Tìm kiếm
 
 
 

 Hội Kế hoạch hóa gia đình Đồng Nai

 
Thông tin chung

Địa chỉ : Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai
(05, Cách mạng Tháng tám, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)
Điện thoại : 0613.843.075    FAX : 0613.941.883
Năm thành lập  : 2010
Cơ quan ra quyết định thành lập : Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tổ chức Đại hội lần thứ : I (2010 – 2015)
Tổng số Hội viên Hội viên tính đến ngày 31/12/2011 : 75 Hội viên.
Chủ tịch :      Đ/c Huỳnh Cao Hải
P.Chủ tịch :  Đ/c Lưu Văn Dũng.
                      Đ/c Đỗ Đình Nguyện
                      Đ/c Trần Thị Hạnh
Số uỷ viên BCH : 12.

Tôn chỉ, Mục đích

Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp những tổ chức, cá nhân không phân biệt nguồn gốc, giới tính, dân tộc, tôn giáo, chính kiến, tàn tật, tuổi tác trong kết nạp Hội viên, trong cung cấp thông tin dịch vụ và tuyển chọn cán bộ hay bất kỳ lĩnh vực nào trong công việc của Hội, có tâm huyết tham gia hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành về Dân số/ Sức khỏe sinh sản/ Kế hoạch hóa gia đình (DS/SKSS/KHHGĐ)
Hoạt động của Hội tuân theo chiến lược quốc gia về DS/SKSS/KHHGĐ, vì hạnh phúc nhân dân trên cơ sở nhân đạo.
Mục tiêu hoạt động của Hội là phi vụ lợi. Tất cả mọi thu nhập, hàng hóa và tài sản của Hội chỉ được sử dụng cho việc thực hiện các mục tiêu mà Hội theo đuổi, không được cho vay, đóng cổ phần cho bất kỳ hội viên hay cán bộ nào của Hội.

Nhiệm vụ, Quyền hạn
Ủy Viên BTV
Đơn vị trực thuộc
Tin hoạt động
Hội Thành Viên cùng nhóm:
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập