Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
(16/1/2015) Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật đến với nhân dân, nhất là vùng sâu vùng xa và người lao động.
Cập nhật: 16-01-2015 03:54
Nhìn lại những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ III (2009 - 2014) của Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, những hoạt động của Hội đã mang lại những kết quả rõ nét trong việc đưa pháp luật về với đông đảo quàn chúng nhân dân. Từ số lượng 22 hội viên sinh hoạt trong 09 tổ chức Hội thì đến nay con số đó đã tăng lên 850 hội viên với trình độ cử nhân Luật trở lên sinh hoạt trong 29 tổ chức Hội ở các địa phương, các cơ sở và các cơ quan, tổ chức trong tỉnh. Với đông đảo đội ngũ cán bộ cùng bề dày kinh nghiệm, Hội từng bước đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân, đặc biệt người nghèo và người lao động.

 

Đây là nhiệm vụ mà Hội đặc biệt chú trọng trong nhiệm kỳ vừa qua. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, có vai trò ngày càng thiết thực trong đời sống xã hội, góp phần tích cực giúp người dân tiếp cận pháp luật, bảo vệ công bằng xã hội, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Là một thành viên của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động phối kết hợp với các địa phương, các sở, ban, ngành trong tỉnh mở nhiều lớp tập huấn pháp luật đại cương, Luật chuyên ngành,… Trong năm 2012 – 2013 Hội đã mở nhiều lớp tập huấn, nhiều cuộc hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến và góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức được hơn 400 đợt tuyên truyền pháp luật thực hiện lồng ghép triển khai thi hành Hiến pháp cho hơn 30 ngàn lượt người.
 Hoi luat gia tinh.JPG
 Hội Luật gia trao tặng bằng khen cho những cá nhân có những đóng góp xuất sắc
trong việc đưa pháp luật đến với người dân trong Đại hội Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019
Xác định vị trí là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chú trọng vận động các cấp hội tích cực các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc đề ra như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”… Bên cạnh đó, với vị trí, vai trò là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Đồng Nai, Hội tích cực tham gia các hội thảo khoa học chuyên đề về tư vấn phản biện và giám định xã hội, hưởng ứng các chương trình hành động, thi đua hàng năm do Liên hiệp Hội tỉnh phát động.
Nhiệm kỳ qua, bên cạnh củng cố, kiện toàn Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Hội đã chỉ đạo tổ chức phát triển 11 điểm tư vấn pháp luật với 11 tư vấn viên duy trì hoạt động tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí định kỳ, thường xuyên. Bằng nhiều hình thức khác nhau, các cấp Hội Luật gia tỉnh đã tư vấn và trợ giúp pháp lý được thêm 20 ngàn trường hợp, như: tranh chấp đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình,… Là vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với 31 khu công nghiệp thu hút hơn 700 ngàn lao động phần lớn xuất thân từ nông thôn nên kiến thức pháp luật về lao động còn hạn chế và dễ bị thiệt thòi về quyền lợi trong lao động. Nắm bắt được thực trạng đó, Hội đã chú trọng đặc biệt đến việc phối hợp vói Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người lao động. Kết quả đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được trên 9000 lượt người lao động về chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội,…
Trong năm 2010, Hội đã hỗ trợ pháp lý cho nông dân 04 xã thuộc huyện Long Thành của Đồng Nai bị thiệt hại do hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường sông  Thị vải của Công ty Vedan dưới hình thức tư vấn pháp luật và giúp thiết lập miễn phí trên 5000 hồ sơ bà con nông dân khởi kiện đòi Công ty bồi thường thiệt hại. Qua đó đã góp phần tích cực đến kết quả cùng toàn xã hội tạo áp lực buộc Công ty Vedan phải chấp nhận bồi thường thiệt hại cho nông dân với số tiền 120 tỷ đồng.  Bên cạnh đó, Hội đã và đang đẩy mạnh triển khai thực hiện “Dự án bảo đảm quyền pháp lý của người nghèo” tại 06 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện Tân Phú.
hoi luat gia.jpg
Hội Luật gia tham gia tư vấn pháp luật cho người dân vùng nông thôn
Để pháp luật thực sự về với đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Hội đã chú trọng mở rộng nhiều hình thức tư vấn pháp luật khác nhau như: tư vấn qua điện thoại được 3120 lượt trường hợp; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh như Báo Đồng Nai. Kết quả đã tiếp và tư vấn pháp luật được 307 trường hợp, trả lời pháp luật trên chuyên mục của báo được 209 trường hợp trên 209 số báo. Ngoài ra Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tỉnh chủ động ký kết chương trình tư vấn pháp luật miễn phí cho bạn nghe, xem đài với Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho công dân và các hoạt động khác dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Kết quả sau 5 năm thực hiện Hội đã trực tiếp tư vấn pháp luật cho công dân được 1875 trường hợp, giải đáp trên 600 thắc mắc, câu hỏi của công dân có liên quan đến các lĩnh vực pháp luật gửi đến Đài.
Nhìn chung các cấp Hội và các điểm tư vấn pháp luật thuộc Hội đã chú trọng gắn công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý với công tác hòa giải cho các đối tượng là người lao động, người nghèo, dân tộc thiểu số,… góp phần thiết thực vào việc giải quyết tốt nhiều vụ việc tranh chấp tại cơ sở. Việc tham gia vào hoạt động này không chỉ thực hiện vào một cam kết mang tính chất nghĩa vụ của Hội đối với xã hội mà còn góp phần tạo lập sự công bằng cho các đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý.
Từ những kết quả đã đạt được, trong Đại hội nhiệm kỳ IV (2014 - 2019) đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của Hội trong chặng đường mới, đó là tập trung hoàn thiện tổ chức Hội và các cấp Hội ở cơ sở, đẩy mạnh thành lập các chi Hội ở các huyện, địa phương, phấn đấu đến năm 2015 tất cả các huyện, các địa phương có hội Luật gia nhằm giúp đỡ và trợ giúp pháp lý cho người nghèo; Tích cực triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho công dân dưới nhiều hình thức như tư vấn thường xuyên, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng,…; Đặc biệt chú trọng đến tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách và người lao động vì mục tiêu bảo vệ lẽ phải, công bằng, tiến bộ xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý.
                                                                                                                                 Dương Phúc
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Thăm dò ý kiến

 
Ý kiến của bạn về giao diện của website ? 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập