Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai đẩy mạnh công tác phối hợp với các Sở, ngành, các cấp ủy, địa phương
Cập nhật: 05-10-2021 02:07
Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh, sau 25 năm xây dựng và phát triển (1996 - 2021), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai (viết tắt là Liên hiệp Hội Đồng Nai) không ngừng lớn mạnh, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức, các chuyên gia, các nhà khoa học phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ IV (2016 - 2021), xác định được vai trò, trách nhiệm là cầu nối giữa đội ngũ trí thức với Đảng, Nhà nước, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã góp phần quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức tham gia hiến kế, hiến tài, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

​          Để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, bên cạnh việc xây dựng và kiện toàn tổ chức, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh công tác phối hợp với các Sở, ngành, các cấp ủy, địa phương. Nhằm tạo thuận lợi cho công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Quyết định 1600-QĐ/TU ngày 25/6/2019 về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Đồng Nai với Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các Ban cán sự Đảng và Đảng đoàn; Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 504/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 về quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa với Liên hiệp Hội Đồng Nai. Thông qua các văn bản này, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã ký kết chương trình phối hợp công tác với 11 Huyện ủy, Thành ủy, một số Sở, ngành như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài PT - TH Đồng Nai. Đây chính là cơ sở, là điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Đồng Nai và đội ngũ trí thức đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cống hiến chất xám, trí tuệ, sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

 

Liên hiệp Hội Đồng Nai ký kết chương trình phối hợp công tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Tùy theo đặc điểm tình hình, điều kiện thực tiễn, Liên hiệp Hội Đồng Nai triển khai Đề án phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 - 2020 cho các đối tượng theo các chủ đề mà xã hội và nhân dân quan tâm, cụ thể như: Liên hiệp Hội Đồng Nai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Thống Nhất và UBND huyện Trảng Bom tuyên truyền, phổ biến kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truyền thông về giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính, tư vấn tâm sinh lý cho đối tượng là học sinh, giáo viên các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện chương trình ký kết liên tịch với Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp Hội, các Hội thành viên tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các đối tượng tại các địa phương, chủ yếu là nông dân, học sinh, giới tiểu thương... trên địa bàn tỉnh, từ đó các kiến thức khoa hoc công nghệ, kỹ năng bảo vệ môi trường được lan tỏa trong cộng đồng, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Song song với đó, Liên hiệp Hội Đồng Nai phối hợp với Đài PT - TH Đồng Nai tổ chức sản xuất chương trình Nhịp cầu trí thức” định kỳ mỗi quý một số để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến với đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.  

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, từ năm 2016 Liên hiệp Hội Đồng Nai đã phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức các phong trào Hội thi, Cuộc thi. Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai được tổ chức từ năm 2016, thực sự tạo ra một sân chơi sáng tạo cho học sinh, thanh thiếu niên từ 6 đến 19 tuổi. Cuộc thi đã thu hút số lượng các giải pháp, mô hình tham gia càng đông bởi Ban Tổ chức không ngừng cải tiến về phương thức tổ chức và mở rộng sự liên kết, tuyên truyền sâu rộng cùng với sự chỉ đạo từ cấp tỉnh và cấp huyện. Qua 5 năm tổ chức Cuộc thi, từ 69 giải pháp (năm 2016) thì đến năm 2020 đã có hơn 1.400 giải pháp dự thi toàn tỉnh, trong đó có trên 300 sản phẩm, giải pháp, mô hình được nhận giải thưởng cấp tỉnh và 16 mô hình, giải pháp đạt giải thưởng quốc gia. Bên cạnh đó, năm 2018, UBND tỉnh đã giao Liên hiệp Hội Đồng Nai là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức hàng năm. Đây là một trong những phong trào Hội thi lớn của tỉnh, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sáng tạo, khai thác, phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của quần chúng, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhanh chóng ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Qua mỗi năm, số lượng và chất lượng các giải pháp, sản phẩm tham gia phong trào Cuộc thi, Hội thi ngày càng tăng rõ rệt, nhiều giải pháp dự thi đạt giải cao cấp tỉnh và toàn quốc, được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam. Kết quả hoạt động này đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong nhân dân, trong đội ngũ trí thức, nhất là các trí thức trẻ, khơi dậy lòng tự hào, tiềm năng tư duy sáng tạo của nhân dân và đội ngũ trí thức của tỉnh nhà.

 

Tổ chức các hội đồng tư vấn, phản biện xã hội các dự án của tỉnh


Cùng với đó, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã không ngừng phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội thông qua việc đã chủ động tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 thay thế Quyết định Số 3697/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đồng Nai. Trên cơ sở Quyết định mới của UBND tỉnh, hằng năm Liên hiệp Hội Đồng Nai đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về các dự án cần tư vấn, phản biện; thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học chuyên ngành để có các ý kiến phản biện khoa học, chính xác. Các ý kiến phản biện của Hội đồng được UBND tỉnh, các Sở, ngành, UBND các địa phương ghi nhận và đánh giá cao, có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Có thể kể đến một số dự án mà Liên hiệp Hội Đồng Nai đã phản biện trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 như: Dự án phản biện hồ Cà Ròn, xã Gia Canh, huyện Định Quán (phản biện năm 2017); Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên (phản biện năm 2019); Dự án Hồ Gia Ui 2, huyện Xuân Lộc (phản biện năm 2020) cùng nhiều quy hoạch, đề án, dự án góp ý khác của UBND tỉnh, các Sở, ngành...

Ngoài ra, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã tổ chức các hội thảo khoa học, như: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường với chủ đề “Ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; Phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Khoa học Lịch sử với hội thảo khoa học về đồng chí Hà Huy Giáp và Phạm Xuân Ẩn với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Phối hợp Sở Công thương, UBND TP. Biên Hòa với hội thảo khoa học chủ đề “Bảo tồn nghề gốm truyền thống trên địa bàn tỉnh”; Phối hợp UBND huyện Trảng Bom, Hội Kiến trúc sư với hội thảo “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Sau mỗi hội thảo, Liên hiệp Hội đã tổng hợp được nhiều ý kiến tâm huyết, những kiến nghị, những đề xuất, giải pháp hay và có báo cáo gửi UBND tỉnh, các đơn vị liên quan nắm để có những giải pháp, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Có thể nói, trong thời gian qua Liên hiệp Hội Đồng Nai đã phát huy tốt vai trò của mình, không ngừng củng cố, mở rộng tổ chức, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh công tác phối hợp với các Sở, ngành, các địa phương để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Liên hiệp Hội Đồng Nai đã nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng, phát triển toàn diện khoa học - công nghệ của tỉnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà.

Dương Phúc

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập