Tìm kiếm
 

 Nội dung thông báo

 
V/v Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Lần thứ 6 (mở rộng) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nhiệm kỳ III (2010 – 2015).

Người thông báo: Liên hiệp Hội Đồng Nai
Ngày thông báo: 28-12-2012
In nội dung
File đính kèm:
Đề nghị các Hội thành viên chuẩn bị cho Hội nghị BCH Liên hiệp Hội lần 6.doc

 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập