Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Nhìn lại 5 năm triển khai công tác truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ
Cập nhật: 25-11-2020 02:58
Là tổ chức chính trị - xã hội được UBND tỉnh thành lập từ năm 1996, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai là hoạt động phổ biến kiến thức cho nhân dân, tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học công nghệ. Thời gian qua, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trên địa bàn tỉnh, đến nay, hệ thống Liên hiệp Hội Đồng Nai có 38 Hội thành viên, Hội viên tập thể với hơn 25 ngàn trí thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học của tỉnh.
 

​Xác định công tác phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội Đồng Nai, ngày 25/12/2015, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 4206/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ Liên hiệp Hội Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020”. Mục tiêu Đề án là nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: Nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn; chăm sóc sức khỏe nhân dân; giáo dục và đào tạo; bảo vệ môi trường; tuyên truyền phổ biến pháp luật... cho quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình triển khai thực hiện, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã chủ động, phối hợp các Sở, ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hàng năm thông qua các hình thức tuyên truyền, tập huấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho quần chúng nhân dân trong tỉnh, từng bước nâng cao dân trí và đóng góp thiết thực trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua 5 năm triển khai Đề án phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 - 2020, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước đưa khoa học công nghệ đến với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có các chương trình ưu tiên hướng đến người dân ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn quân tiến quân vào mặt trận khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Thống Nhất và UBND huyện Trảng Bom tổ chức tập huấn với các chủ đề: “An toàn sinh học trong chăn nuôi” cho các hộ chăn nuôi tại 6 xã của huyện Thống Nhất với nội dung giới thiệu tầm quan trọng của việc áp dụng an toàn sinh học trong chăn nuôi; kỹ năng chuẩn bị chuồng trại, trang thiết bị và dụng cụ chăn nuôi, giống, thức ăn và công tác quản lý; kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc gia súc và gia cầm, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường để đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học; Chủ đề “Dịch bệnh trên heo và phương pháp phòng ngừa” cho các hộ chăn nuôi tại 5 xã của huyện Trảng Bom với nội dung phòng ngừa và biện pháp xử lý dịch bệnh đối với vật nuôi, các biện pháp xử lý chất thải, cách tiêu hủy vật nuôi sau khi chết để hạn chế lây lan sang vật nuôi khác và bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Năm 2016,  Liên hiệp Hội Đồng Nai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND huyện Xuân Lộc tổ chức tập huấn chủ đề “Kỹ thuật trồng rau an toàn” cho 750 bà con nông dân thuộc 12 xã trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Tham gia tập huấn, bà con nông dân huyện Xuân Lộc được các kỹ sư, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp tư vấn, hỗ trợ và bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật trồng rau an toàn, áp dụng các phương pháp trồng rau mới để đạt hiệu quả cao, đồng thời hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón an toàn cho các loại rau trồng để không ảnh hưởng đến sức khỏe người sản xuất cũng như người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Đồng Nai phối hợp với với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Thành triển khai chương trình phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ với chủ đề “Tư vấn tâm lý và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên” cho 1.200 em học sinh thuộc 6 trường THCS trên địa bàn huyện. Nội dung tập huấn nhằm chia sẻ những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, giải đáp những thắc mắc về giới tính, tâm sinh lý và sức khỏe sinh sản vị thành niên, góp phần nâng cao nhận thức và định hướng cho các em có lối sống lành mạnh về thể chất và tinh thần, để các em tự bảo vệ bản thân và có cách nhìn đúng đắn khi đối mặt với những cơ hội và thách thức trong cuộc sống. 

5 nam trien khai pbkt (1).JPG 
 
Tập huấn an toàn sinh học trong chăn nuôi cho bà con nông dân

Năm 2017, Liên hiệp Hội Đồng Nai hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện: Tân Phú, Định Quán và Vĩnh Cửu triển khai chương trình phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ với chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường” tại 30 trường THCS cho gần 7.000 học sinh; Chủ đề “Nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc” tại 9 trường THPT trên địa bàn huyện Thống Nhất và huyện Trảng Bom cho gần 2.000 học sinh. Với hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế như tuyên truyền miệng trực tiếp, trình chiếu, cấp phát tài liệu, đội ngũ báo cáo viên đã chia sẻ những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, giáo dục các em học sinh ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn trong trường học. Đồng thời phổ biến, tuyên truyền cho các em học sinh nhận thức được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với biển, đảo, đặc biệt là 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, giúp các em học sinh nâng cao lòng yêu nước và niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa.

Năm 2018, Liên hiệp Hội Đồng Nai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố: Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Biên Hòa và Long Khánh triển khai chương trình phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ với các chủ đề: “Phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em” tại 40 trường THCS trên địa bàn Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, TP. Biên Hòa cho hơn 10.000 học sinh; Chủ đề “An ninh mạng và sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả” tại 10 trường THCS và 4 trường THPT trên địa bàn TX. Long Khánh (nay là TP. Long Khánh). Các chuyên gia tâm lý đã chia sẻ những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, tạo điều kiện để các em học sinh bày tỏ suy nghĩ, trao đổi tâm tư tình cảm và giải đáp những thắc mắc làm sao phòng ngừa được bạo lực học đường, xâm hại tình dục, sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả, giáo dục các em học sinh ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn trong trường học. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Đồng Nai còn phát phiếu khảo sát lấy ý kiến của Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên tại các trường tham gia tập huấn. Thông qua chương trình tập huấn, Ban Giám hiệu các trường mong sẽ có nhiều hơn nữa các chương trình tập huấn kỹ năng cho các em học sinh, đặc biệt là các chương trình có nội dung bám sát với thực tiễn trong học tập và cuộc sống hàng ngày đối với học sinh.

Nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội, Liên hiệp Hội Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn “Công tác kiểm tra, viết báo cáo và viết tin, bài” cho 200 cán bộ chủ chốt, hội viên các Hội thành viên, Hội viên tập thể trong hệ thống Liên hiệp Hội. Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã hướng dẫn hội viên các Hội thành viên, Hội viên tập thể nắm vững phương pháp, kỹ năng làm công tác kiểm tra, kết hợp với kiến thức chuyên môn và hoạt động thường xuyên của Hội. Từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, tăng cường kỹ năng viết báo cáo, tin, bài, xây dựng mạng lưới cộng tác viên nhằm cung cấp thông tin, góp phần phát huy vai trò, hiệu quả của công tác thông tin, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, Hội viên tập thể trong giai đoạn hiện nay.

5 nam trien khai pbkt (2).JPG 
  Tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em

Năm 2019, Liên hiệp Hội Đồng Nai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện: Nhơn Trạch, Định Quán, Thống Nhất và Trảng Bom triển khai chương trình phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ với chủ đề: “Phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em” tại 44 trường THCS trên địa bàn 3 huyện; Chủ đề “An toàn thực phẩm và thức ăn đường phố” tại 30 trường TH và THCS với hơn 6.000 học sinh trên địa bàn huyện Định Quán. Các chuyên gia đã chia sẻ những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống cho các em học sinh, đồng thời nâng cao nhận thức của giáo viên, phụ huynh và học sinh trong việc tạo nguồn thực phẩm an toàn, tổ chức bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, an toàn cho học sinh; từ đó giúp các em học sinh nhận biết sử dụng thực phẩm, thức ăn đảm bảo an toàn, điều kiện, thời gian bảo quản thực phẩm để các em nhận thức và thực hành đúng về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Liên hiệp Hội tỉnh phối hợp với Đài PT - TH Đồng Nai tổ chức chương trình Tọa đàm Nhịp cầu trí thức mỗi quý một số nhằm tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong năm 2019, Liên hiệp Hội đã tổ chức được 4 số với các chủ đề “Đội ngũ trí thức Đồng Nai với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, “Quy hoạch, phát triển tỉnh Đồng Nai trong định hướng phát triển vùng TP. Hồ Chí Minh”, “Startup - Khởi nghiệp trong thời đại công nghệ số” và “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em - Trách nhiệm của toàn xã hội”. Chương trình đã được sự đón nhận của công chúng truyền hình, có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong đông đảo quần chúng nhân dân.

Năm 2020, Liên hiệp Hội Đồng Nai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố: Tân Phú, Long Thành và Long Khánh triển khai chương trình phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ với chủ đề: “Phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em” tại 57 trường TH và THCS. Nội dung tập huấn nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp học sinh bị bạo lực, xâm hại tình dục, tạo điều kiện cho các em học sinh được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, để các em học sinh có điều kiện phát triển tốt nhất. Đồng thời, giáo dục và giải quyết các tình huống trong học tập, sinh hoạt hàng ngày, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trong nhà trường cũng như tại địa phương.

Bên cạnh đó, trong năm 2020 Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục phối hợp với Đài PT - TH Đồng Nai tổ chức chương trình Tọa đàm Nhịp cầu trí thức mỗi quý một số với 4 chủ đề: “OCOP - Cánh cửa phát triển và hội nhập sâu”; “Giải pháp phòng, chống sốt xuất huyết trong cộng đồng”; “Phân loại chất thải rắn tại nguồn” và “Trách nhiệm của công dân khi sử dụng mạng xã hội”.

Trong 5 năm thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Đồng Nai luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tỉnh giao. Đội ngũ cán bộ, viên chức công tác tại Liên hiệp Hội Đồng Nai ngày càng được củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tuy nhiên, hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội Đồng Nai chưa tương xứng tiềm lực kinh tế và tiềm lực khoa học - kỹ thuật của tỉnh, chưa đáp ứng hết được những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh đặt ra cho tổ chức Liên hiệp Hội Đồng Nai. Trong quá trình thực hiện có lúc có nơi chưa được chặt chẽ, nhịp nhàng do nhận thức của một số nơi chưa quan tâm đúng mức đối với hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội Đồng Nai. Việc huy động tiềm năng của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động phổ biến kiến thức còn hạn chế, nhất là trí thức đầu ngành, trí thức người Đồng Nai ở ngoài tỉnh, nước ngoài và trí thức trẻ.

Trên những kết quả đã đạt được của Đề án giai đoạn 2015 - 2020, nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phổ biến kiến thức cho quần chúng nhân dân về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Đề án Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 -  2026. Đề án tập trung trên các lĩnh vực chính như: Nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn; chăm sóc sức khỏe nhân dân; giáo dục và đào tạo; bảo vệ môi trường; tuyên truyền phổ biến pháp luật và các lĩnh vực khác có liên quan. Trên cơ sở đó, căn cứ vào việc ký kết chương trình phối hợp công tác với các Huyện ủy, Thành ủy, các Sở, ngành, Liên hiệp Hội Đồng Nai phối hợp các đơn vị có liên quan cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, chú trọng đến việc tuyên truyền, triển khai các chương trình, đề án, nghiên cứu các đề tài khoa học, dự án về ứng dụng khoa học và công nghệ, các hoạt động xã hội hoá, nhằm phát huy vai trò của trí thức trong giai đoạn hiện nay.

                                                                                                                                                                                                                              Dương Phúc

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thoại : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập