Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Hội Luật gia Đồng Nai tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động năm 2023
Cập nhật: 01-11-2023 03:32
Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, hoạt động của Hội đã có bước phát triển quan trọng cả về tổ chức bộ máy và số lượng hội viên, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phục vụ kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp hội đã tham gia tích cực công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở góp phần giải quyết nhiều vấn đề xã hội đang đặt ra, mọi hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

​        Hội Luật gia tỉnh đã tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước về công tác Hội Luật gia. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: tiếp tục phát triển tổ chức Hội ở những nơi có đủ điều kiện; nâng cao chất lượng hội viên; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, giám sát việc giải quyết khiếu nại…

z4751454731872_205e18e28b2109a4273122dab9048790.jpg

Hội Luật gia Đồng Nai tổ chức tư vấn pháp luật ở thành phố Biên Hòa

Công tác tư vấn phản biện: Chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh củng cố tổ chức, kiện toàn cán bộ làm công tác Hội, bảo đảm kinh phí cho Hội thực hiện nhiệm vụ được giao, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động để Hội Luật gia phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp. Tăng cường phối hợp với MTTQVN địa phương và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tư vấn, phản biện và tham gia giám sát việc thực thi pháp luật; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước những vấn đề xây dựng và thực thi pháp luật, tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật: Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng tỉnh Hội đã tham gia góp ý vào 14 dự thảo Luật (Viễn thông, tổ chức tín dụng, Căn cước, giá, đấu thầu, đất đai, nhà ở, bất động sản…), 02 văn bản phản biện góp ý Nghị quyết Hội đồng nhân dân và 15 văn bản quy định phạm pháp luật khác do các Sở, ban, ngành đề nghị. Tham dự các hội nghị và đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch công tác, chương trình hành động tại các Hội nghị côn tác cải các tư pháp do Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức; hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật; Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2022, triển khai công tác Tư pháp năm 2023 do UBND, Hội đồng PHPBPL tỉnh tổ chức.

Công tác phổ biến, giáp dục pháp luật: Hội phối hợp với Trung tâm chính trị TP. Biên Hòa tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng với khoảng 300 người tham dự, phối hợp với UBMTTVN TP. Biên Hòa phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho 30 phường, xã với 365 người tham dự, phối hợp UBND phường Quyết Thắng, phường Quang Vinh tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng và tác hại rượu bia trong an toàn giao thông với tổng 366 người tham dự.

z4751454735105_ac7aa8132cb101a965edd57b8272b7fd.jpg 

Hội Luật gia Đồng Nai thành lập chi hội ở huyện Xuân Lộc

Để đạt được những thành công đó là do Hội Luật gia tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Luật gia Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai các cấp Hội Luật gia tỉnh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ đề ra một cách toàn diện; các hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở có nhiều kết quả tích cực. Công tác phát triển hội viên tại các chi hội trực thuộc đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Hội Luật gia tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên. Tích cực tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách, pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật, đề án của chính quyền địa phương. Tiếp tục phát huy năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của hội viên trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; giải quyết khiếu nại; giám sát, phản biện xã hội. Chú trọng công tác hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người dân vùng vùng sâu, miền núi. Ban Thường vụ Tỉnh hội cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành để củng cố, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, nhất là ở các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời cần nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Tân

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Thăm dò ý kiến

 
Ý kiến của bạn về giao diện của website ? 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập