Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai gắn với nhiệm vụ Nhà nước giao
Cập nhật: 25-11-2020 02:44
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai (viết tắt Liên hiệp Hội Đồng Nai) được thành lập tại Quyết định số 5804/QĐ-UBT ngày 10/12/1996 của UBND tỉnh. Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, đến nay Liên hiệp Hội Đồng Nai đã tập hợp và phát triển được 38 Hội thành viên, Hội viên tập thể với trên 25 ngàn trí thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong chặng đường hơn 20 năm qua với nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND, tinh thần vượt khó, nỗ lực phấn đấu trên tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo Liên hiệp Hội Đồng Nai đã từng bước xây dựng, trưởng thành và khẳng định vị trí, vai trò của mình là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà.
 

Trong những năm qua, với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Liên hiệp Hội Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Đồng Nai luôn chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức. Trên cơ sở đó, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã xây dựng mô hình cán bộ, viên chức một người kiêm nhiều việc. Tuy bộ máy của Liên hiệp Hội Đồng Nai ít người, nhưng về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định.

LHH voi nhiem vu Dang, Nha nuoc gia (1).JPG

Liên hiệp Hội Đồng Nai kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ngành

về cơ chế hoạt động của Liên hiệp Hội

 

Nhằm tập hợp, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách, quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động của Liên hiệp Hội Đồng Nai gắn với nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước. Đây chính là cơ sở, tiền đề Liên hiệp Hội Đồng Nai cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể hàng năm, góp phần tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trong việc triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ.

Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ: Có thể nói trong những năm qua Liên hiệp Hội Đồng Nai đã làm rất tốt nhiệm vụ này với nhiều hình thức đa dạng và phong phú với nhiều hoạt động chất lượng và gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Liên hiệp Hội Đồng Nai không ngừng cải tiến Trang thông tin điện tử (website) và Tờ tin Khoa học & Đời sống. Trang thông tin điện tử được đưa vào vận hành và hoạt động từ năm 2012, đến nay đã đăng tải nhiều thông tin khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh, thu hút hàng trăm ngàn lượt truy cập. Tờ tin Khoa học và Đời sống của đơn vị từng bước được nâng cao về hình thức và nội dung, đã xuất bản được 38 số, phát hành đông đảo đến quần chúng nhân dân. Hàng năm, Tờ tin của Liên hiệp Hội Đồng Nai tham gia triển lãm Hội Báo xuân của tỉnh và đạt giải cao (năm 2019 đạt giải Nhất, năm 2020 đạt giải Nhì).

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Đồng Nai tham mưu và được UBND tỉnh ban hành Đán phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 - 2020. Đề án tập trung vào 5 lĩnh vực chính: phổ biến pháp luật; nông nghiệp; giáo dục - đào tạo; y tế và môi trường. Trên cơ sở đó, hàng năm Liên hiệp Hội Đồng Nai chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố cùng các Hội thành viên xây dựng triển khai đến các địa phương của tỉnh. Với nhiều chủ đề đa dạng, thiết thực, sát với nhu cầu thực tiễn, nhiều đối tượng của địa phương; nhiều chương trình của Liên hiệp Hội Đồng Nai được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tham gia, thực sự đưa khoa học và công nghệ đến với nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 - 2020, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Đề án phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2026. Cùng với đó, Liên hiệp Hội Đồng Nai phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường về nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm… nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường bền vững.

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Liên hiệp Hội tỉnh phối hợp với Đài PT - TH Đồng Nai tổ chức chương trình Tọa đàm Nhịp cầu trí thức mỗi quý một số nhằm tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống của nhân dân. Chương trình đã được sự đón nhận của công chúng truyền hình, có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ thiết thực với đời sống xã hội.

Về hoạt động nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ: Với mục tiêu là xã hội hóa trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Liên hiệp Hội Đồng Nai phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 4464/UBND-KT ngày 5/7/2011 về triển khai cơ chế kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cấp cơ sở. Qua quá trình triển khai, Liên hiệp Hội tỉnh đã làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tập hợp, phát huy vai trò sáng tạo của trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh. Các tổ chức, cá nhân đã tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm, đề xuất được nhiều sáng kiến khoa học, xác đáng, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

LHH voi nhiem vu Dang, Nha nuoc gia (2).jpg
Chấm thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh

 

Trong phong trào Hội thi, Cuộc thi, hàng năm Liên hiệp Hội Đồng Nai căn cứ vào thể lệ của Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đến các địa phương. Đặc biệt, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Đồng Nai đã được triển khai đồng bộ, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đều có Ban Tổ chức cấp huyện, thành phố do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố làm Trưởng ban Tổ chức. Chất lượng Cuộc thi cũng như các giải pháp tham dự ngày càng được nâng lên, thu hút sự quan tâm và ủng hộ của nhà trường, phụ huynh và các em học sinh tích cực tham gia, tạo sự lan tỏa sâu rộng và là sân chơi thiết thực để các em nghiên cứu, sáng tạo, xây dựng những ước mơ đẹp, những nhà khoa học trong tương lai. Chỉ trong vòng 5 năm (2016 - 2020), số lượng giải pháp từ 69 giải pháp (2016) thì đến nay (2020) có gần 1.400 giải pháp tham dự Cuộc thi. Điều này đã chứng tỏ hiệu ứng lan tỏa của Cuộc thi đến với các em học sinh, sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành, sự ủng hộ, tạo điều kiện của nhà trường và phụ huynh học sinh. Về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Liên hiệp Hội Đồng Nai tiếp nhận vào năm 2018 từ Sở Khoa học và Công nghệ, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức, lựa chọn nhiều giải pháp chất lượng tham gia Hội thi toàn quốc. Kết quả có 1 giải Nhì và 2 giải Ba tại Hội thi toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019).

Về giải thưởng Sách vàng sáng tạo Việt Nam, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng để tuyển chọn một cách khách quan những giải pháp có giá trị đề xuất đưa vào Sách vàng. Qua 3 năm tổ chức tuyển chọn cho thấy, phong trào sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh có bước phát triển, nhiều công trình, giải pháp có giá trị khoa học công nghệ cao, có hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường lớn trong sản xuất kinh doanh và quản lý ở doanh nghiệp. Đến nay, Đồng Nai đã có 3 cá nhân được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam. Riêng trong năm 2020, Đồng Nai đã sơ tuyển và chọn 3 giải pháp xuất sắc nhất tham gia Sách vàng sáng tạo Việt Nam, kết quả có 2 giải pháp được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành có liên quan. Đặc biệt, từ khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Các ý kiến phản biện có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, có lập luận và căn cứ khoa học, do đó hầu hết các ý kiến phản biện của Liên hiệp Hội Đồng Nai đã được các Sở, ban, ngành, UBND tỉnh đánh giá cao và yêu cầu các đơn vị tư vấn, các chủ đầu tư bổ sung, điều chỉnh các nội dung của chương trình, quy hoạch, dự án mà Liên hiệp Hội tỉnh góp ý. Hiện nay Liên hiệp Hội Đồng Nai đang phản biện 2 dự án là “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên” và dự án “Hồ Gia Ui 2, huyện Xuân Lộc”. Ngoài ra, Liên hiệp Hội Đồng Nai tham gia tư vấn, góp ý gần 300 dự thảo chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, quy định… của các Ban Đảng, các Sở, ngành, các địa phương trong tỉnh yêu cầu, trong đó có nhiều dự thảo quan trọng như dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khóa 12, 13… Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội thật sự đã đem lại giá trị to lớn, khẳng định và nâng tầm vị thế của Liên hiệp Hội tỉnh.

Trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Đồng Nai phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học quan trọng của tỉnh với nhiều chủ đề như: Hội thảo ứng phó biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp; Hội thảo bảo tồn và phát triển nghề Gốm truyền thống; Hội thảo về nhân vật lịch sử tiêu biểu; Hội thảo xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa tại huyện Trảng Bom giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025... Bên cạnh đó Liên hiệp Hội tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phát động. Làm nòng cốt tham mưu, tư vấn công tác khoa học công nghệ, phổ biến, hỗ trợ kiến thức pháp luật về khoa học công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Từ đó năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội được nâng lên, đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn mới đã hình thành, kinh tế phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển khoa học công nghệ của tỉnh.

Có thể khẳng định rằng, dù còn rất nhiều khó khăn nhưng trí thức tỉnh Đồng Nai đã phát huy truyền thống yêu nước, trí tuệ, chất xám của mình đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đồng Nai, nhất là tham gia xây dựng đề xuất các luận cứ khoa học cho việc đề ra các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chính điều này đã khẳng định sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức. Từ các kết quả nêu trên, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã góp phần tập hợp phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức góp phần xây dựng phát triển toàn diện khoa học công nghệ của tỉnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, lực lượng tiên phong trong đổi mới, sáng tạo của tỉnh nhà.

                                                                                                                                                                                                                                      Dương Phúc

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thoại : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập