Tìm kiếm
 

 Thông Tin Liên Hiệp Hội

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ III (2010 – 2015)

* QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯỜNG VỤ
1. Ban Thường vụ phân công bộ phận Thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký. Bộ phận Thường trực có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ. Ban Thường vụ và bộ phận Thường trực làm việc theo Quy chế của Ban Thường vụ.
2. Ban Thường vụ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Liên hiệp Hội Đồng Nai giữa 2 kỳ họp của Ban Chấp hành.
3. Ban Thường vụ thành lập các ban chức năng, các hội đồng chuyên môn và một số tổ chức khác. Các tổ chức này hoạt động theo Quy chế do Ban Thường vụ quyết định.
4. Ban Thường vụ họp thường lệ ba tháng một lần. Chủ tịch có quyền triệu tập các cuộc họp bất thường của Ban Thường vụ.

* THÀNH PHẦN NHÂN SỰ :

1/. Ông Vy Văn Vũ ​
MT-Dong-Nai.gif
 
Ngày sinh : 11/5/1953
Quê quán : Biên Hòa, Đồng Nai
Nơi công tác: Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Đồng Nai.
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Chủ tịch 
Học vị: Tiến sỹ Kinh tế.
2/. Ông Trần Quang Toại​
image008.jpg

​Ngày sinh : 3/12/1954
Quê quán : Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi công tác: Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Đồng Nai.
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký 
Chức vụ trong Hội: Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử
Học vị: Thạc sỹ Khoa học & XHNV
​3/. Ông Nguyễn Văn Liệt
NGUYENVANLIET.jpg
 
​Ngày sinh : 05/1/1957
Quê quán : Đồng Nai
Nơi công tác: Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Đồng Nai.
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Phó Chủ tịch
Học vị: Thạc sỹ.
4/.Ông Huỳnh Minh Hoàn​
image012.jpg

​Ngày sinh : 27/7/1958
Quê quán : Thủ Dầu Một, Bình Dương
Nơi công tác: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Ủy viên
Học vị: BS CKII
5/. Bà Huỳnh Lệ Giang​ ​
images.jpg

Ngày sinh : 1966
Quê quán : Đồng Nai
Nơi công tác: Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Ủy viên
Học vị: Thạc sỹ Quản lý giáo dục.

6/. Bà Lê Thị Cát Hoa 
image012.jpg

​Ngày sinh : 1969
Quê quán : Bình Định
Nơi công tác: Phó trưởng ban - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Ủy viên
Học vị: Thạc sỹ Chính trị học

7/. Ông Nguyễn Cảnh

image008.jpg

​Ngày sinh : 1946
Quê quán : Bình Định
Nơi công tác: Chủ tịch Hội Xây dựng Đồng Nai.
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Ủy viên
Học vị: Kỹ sư xây dựng                                                                          

8/. Ông Bùi Văn Xờ

image016.jpg​Ngày sinh : 24/7/1949
Quê quán : Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Ủy viên
Nơi công tác: Giám đốc Trung tâm Tư vấn, phản biện và giám định xã hội.       
Học vị: BS CKI

9/. Ông Nguyễn Đức
image016.jpgNgày sinh : 1969
Quê quán : Tây Ninh
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Ủy viên                                                 
Nơi công tác: Chủ tịch Hội Luật gia.                                                  
Học vị: Thạc sỹ Luật


10/. Ông Huỳnh Hữu Nghĩa
image016.jpgNăm sinh : 1958 
Quê quán : Trung Quốc
Chức vụ, nơi công tác : Chủ nhiệm Hợp tác xã Gốm Thái dương.                                            
Chức vụ trong Ban Chấp hành LHH : Ủy viên
Chức vụ trong Hội : P.Chủ tịch Hiệp hội gốm mỹ nghệ Đồng Nai.
Học vị: Cử nhân QTKD

11/. Bà Vũ Thị Hương
image016.jpg

​Ngày sinh : 09/01/1958
Quê quán : Thái Bình
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Ủy viên
Nơi công tác: Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. 
Học vị: Cử nhân.


​           

                               


>>THÔNG TIN LIÊN QUAN

1
1
1
1
1
1
 

 Thăm dò ý kiến

 
Ý kiến của bạn về giao diện của website ? 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập