Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Hội Châm cứu Đồng Nai làm tốt công tác phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Cập nhật: 18-12-2017 02:16
Trong thời gian qua, Hội Châm cứu với cương vị là một thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai, Hội tích cực tham gia các hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai: Tham gia đầy đủ các hội nghị Ban Chấp hành định kỳ, các cuộc họp, hội thảo, hội nghị khác do tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai tổ chức. Trong phạm vi nội bộ, hàng tháng Hội thường xuyên duy trì sinh hoạt và bồi dưỡng chuyên môn cho các hội viên và những người yêu thích châm cứu; Hội luôn chú ý tăng cường củng cố bộ máy tổ chức hội từ tỉnh xuống các chi hội cơ sở nhằm tạo một sức mạnh đồng bộ, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Trong những năm qua, Hội quan tâm công tác phát triển hội viên mới, chú ý tập trung phát triển hội viên mới ở những địa phương hiện có số lượng hội viên ít, hoạt động hội còn yếu và tại các đơn vị điều trị; Hàng năm Ban Chấp hành chủ động giao chỉ tiêu kế hoạch khám chữa bệnh xuống các Chi Huyện hội, các Chi hội trực thuộc tỉnh; Thường xuyên hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện qui định về chuyên môn, vô trùng trong châm cứu của người hành nghề và đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng là đồng bào nghèo, đồng bào ở vùng sâu vùng xa, miền núi, người già neo đơn, gia đình thuộc diện chính sách.
 
Hội Châm cứu tỉnh Đồng Nai nằm trong khuôn viên Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai, trên đường Đồng Khởi, thuộc khu phố 9, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hội được thành lập theo Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 9/6/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội đã tổ chức đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2013 - 2018), Đại hội bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành, 05 Ủy viên Ban Thường vụ. Hội có 09 chi hội trực thuộc. Toàn Hội hiện có 150 hội viên. So với đầu kỳ, chất lượng hội viên ngày càng được chú trọng nâng cao.
Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đồng thời hướng tới xây dựng một đội ngũ cán bộ, hội viên có đủ tư cách, đạo đức, năng lực công tác và trình độ chuyên môn vững vàng, Hội thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, hội viên, phối hợp cùng ngành Y tế vận động hội viên tổ chức thành lập Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền trong Trạm Y tế xã phường; Phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Nai hướng dẫn thực hành, tập huấn chuyên môn cho các hội viên về châm cứu, xoa bóp bấm huyệt chữa bệnh thông thường. Hội Châm cứu còn phối hợp với Sở Y tế Đồng Nai tổ chức các lớp tập huấn cho các Y Bác sỹ tại các huyện trong tỉnh về ứng dụng phương pháp điện châm trong hỗ trợ cai nghiện ma túy. Bên cạnh đó, để góp phần đào tạo, tập hợp và phát triển đội ngũ chuyên khoa châm cứu của tỉnh ngày càng đông đảo, vững vàng về chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, tất cả các sơ sở  Y tế từ Trạm Y tế xã phường đến các Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Y học cổ truyền trong tỉnh đều có các Thầy thuốc châm cứu và điều trị.
BÁC SĨ PHẠM VĂN LONG, GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TRAO GIẢI NHẤT CHO THÍ SINH HOÀNG THỊ THU THỦY (Copy).JPG
Hội thi Tay nghề Bác sỹ giỏi

Trong những năm qua, mỗi năm Hội tổ chức châm cứu, bấm huyệt cho hàng ngàn người. Tuy bận rộn nhiều về công tác chuyên môn, thăm khám chữa bệnh nhưng Hội vẫn tích cực trong triển khai nghiên cứu khoa học, trong những năm qua Chi hội Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Nai đã thực hiện được 02 đề tài nghiên cứu khoa học là: Đề tài “Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn dạng cơ thể bằng châm cứu kết hợp với tâm lý trị liệu”, “Nghiên cứu độc tính và đánh giá tác dụng điều hòa rối loạn lipid máu từ dịch chiết lá chùm ngây (Morings Oleifera Lam) trên chuột nhắt trắng” và 02 sáng kiến: “Cải tiến quy trình sắc thuốc” và “Cải tiến quy trình khám và chữa bệnh” đã đem lại tác dụng thiết thực, hiệu quả tốt trong điều trị bệnh nhân.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuên truyền phổ biến kiến thức trong hoạt động châm cứu, hàng năm, Hội Châm cứu Đồng Nai. còn thường xuyên tổ chức các hình thức sinh hoạt chuyên môn, xuất bản tạp chí, tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị tổng kết, phổ biến kinh nghiệm về những kết quả chữa bệnh, nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực châm cứu của tỉnh, góp phần làm phong phú và bổ sung những kinh nghiệm quí báu cho ngành Châm cứu Việt Nam. Đặc biệt, Hội chú trọng đến phổ biến và ứng dụng ngày càng rộng rãi châm cứu bằng phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc của y học cổ truyền vào việc chữa bệnh cho nhân dân; Ứng dụng các phương tiện điều trị khoa học tiên tiến như: quang châm bằng tia Laser, nhu châm, thủy châm ...  nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.
Nhìn chung, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các đơn vị liên quan đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi giúp Hội trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng phát triển, mạng lưới hoạt động của Hội hiện rộng khắp các huyện trong tỉnh, trình độ chuyên môn của hội viên ngày càng được nâng cao, công tác khám và điều trị đạt hiệu quả cao, góp phần cùng Ngành Y tế trong công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương. Hội Châm cứu tỉnh và các Chi hội cơ sở, hội viên hăng hái tham gia công tác xã hội từ thiện, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, nông dân vùng sâu, vùng xa, đối tượng thuộc diện chính sách; tích cực tham gia các hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đạt nhiều kết quả tốt.
Bên cạnh những thuận lợi, Hội cũng còn khá nhiều khó khăn cần được tiếp tục tháo gỡ: Đa số cán bộ hội chưa qua trường lớp, chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ do đó trong quá trình công tác còn gặp nhiều lúng túng. Việc xây dựng các chi hội cơ sở (phường, xã), chi hội trong các đơn vị điều trị thực hiện còn chậm. Một số hội viên chưa được cấp chứng chỉ hành nghề YHCT. Chưa tổ chức được các buổi sinh hoạt, hội thảo chuyên môn trên qui mô của tỉnh. Việc kế thừa, ứng dụng các bài thuốc, phương huyệt, các thành tựu khoa học kỹ thuật trong châm cứu chưa được triển khai thường xuyên. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Hội xác định nhiệm vụ chủ yếu trước hết tiếp tục công tác giáo dục chính trị tư tưởng,  phẩm chất đạo đức người thầy thuốc thông qua việc tiếp tục triển khai học tập và quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, những quy định về chuyên môn để đảm bảo an toàn trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Phát triển hội viên ở các địa phương; Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy sáng tạo, khoa học trong công tác, kết hợp nhuần nhuyễn Y học cổ truyền với Y học hiện đại nhằm xây dựng một nền y học Việt Nam mang tính “ Khoa học - dân tộc - đại chúng”; Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt, hội thảo về chuyên môn. Tổ chức nghiên cứu, kế thừa, ứng dụng các phương huyệt, bài thuốc gia truyền quý đã đạt hiệu quả cao trong điều trị; Tham gia chương trình cai nghiện ma tuý tại cộng đồng bằng phương pháp châm cứu hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy; Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện: Uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách, tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa, chung sức xây dựng nông thôn mới, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt. Tổ chức khám bệnh phát thuốc, tặng quà cho đồng bào nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi, gia đình diện chính sách, tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
                                                                                                                                        Huỳnh Tiền
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Thăm dò ý kiến

 
Ý kiến của bạn về giao diện của website ? 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập