Tìm kiếm
 

 Nội dung thông báo

 
Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 - 2020

V/v: Gửi các Hội thành viên căn cứ Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 - 2020, xây dựng kế hoạch thực hiện, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo về Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai kết quả thực hiện. 257 MTTQ.pdf257 MTTQ.pdf


Người thông báo: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai
Ngày thông báo: 28-08-2017
In nội dung

 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập