Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Hội Điều dưỡng Đồng Nai – Điểm sáng trong phong trào hoạt động hội
Cập nhật: 08-01-2018 09:45
Năm 2017, Hội Điều dưỡng tỉnh Đồng Nai có nhiều hoạt động để nâng cao các hoạt động của hội: Duy trì sinh hoạt Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng mỗi quý 1 lần, lồng ghép với sinh hoạt điều dưỡng trưởng hàng quý. Định kỳ có sơ, tổng kết, báo cáo chuyên đề theo quy trình của Hội Điều dưỡng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Nai; Phối hợp cùng với Lãnh đạo Ngành, xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo lại, đào tạo liên tục về mọi mặt chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nguồn lực, trình độ điều dưỡng của ngành trong những năm tiếp theo; Chỉ đạo các Chi hội tăng cường công tác đào tạo lại, đạo tạo liên tục cho đội ngũ điều dưỡng tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; Tổ chức hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành phát động trong đó có phong trào thi tay nghề giỏi, chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên, Hội thi Điều dưỡng, Hộ sinh giỏi – thanh lịch cấp ngành; Phối hợp chỉ đạo, tổ chức cho Chi hội tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm công tác chuyên môn và lĩnh vực hoạt động hội tại Bệnh viện Trung ương Huế; Tổ chức xây dựng nguồn kinh phí Hội từ Hội phí, xây dựng quy chế chi tiêu công khai, minh bạch, chủ động tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên cho Hội viên. Tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các hoạt động Hội, phối hợp tổ chức thi đua, giao lưu.
 
Công tác phối hợp cũng luôn được hội quan tâm như: Đã phối hợp với chính quyền các cấp (Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc) hỗ trợ, tạo điều kiện để triển khai tổ chức các hoạt động của Hội đạt hiệu quả; Phối hợp với Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động khám từ thiện, ngày “Vì bệnh nhân nghèo” luôn ý thức tự chủ trong hội viên nhằm thực hiện tốt 12 điều y đức của ngành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển trong năm qua; Phối hợp với Tổ chức JICA – Nhật Bản tổ chức các lớp đào tạo thí điểm hệ thống giảng viên, người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Chương trình này đã được Cục Khoa học và Công nghệ Bộ Y tế chọn tỉnh Đồng Nai là một trong 06 đơn vị thuộc 04 tỉnh để triển khai thí điểm trước khi mở rộng trên toàn quốc được bắt đầu đến năm 2021; Phối hợp cùng với chính quyền các cấp thực hiện các chế độ, chính sách đối với Hội viên điều dưỡng. Đảm bảo Hội viên điều dưỡng có đủ điều kiện để phát huy hết tài năng phục vụ người bệnh, phục vụ xã hội; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Hội viên.
Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng luôn được hội quan tâm. Hội đã xây dựng kế hoạch thường xuyên tập huấn, đào tạo về: Các quy trình trong chăm sóc người bệnh; Nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; Các biện pháp phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm nghề nghiệp; Thu gom, quản lý chất thải; Cập nhật thường xuyên các kiến thức mới về kiểm soát nhiễm khuẩn cho trưởng phó, khoa, nhân viên giám sát; Xây dựng đầy đủ các quy định, quy trình phù hợp với hoạt động và phân hạng bệnh viện được duyệt ban hành chung trong toàn bệnh viện; Áp dụng thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật kịp thời; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng trong chăm sóc người bệnh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phối hợp chỉ đạo và tổ chức thành công hội nghị khoa học điều dưỡng cấp cơ sở và cấp ngành; Duy trì phối tổ chức, tham gia các buổi Hội thảo, sinh hoạt Câu lạc bộ Điều dưỡng chuyên đề, tổ chức mở rộng giao lưu, hợp tác.
Tích cực tham gia viết bài gửi đăng trên Thông tin Điều dưỡng của Hội Điều dưỡng Việt Nam, trang Thông tin giáo dục Sức khỏe của ngành y tế Đồng Nai và các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các phong trào hoạt động Hội gây ảnh hưởng tốt trong ngành và toàn xã hội.
Đối với công tác xã hội, từ thiện: Các Chi hội Điều dưỡng cấp cơ sở tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do các Sở, ban, ngành, Đoàn thể phát động nhằm thực hiện “Một miếng khi đói không bằng một gói khi no” nhằm góp sức phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Công tác hoạt động, gây quỹ hội: Tiếp tục triển khai công tác từ thiện, ủng hộ bệnh nhân nghèo thông qua các hoạt động “Nồi cháo tình thương”, “Ngày vì bệnh nhân nghèo”…; Tổ chức các đợt khám, cấp thuốc cho gia đình bệnh nhân nghèo, vùng sâu, xa.
Để tiếp tục nâng cao hoạt động của hội, Ban chấp hành Hội tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018: Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức hệ thống Hội và phát triển Hội viên; Xây dựng hoàn chỉnh website Hội; Phát triển thêm Chi hội mới đối với các cơ sở khám chữa bệnh hệ thống tư nhân; Xây dựng quy chế hoạt động Hội chặt chẽ, phù hợp với đơn vị địa phương và Điều lệ Hội Điều dưỡng Việt Nam đã qui định; Tiếp tục triển khai sâu rộng chuẩn đạo đức nghề nghiệp Điều dưỡng viên cho các Hội viên; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện y đức trong tất cả Hội viên, kết hợp với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử trong đội ngũ Hội viên điều dưỡng tham gia chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
                                                                                                                        Hồng Hạnh
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Thăm dò ý kiến

 
Ý kiến của bạn về giao diện của website ? 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập