rà soát, kiểm tra thông tin trước khi trình Ban biên tập xét duyệt.

nang cao website.jpg 
 Giao diện website Liên hiệp Hội Đồng Nai

Ban biên tập xác định rõ giao diện, hình thức website phải gần gũi, dễ sử dụng đối với người đọc, tích hợp đẩy đủ các tính năng tìm kiếm, tra cứu thông tin khi cần thiết, đảm bảo việc vận hành và khai thác thông tin đạt hiệu quả cao. Website Liên hiệp Hội Đồng Nai xây dựng nhiều chuyên mục: Tiêu điểm; Hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh; Hoạt động của các Hội thành viên và Hội viên tập thể; Tin hoạt động trong tỉnh; Thông tin khoa học và công nghệ; Trí thức Đồng Nai học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Trí thức Đồng Nai chung sức xây dựng nông thôn mới; Chuyên mục: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cải cách hành chính, các phong trào Cuộc thi, Hội thi... Ngoài ra, website Liên hiệp Hội Đồng Nai còn xây dựng liên kết website với Cổng thông tin điện tử của tỉnh, website các Sở, ban ngành trong tỉnh để bạn đọc có thể tra cứu thông tin nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Qua quá trình hoạt động, website Liên hiệp Hội Đồng Nai vận hành thông suốt, chất lượng tin, bài được nâng lên, nhiều chuyên mục được bổ sung, hoàn chỉnh và làm mới, đảm bảo thông tin đầy đủ, bám sát sự chỉ đạo của Liên hiệp Hội Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin của các Hội thành viên, Hội viên tập thể. Trong thời gian tới Liên hiệp Hội Đồng Nai tiếp tục củng cố Ban biên tập, nâng cao chất lượng, hình thức và chú trọng đến đội ngũ cộng tác viên đáp ứng các yêu cầu đề ra trong tình hình mới, góp phần trong việc nâng cao vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Từ thực tiễn quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội Đồng Nai đã rút ra một số vấn đề để nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử:  

Làm tốt công tác quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử theo Luật Báo chí; Luật Công nghệ thông tin, các nghị định, thông tư liên quan quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước và quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử.

Phát huy tinh thần trách nhiệm của Ban biên tập, các cộng tác viên, nâng cao kỹ năng và công nghệ, nhận thức chính trị, vai trò và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công, trong đó chú trọng đến hoàn thiện hạ tầng website, giao diện và cập nhật đầy đủ nội dung; kỹ thuật biên tập tin bài; năng lực quản trị website.

Cán bộ phụ trách vận hành website thường xuyên truy cập website, rà soát các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện, gửi đến Ban biên tập website để được xử lý; đội ngũ cộng tác viên tích cực cung cấp tin tức, bài viết, hình ảnh, liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình, trong đó tập trung vào các bài viết chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động chuyên môn.

Ban biên tập webiste chủ động đề xuất kinh phí đảm bảo cho trang thông tin điện tử hoạt động; đồng thời chi trả thù lao, nhuận bút cho cộng tác viên theo đúng định mức, quy định.

Lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện cho Ban biên tập, cộng tác viên, quản trị viên được tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực hoạt động của trang thông tin điện tử.

                                                                                                                                                                                                                                          Dương Phúc


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thoại : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập