Tìm kiếm
 

 Nội dung thông báo

 
(04/6/2014) Mời dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 , 8 ngày 10/6/2014 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
 

Mời dự “Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 về phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”


Người thông báo: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai
Ngày thông báo: 04-06-2014
In nội dung
File đính kèm:
108.PDF

 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập