Tìm kiếm
 

 Thông Tin Liên Hiệp Hội

 

BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ III (2010 – 2015)

* THÀNH PHẦN NHÂN SỰ :

1/. Bà Nguyễn Thị Thu Lan​

image002.jpg
Năm sinh : 1953
Quê quán : Biên Hòa, Đồng Nai
Nơi công tác: Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Đồng Nai. ​
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Chủ tịch
Học vị: Tiến sỹ g​iáo dục. 
 
 
2 /. Ông Phạm Gia Hải   

image004.jpg
Năm sinh : 1953
Quê quán : Từ Liêm, Hà Nội
Nơi công tác: Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Đồng Nai. ​
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký
Chức vụ trong Hội : Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và BVNTD Đồng Nai.​
Học vị: Thạc sỹ Kỹ thuật
 
  ​
3/. Ông Phạm Văn Sáng

image006.jpg
Năm sinh : 1958 ​
​​​ Quê quán : Nhơn Trạch, Đồng Nai 
Nơi công tác: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai 
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Phó Chủ tịch 
Chức vụ trong Hội : P.Chủ tịch Hội Tin học Đồng Nai. 
Học vị: Phó Giáo sư – Tiến sỹ Kinh tế. 
 
 
4/. Ông Trần Quang Toại

image008.jpg 
Năm sinh : 1954 
Quê quán : Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi công tác: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai 
Chức vụ trong Ban Thườn​g vụ LHH : Phó Chủ tịch 
Chức vụ trong Hội : P.Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đồng Nai. 
Học vị: Thạc sĩ Khoa học & XHNV 
 
 
5/. Ông Phan Sỹ Anh

image010.jpg
 
Năm sinh : 1951
Quê quán : Nghệ An
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Phó Chủ tịch 
Chức vụ trong Hội : P.Chủ tịch Hội KH PTNNLNT Đồng Nai.
Học vị: Thạc sĩ Giáo dục
 
                     
6/. Ông Huỳnh Minh Hoàn

image012.jpg 
 
Năm sinh : 1958
Quê quán : Thủ Dầu Một, Bình Dương
                              Nơi công tác: Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
Chức vụ trong Ban Thường vụ LHH : Ủy viên
                              Chức vụ trong Hội : Chủ tịch Hội Y học Đồng Nai.
                              Học vị: BS CKII
                         
                 

                      
                              

>>THÔNG TIN LIÊN QUAN

1
1
1
1
1
1
 

 Thăm dò ý kiến

 
Ý kiến của bạn về giao diện của website ? 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập