Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
(23/12/2014) Góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đóng góp nhiều sản phẩm khoa học
Cập nhật: 23-12-2014 03:40
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ( Liên hiệp Hội) là tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, là thành viên của UBMTTQ tỉnh, hiện có 31 Hội thành viên và 01 Trung tâm trực thuộc với tổng số hội viên là 12.343 hội viên. Tuy còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng Liên hiệp Hội Đồng Nai đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ thiết thực của các sở ngành liên quan, đã cùng Liên hiệp Hội Đồng Nai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội Đồng Nai hoạt động. Với tinh thần vượt khó, nỗ lực thực hiện các giải pháp xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội theo tinh thần Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị, trong đó tổ chức tốt các hoạt động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ của Liên hiệp Hội đồng thời tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới.

 

Ngay từ đầu các năm, tại kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ nhất trong năm (mở rộng) Liên hiệp Hội đã tổng kết phong trào thi đua các năm trước và phát động phong trào thi đua trong năm trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội. Tại các hội nghị, Liên hiệp Hội đã triển khai nội dung các phong trào thi đua của tỉnh đã phát động, tổ chức Đăng ký thi đua trong toàn hệ thống, hướng dẫn các Hội thành viên, vận động hội viên thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” cùng với các phong trào khác như: phong trào “Thi đua Dân vận khéo”, thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở” xây dựng đơn vị có “Đời sống văn hóa tốt”, thực hiện “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo”, thực hiện An toàn giao thông, phòng chống tham nhũng, lãng phí …
  Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, Liên hiệp Hội tổ chức các hoạt động gắn với chuyên môn, cụ thể: Tuyên truyền vận động hội viên và gia đình chấp hành tốt đường lối chính sách, pháp luật, vận động hội viên phát huy trí tuệ, đóng góp công sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Liên hiệp Hội chủ động đề xuất tỉnh cho bản Tờ tin Khoa học & Đời sống: Tờ tin là diễn đàn của trí thức khoa học công nghệ Đồng Nai. Mỗi năm đến xuất bản được 04 số (2.000 bản). Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xuất bản hàng năm 60.000 bản tin Khoa học ứng dụng và 6.000 bản Thông tin Khoa học – Công nghệ. Nhiều hội thành viên có bản tin nội bộ. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội còn xây dựng Website để đăng tải thông tin, phục vụ tuyên truyền, liên kết, điều phối các hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các Hội thành viên. Các bản tin và Website của Liên hiệp Hội chuyển tải được nhiều nội dung: Thông tin về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên các lĩnh vực, thông tin hoạt động khoa học công nghê, tuyên truyền hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thông tin, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn, hoạt động Hội, phản ánh các hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua của các hội thành viên, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới … Các bản tin được phát tới xã phường, các điểm văn hóa xã, các Trung tâm học tập cộng đồng, các cộng tác viên, các hội viên. Riêng các hội thành viên, với đặc điểm chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, các hội đã có những hoạt động hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức khác nhau, rất đa dạng và đã đạt được những kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực hội hoạt động:  
Các Hội trong khối Y tế gồm có 7 hội: Hội Y học, Kế hoạch hóa gia đình, Hội Y tế Công cộng, Hội Đông y, Hội Châm cứu, Hội Dược học, hội Điều dưỡng với các thông tin về phòng trừ bệnh dịch nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chú ý bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu sử dụng và bào chế thuốc đông dược, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thăm khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa. Chỉ tính riêng Hội Đông y, hàng năm đã khám và điều trị cho hàng triệu lượt người, trong đó đa số là khám và điều trị miễn phí cho hội viên, nông dân nghèo, người già  neo đơn, khó khăn…
Các hội trong khối Khoa học Kỹ thuật gồm có 15 hội: Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng; Hội Chế biến Lâm sản; Hội Kiến trúc sư; Hội Xây dựng; Hội Hóa học; Hội Tin học; Hội Làm vườn; Hội Nuôi ong; Hội Thủy lợi; Hội Sinh vật cảnh; Hiệp hội Gốm mỹ nghệ Đồng Nai; Hội KHKT Cầu đường cảng; Hội Khí Sinh học; Hiệp hội Điều; Hiệp hội chăn nuôi: Các hội nỗ lực khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động là hội viên và nhân dân trên các lĩnh vực, các ngành nghề. Bên cạnh việc thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hội viên và người tiêu dùng thông qua nhiều hình thức, tổ chức Hội thảo Khoa học, hướng dẫn về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn, vận động toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “hàng Việt đến với vùng sâu vùng xa”, “Trí thức Đồng Nai chung sức xây dựng nông thôn mới”… các hội thường xuyên đẩy mạnh công tác truyền thông bảo vệ môi trường, tuyên truyền phổ biến pháp luật, thông tin ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, chế biến nông sản, lâm sản, thực phẩm, nuôi ong…
Các hội trong khối Khoa học Xã hội & Nhân văn gồm có 9 hội: Hội Luật gia, Hội Cựu Giáo chức; Hội Khoa học Tâm lý giáo dục; Hội Nghiên cứu Giảng dạy văn học; Hội Khoa học Lịch sử; Hội Kế hoạch hóa gia đình, Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực, nhân tài; Đoàn Luật sư; Hội Dạy nghề: Thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học, tư vấn phổ biến kiến thức về tâm lý. Biên soạn lịch sử của tỉnh, các địa phương, đơn vị đã góp phần giáo dục truyền thống, lịch sử cho cán bộ và nhân dân. Góp ý xây dựng văn bản pháp luật: Luật phòng chống rửa tiền, Luật Luật sư, Luật hòa giải ... tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới, chủ trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân, đặc biệt là bà con nông dân. Duy trì tốt hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhân dân tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh, đa số các điểm ở vùng nông thôn nhằm hỗ trợ pháp lý giúp bà con nghèo. Riêng hội Cựu Giáo chức tích cực thực hiện cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ chức hội thảo “ Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam”… Các hội thường xuyên tập trung tuyên truyền cho hội viên và nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh …
 Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội và các hội thành viên còn tổ chức tốt các cuộc thi, giải thưởng về khoa học công nghệ: Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học công nghệ hàng năm, Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức các cuộc thi Tin học trẻ không chuyên hàng năm, Hội thi Doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phổ biến kiến thức và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn toàn tỉnh. Nghiên cứu, tư vấn đào tạo, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan tuyên truyền phổ biến tiến bộ khoa học công nghệ, góp phần đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, đặc biệt đến với bà con nông dân ... Tham gia phản biện các dự án về Quy hoạch Tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh, Quy hoạch tổng thể thành phố Biên Hòa, dự án  phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, dự án xây dựng các trạm bơm, hồ chứa nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Góp ý các dự án quy hoạch tài nguyên nước, dự án tiêu thoát lũ, kiên cố hóa kênh mương, bảo vệ hồ đập, công trình nạo vét Suối Săn Máu, hồ chứa nước Gia Đức, nâng cấp mở rộng hồ Suối Tre, xây dựng hồ Cầu Dầu, gia cố bờ sông Đồng Nai, góp ý quy hoạch xây dựng các cụm khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, khu du lịch, khu đô thị …
Trong hoạt động chuyên môn, Liên hiệp Hội tập trung đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học: Thực hiện nhiều đề tài về xử lý bã thải da cá basa, chế tạo xúc tác nano, các đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám và điều dưỡng, điều trị bệnh …Tích cực tham gia bảo vệ môi trường: Hàng năm Liên hiệp Hội phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình truyền thông bảo vệ môi trường, Tuyên truyền, phổ biến đến nông dân kiến thức về: hóa chất - các chất quanh ta - hỗn hợp các nghề - chế biến boxit, hướng dẫn cho nhân dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, kỹ năng xử lý rác thải, chất thải, nhận biết tính độc hại của vỏ khoai mì thải xuống suối…Tham gia tốt các hoạt động xã hội: Xã hội hóa giáo dục đào tạo, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài và quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên và nhân dân … Các hội thàh viên trong khối LHH đã vận động đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ủng hộ quỹ giảm nghèo, người bệnh khó khăn”, “Tiếp bước cho em tới trường”, ủng hộ “Quỹ vì nạn nhân chất độc dacam/dioxin”, “Quỹ vì người nghèo”, với số tiền hàng tỷ đồng.           
Liên hiệp Hội và các hội thành viên Liên hiệp Hội với những chức năng, nhiệm vụ khác nhau, tuy còn có nhiều khó khăn nhưng tất cả đều đoàn kết, nhất trí, nỗ lực trong các phong trào thi đua kiện toàn tổ chức phát triển hội viên và tổ chức các hoạt động của Hội, đặc biệt thông qua việc củng cố phát triển tổ chức và hoạt động các hội làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến ứng dụng khoa học công nghệ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ và hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đóng góp nhiều sản phẩm khoa học công nghệ, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống, làm tốt công tác tư vấn miễn phí về pháp luật và về sức khỏe, trợ giúp pháp lý và khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo…. đóng góp giá trị về vật chất, nâng cao sức khỏe và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là bà con vùng nông thôn.
Những hoạt động trên của Liên hiệp Hội và các hội thành viên là những đóng góp có hiệu quả thiết thực của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh nhà vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt có ý nghĩa và giá trị thiết thực đối với phong trào xây dựng nông thôn mới do tỉnh phát động. Những nỗ lực không ngừng đó của trí thức đã được UBND tinh Đồng Nai tặng Bằng khen, tặng Cờ Thi đua Xuất sắc cho tập thể Liên hiệp Hội, Bằng khen và tôn vinh các cá nhân trí thức tiêu biểu; Được Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Cờ Thi đua Xuất sắc và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
                                                                                                                       Hiền Tâm
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập