Tìm kiếm
 

 Tỉnh Đồng Nai

 
Số / Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnFile đính kèmTrích yếu
.01/09/2016 Chon

​Bài Phát biểu của Bí Thư TU tại ĐH IV LHH

3220/QĐ-UBND01/11/2012 Quyết định v/v ban hành chương trình hành động triển khai đề án thực thi hiệp định hàng rào kỹ thuật Chon

Quyết định về việc ban hành chương trình hành động triển khai đề án thực thi hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Đồng Nai

6771/UBND-VX04/10/2011 Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghĩ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội Chon Chon

Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghĩ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội​

10460 /KH-UBND16/12/2010 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Kế hoạch số 153-KH/TU... Chon

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 153-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục...

153 - KH/TU22/09/2010 KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao... Chon

Ngày 16/04/2010, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam...

 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập